Παρασκευή, 2 Νοεμβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διαδικασίες Απονομής Συντάξεων στους Διπλοσυνταξιούχους Διπλωματούχους Μηχανικούς

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 2-11-2018
Αρ. Πρωτ. : 7558

Προς: Πίνακα Αποδεκτών

Θέμα : Διαδικασίες Απονομής Συντάξεων στους Διπλοσυνταξιούχους Διπλωματούχους Μηχανικούς.


Κε Υπουργέ , κα Γεν. Γραμματέα, κε Διοικητά,
Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, όπως γνωρίζετε, αποτελεί την Ομοσπονδία που εκπροσωπεί το σύνολο των Διπλωματούχων Μηχανικών του Δημοσίου Τομέα. Απευθυνόμαστε σε εσάς για το θέμα που έχει ανακύψει σχετικά με τις τεράστιες καθυστερήσεις (υπερβαίνουν τα 2.5 χρόνια) που παρατηρούνται στη διαδικασία απονομής των οριστικών συντάξεων των συναδέλφων μας Διπλοσυνταξιούχων (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ) Μηχανικών. Καθυστερήσεις μάλιστα οι οποίες αφορούν αποκλειστικά αυτή την κατηγορία συνταξιούχων, οι οποία έχει συνεισφέρει με πολλαπλές εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα (2 επί 35 χρόνια συνολικά).
Μετά από σχετική επικοινωνία με συναδέλφους μας, ενημερωθήκαμε ότι η πρώτη πράξη οριστικής σύνταξης που μόλις πρόσφατα εκδόθηκε, μετά από διετή καθυστέρηση, περιλαμβάνει μόνο το σκέλος του Δημοσίου, απουσιάζει όμως ακόμα τελείως το σκέλος της Προσαύξησης της Ανταποδοτικής Σύνταξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκδίδονται «οριστικές συντάξεις» μόνο από το ένα Ταμείο υποχρεωτικής ασφάλισης που στην πραγματικότητα είναι ακόμα προσωρινές, με άδηλο το χρόνο τελικού υπολογισμού του συνόλου της αναμενόμενης σύνταξης.
Σας καλούμε να παρέμβετε αρχικά στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες (Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ) για τη συνεργασία τους ως προς την αποστολή στοιχείων του ασφαλισμένου που είναι απαραίτητα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν.4387/2016. Ζητάμε την παρέμβαση σας για την επίσπευση της έκδοσης των οριστικών συντάξεων με τη συμπερίληψη και της προσαύξησης της σύνταξης μετά την αποσαφήνιση του Φορέα που θα εκδίδει την οριστική πράξη και θα προβαίνει στον τελικό υπολογισμό αυτής, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η με Αριθ. Πρωτ.:Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 Εγκύκλιος σας (τρεις υπολογισμοί).
Επιπρόσθετα επανερχόμαστε στα δύο θέματα που σας έχουμε ξαναθέσει, διεκδικώντας την επίλυση τους:
Α) Την επαναφορά της δυνατότητας συνυπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, του χρόνου που έχει διανυθεί στον πρώην ΕΛΠΠ (όταν δεν έχει χωρήσει ασφάλιση στην Ειδική Προσαύξηση και υπάρχει ασφάλιση σε άλλους φορείς επικουρικής ασφάλισης), σε κάποιο επικουρικό Ταμείο, όπως προβλεπότανε από το άρθρο 7, παραγρ. 2 του Ν.3518/2006 το οποίο δεν έχει καταργηθεί, ειδικά σε περιπτώσεις όπου συνάδελφοι μας δεν έχουν επαρκή χρόνο στο επικουρικό τους ταμείο. Σημειώνουμε πως υπάρχουν συνάδελφοι που ήταν συμβασιούχοι για σχετικά μεγάλο χρονικό διάστημα (πληρώνοντας ΕΛΠΠ) και κατά την μονιμοποίησή τους δεν προέβησαν σε αναγνώριση χρόνων ασφάλισης στο επικουρικό ταμείο, γνωρίζοντας ότι μπορούν να μεταφέρουν σε αυτό χρόνια ασφάλισης του ΕΛΠΠ. Η εκ των υστέρων ανατροπή της δυνατότητας αυτής θα προκαλέσει δυσβάστακτη οικονομική επιβάρυνση σε αυτούς.
Β) Την απόδοση της μη θεμελιωμένης σύνταξης (από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ) στους συναδέλφους μας, οι οποίοι αποχώρησαν και συνταξιοδοτήθηκαν από το Δημόσιο πριν τις διατάξεις του Ν.4387/16 και αναμένουν ακόμα την έκδοση σχετικής εγκυκλίου. Άποψη μας είναι ότι εφόσον δεν απαιτείται πια διπλή θεμελίωση, η απονομή της πρέπει να γίνει αναδρομικά από 13/5/2016.

Είμαστε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί των θεμάτων αυτών.
Πίνακας Αποδεκτών

Αποδέκτες 
  1. Υφ. Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο 
  2. Γεν. Γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης κα Βρακά Στ. 
  3. Διοικητή ΕΦΚΑ κο Σέμπo 
Κοινοποίηση: 

  1. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων ΕΦΚΑ. 
  2. Πρόεδρο και Δ.Ε. του ΤΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου