Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018

Αναδρομική διαγραφή από το πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ

Επιτέλους έγγραφο το οποίο διορθώνει το θέμα με το Υπηρεσιακό μπλοκάρισμα των αναδρομικών διαγραφών από ΤΕΕ και ΤΣΜΕΔΕ:

"Δεδομένου ότι οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας, εμφανίζονται με οφειλές, για χρόνο ασφάλισης που θα διαγραφεί βάσει των οδηγιών που έχουν δοθεί και συνεπώς δεν ήταν δυνατή βάσει της κείμενης νομοθεσίας η χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας, οι αρμόδιες Υπηρεσίες ΕΦΚΑ, θα προχωρούν στην αναδρομική διαγραφή βάσει της ημερομηνίας διαγραφής από το Τ.Ε.Ε., χωρίς έλεγχο ως προς τη μεταγενέστερη λήψη ασφαλιστικής ικανότητας."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου