Τρίτη, 16 Οκτωβρίου 2018

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διπλοασφαλισμένοι υπό συνταξιοδότηση με το Ν.4387/16

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ


Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr             
                                                                                                                                         
Αθήνα, 15-10-2018
Αρ. Πρωτ. : 7533

                                              Προς:  1. Α βάθμιες Ενώσεις
                                                                       (κοινοποίηση στα μέλη μας)
                                             2. ΕΣΤΑΜΕΔΕ
Θέμα: Διπλοασφαλισμένοι υπό συνταξιοδότηση με το Ν.4387/16


          Συνάδελφοι, προκειμένου να κάνουμε περισσότερο αποτελεσματικές τις παρεμβάσεις μας στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την επίσπευση έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης των διπλοασφαλισμένων ( Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ ) που έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης με το Ν.4387/16 δηλαδή μετά τις 13-5-2016, θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να γνωρίζουμε το πλήθος τους. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν παρέλθει 2,5 χρόνια και ουδείς συνάδελφος αυτής της κατηγορίας έχει πάρει οριστική σύνταξη, η δε προσωρινές ανέρχονται σε ύψος κάτω από το όριο επιβίωσης.
          Για το λόγο αυτό, καλούμε όλους τους συναδέλφους που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία να επικοινωνήσουν μέσω email με την Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ γνωρίζοντάς μας ονοματεπώνυμο, ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης ή ημερομηνία πράξης λύσης  της εργασιακής σχέσης με το Δημόσιο, καθώς και τηλέφωνο και email, ώστε να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί τους για να οργανώσουμε από κοινού παρεμβάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου