Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Στο ΤΜΕΔΕ ακονίζουν τα μαχαιροπήρουνα


​Στο κτίριο της οδού Π.Π.Γερμανού 3-5 που ανήκει πλέον στο ΤΜΕΔΕ ΝΠΙΔ διεξάγεται σήμερα 28 Φεβρουαρίου 2017 στις 10.30:


​"​ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ, ΣΕ ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.: ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. Τ.Μ.Ε.Δ.Ε​"​


Όπως χαρακτηριστικά αναγράφεται στο κείμενο της διακήρυξης:

Σύμφωνα με τον Ν 4387/2016 συνιστάται Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) με αντικείμενο την Εγγυοδοσία και Πιστοδοσία των ασφαλισμένων στον τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. 
Στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. μεταφέρονται αυτοδίκαια οι πάσης φύσεως αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του Ε.Τ.Α.Α. 
Πόροι του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αποτελούν οι πρόσοδοι από τις εν γένει δραστηριότητες Εγγυοδοσίας – Πιστοδοσίας αρμοδιότητας της τ. Διεύθυνσης Δ΄ Εγγυοδοσίας και Πιστοδοσίας του τ. τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία. 
Στο πλαίσιο αυτό, τμήμα της περιουσίας του τομέα Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. του τ. Ε.Τ.Α.Α. μπορεί να μεταβιβαστεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. αφού έχει προηγηθεί προσδιορισμός και αποτίμηση αυτής. 
Το ζητούμενο στον παρόντα διαγωνισμό Σύστημα Επιχειρησιακών Πόρων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες Οικονομικής Διαχείρισης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.

Σχετικά με την ακίνητη περιουσία του τ.ΤΣΜΕΔΕ, από στοιχεία της ΗΔΙΚΑ, έχουμε κάνει σχετική ανάρτηση εδώ:

ενώ για τη συνολική περιουσία του τ.ΤΣΜΕΔΕ, έως τον Απρίλιο 2016, έχουμε κάνει σχετική ανάρτηση εδώ:

Για την αρχική μεταφορά περιουσίας από το τ.ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ-ΝΠΙΔ, με απόφαση της Υπ.Εργασίας, έχουμε κάνει σχετική ανάρτηση εδώ:

Η μεταφορά επιπλέον περιουσίας από το τ.ΤΣΜΕΔΕ στο νέο ταμείο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ΤΜΕΔΕ που έχει αποκλειστικό αντικείμενο τη​ν ​εγγυοδοσία και πιστοδοσία και δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τη δημόσια κοινωνική ασφάλιση είναι άποψη που έχει εκφραστεί:
1) από τον πρόεδρο της ΔΕ/ΤΜΕΔΕ Κ.Μακέδο,
2) από το σύνολο των εργοληπτικών ενώσεων που έχουν άμεσο ενδιαφέρον για το αντικέιμενο του ΤΜΕΔΕ,
3) από αρκετές παρατάξεις εντός ΤΕΕ, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη νέα πρόεδρο της νέας Α/ΤΕΕ Α.Μοροπούλου

Η παραπάνω πρόταση βέβαια ​η οποία είχε κατατεθεί σε παλαιότερη συνεδρίαση της ΔΕ/ΤΕΕ το Νοέμβριο του 2016 και ευτυχώς απετράπει με την παρέμβασή μας η ψήφισή της, ​έχει πάντοτε και ένα δεύτερο πολύ σημαντικό σκέλος που αφορά τη μεταφορά των κλάδων επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών του τ.ΤΣΜΕΔΕ στο ΤΜΕΔΕ και τη δυνατότητα ίδρυσης επαγγελματικού ταμείου μηχανικών​.

Η πρόταση αυτή μετά και την σύσταση των νέων οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ είναι απολύτως βέβαιο πως θα επανέλθει σε κάποια επόμενη συνεδρίαση αρχικά της Αντιπροσωπείας και στη συνέχεια της Διοικούσας του ΤΕΕ.
Η αντίθεση μας στα παραπάνω σχέδια καθιστά επιτακτική την παρουσία μας στις συνεδριάσεις των οργάνων ΤΕΕ για να αποτρέψουμε εκ νέου μια τέτοια αρνητική εξέλιξη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου