Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα γίνει ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών

Δεν έχει απασχολήσει όσο θα έπρεπε το ζήτημα αυτό μια και τροποποιεί ριζικά τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων. Αναρτούμε σχετικό άρθρο αλλά και παραδείγματα που δείχνουν τη διαφορά του ασφαλιστέου μισθού σε σχέση με τους συντελεστές που θα χρησιμοποιηθούν... Αν χρησιμοποιηθεί ο αρνητικός  ΔΤΚ για τα χρόνια από το 2013 και μετά θα οδηγήσει σε πρόσθετες μειώσεις συντάξεων λόγω υποτίμησης του ασφαλιστέου μισθού. Θα οδηγήσει επίσης και σε μεγαλύτερες (προς περικοπή) προσωπικές διαφορές των ήδη συνταξιούχων...

Παράδειγμα 1 (ΜΔΚ από εδώ)

ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΔΤΚ
2002 1000 3,60% 1297,59
2003 1000 3,50% 1261,59
2004 1000 2,90% 1226,59
2005 1000 3,50% 1197,59
2006 1000 3,20% 1162,59
2007 1000 2,90% 1130,59
2008 1000 4,20% 1101,59
2009 1000 1,21% 1059,59
2010 1000 4,71% 1047,49
2011 1000 3,33% 1000,36
2012 1000 1,50% 967,06
2013 1000 -0,92% 952,05
2014 1000 -1,31% 961,26
2015 1000 -1,74% 974,38
2016 1000 -0,83% 991,741088,81

Παράδειγμα 2 (χωρίς αρνητικούς συντελεστές)

ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΔΤΚ
2002 1000 3,6 3,60% 1385,54
2003 1000 3,5 3,50% 1349,54
2004 1000 2,9 2,90% 1314,54
2005 1000 3,5 3,50% 1285,54
2006 1000 3,2 3,20% 1250,54
2007 1000 2,9 2,90% 1218,54
2008 1000 4,2 4,20% 1189,54
2009 1000 1,2 1,21% 1147,54
2010 1000 4,7 4,71% 1135,44
2011 1000 3,3 3,33% 1088,31
2012 1000 1,5 1,50% 1055,02
2013 1000 1,0 1,00% 1040
2014 1000 1,0 1,00% 1030
2015 1000 1,0 1,00% 1020
2016 1000 1,0 1,00% 1010
1168,01
Παράδειγμα 3 (με πολύ μικρούς συντελεστές)

ΕΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ
ΔΤΚ
2002 1000 1,0 1,00% 1150
2003 1000 1,0 1,00% 1140
2004 1000 1,0 1,00% 1130
2005 1000 1,0 1,00% 1120
2006 1000 1,0 1,00% 1110
2007 1000 1,0 1,00% 1100
2008 1000 1,0 1,00% 1090
2009 1000 1,0 1,00% 1080
2010 1000 1,0 1,00% 1070
2011 1000 1,0 1,00% 1060
2012 1000 1,0 1,00% 1050
2013 1000 1,0 1,00% 1040
2014 1000 1,0 1,00% 1030
2015 1000 1,0 1,00% 1020
2016 1000 1,0 1,00% 1010
1080


Με βάση τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή θα γίνει ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών όσων κατέθεσαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 Μαΐου 2016, προκειμένου να υπολογιστούν οι νέες συντάξεις με βάση το νόμο Κατρούγκαλου.

Το υπουργείο Εργασίας προχώρησε στην κατάθεση τροπολογίας, με την οποία για το διάστημα έως και το 2020, ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών θα διενεργείται με βάση τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Αυτό έγινε διότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή δεν μπορούσε να προσδιορίσει τον πολυαναμενόμενο Συντελεστή Ετήσιας Μεταβολής Μισθών, βάσει του οποίου θα γινόταν ο οριστικός υπολογισμός τους.

Σε επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ προς την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και αποκάλυψε η Real News αναφέρει ότι « μετά από ανάλυση των διαθέσιμων στατιστικών ,σε συνδυασμούς με τους ορισμούς και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην κατάρτισή τους, διαπιστώθηκε ότι τα παραγόμενα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για την κατάρτισή του εν λόγω συντελεστή, για διαφορετικούς κατά περίπτωση λόγους και συνεπώς δεν είναι κατάλληλα για τον υπολογισμό της ετήσιας μεταβολής μισθών».

Προτρέπει δε τα στελέχη του υπουργείου Εργασίας,να μελετήσουν αντίστοιχες μεθόδους που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη και να συνεκτιμήσουν τις βέλτιστες πρακτικές ,προκειμένου να ληφθούν υπόψη στην κατάρτιση του Συντελεστή Ετήσιας Μεταβολής Μισθών.

Ο συγκεκριμένος συντελεστής αποτελεί μια πολύ σημαντική παράμετρο για τον υπολογισμό της της ανταποδοτικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο ποσοστό αναπλήρωσης των συντάξιμων αποδοχών από το 2002 και μετά .

Σκοπός του είναι η αναπροσαρμογή της αξίας των μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών κάθε ασφαλισμένου σε σημερινές αξίες. Εκτός από τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις μέσες μηνιαίες αποδοχές, χρειάζεται ο υπολογισμός της ετήσιας μεταβολής των μισθών για όλη την οικονομία για την περίοδο 2002-2016, προκειμένου να προσδιοριστεί το ακριβές επίπεδο της κάθε σύνταξης, μετά τις 12/5/2016 .

Όσοι παίρνουν σήμερα προσωρινή με τον μισθό 12μήνου ή το ασφαλιστέο εισόδημα του τελευταίου έτους, αν πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, θα πάρουν οριστική με τον μέσο όρο των αποδοχών των τελευταίων 15 ετών, από το 2002 και μετά. Όσοι συνταξιοδοτηθούν το 2017 θα πάρουν οριστική με τον μέσο όρο αποδοχών από το 2002 ώς το 2017 (16 έτη) .

Αν αυτός ο δείκτης προκύψει αρνητικός τότε αναμένεται η μείωση στις κύριες συντάξεις να είναι μεγαλύτερη από το 30% το οποίο προκύπτει ως εκτίμηση από τους δύο άλλους παράγοντες υπολογισμού τους, δηλαδή τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις μέσες μηνιαίες αποδοχές κάθε ασφαλισμένου. Και αυτό θα ήταν πολύ πιθανό, γιατί την περίοδο από το 2009 και μετά κατεγράφη δραματική συρρίκνωση των αμοιβών και των εισοδημάτων.

Εκτός από τις νέες συντάξεις ,με τον Συντελεστή Ετήσιων Μεταβολών μισθών πρέπει να υπολογιστούν οι προσωπικές διαφορές στις συντάξεις για την τριετία 2016 έως 2018. Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2016 με το νέο σύστημα και η σύνταξή τους υπολείπεται κατά 20% και πλέον από τον παλαιό τρόπο δικαιούνται το μισό της διαφοράς αυτής που προκύπτει ως προσωπική διαφορά. Για το 2017 η προσωπική διαφορά θα είναι το 1/3 της ψαλίδας ανάμεσα στην παλιά και τη νέα σύνταξη ενώ για το 2018 α είναι το 1/4 της ψαλίδας ανάμεσα στην παλιά και τη νέα σύνταξη.

Οι επιστήμονες της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής διαπίστωσαν κατά τη διερεύνηση του θέματος και την εξεύρεση των κατάλληλων μεταβλητών και μεθοδολογίας ότι τα στοιχεία ερευνών για τη μισθωτή εργασία ,δεν ήταν κατάλληλα ενώ τα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών [αμοιβές απασχόλησης, όγκος απασχόλησης, αποπληθωριστικής ΑΕΠ] δεν ενδείκνυνται για τον υπολογισμό του συντελεστή. Πρώτον γιατί υπόκεινται σε αναθεωρήσεις σε βάθος τετραετίας και δεύτερον γιατί δεν είναι ταυτόσημη η έννοια των αμοιβών αναφορικά με το τι περιλαμβάνεται σε αυτές σε σχέση με τις απαιτήσει του συντελεστή. Επίσης, ο αριθμός των απασχολουμένων στη γενική κυβέρνηση δεν είναι ακριβής ενώ τα στοιχεία των αμοιβών είναι απολογιστικά των οικονομικών αποτελεσμάτων των φορέων. Ανάλογη διαπίστωση προέκυψε και από τα στοιχεία του ΙΚΑ για τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις. Τα στοιχεία ήταν ελλιπή, ως προς τις ώρες εργασίας και τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Κενό υπήρξε για τους αυτοαπασχολούμενους, για τους οποίους δεν είναι διαθέσιμες οι αμοιβές αλλά μόνο οι εισφορές, που δεν μπορούν να υπολογίσουν το συντελεστή. Από τα στοιχεία των ΑΠΔ είναι δυνατή η εκτίμηση του μισθολογικού κόστους των επιχειρήσεων και όχι των μισθών των απασχολουμένων σε αυτές.

« Έτσι συνάγεται ότι η ετήσια μεταβολή μισθών θα πρέπει να υπολογιστεί με διαφορετικό τρόπο ,ώστε να αντιπροσωπεύει την πραγματική μεταβολή μισθών όπως ίσχυε στο παρελθόν με την ΑΤΑ και όχι μεταβολή μισθολογικού κόστους ή μεταβολή στο προσωπικό εισόδημα κατά περίπτωση» καταλήγει η ΕΛΣΤΑΤ σε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο Εργασίας.

Στο μικροσκόπιο στελεχών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την ανεύρεση ενός αξιόπιστου συντελεστή ,έχουν μπει συντελεστές άλλων χωρών που στηρίζονται στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και στοιχεία του ΑΕΠ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου