Παρασκευή, 10 Μαρτίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημερωτική Ανακοίνωση για δικαστική προσφυγή διεκδίκησης επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 8/3/2017
Αρ. Πρωτ.: 7067 Προς : Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Ενημερωτική Ανακοίνωση
για δικαστική προσφυγή διεκδίκησης επιστροφής των ασφαλιστικών εισφορών
της Ειδικής Προσαύξησης.
Συνάδελφοι,
Ανταποκρινόμενοι, στα πολλαπλά αιτήματα συναδέλφων να διερευνήσει η Ομοσπονδία τις δυνατότητες, προϋποθέσεις και τα οικονομικά δεδομένα για μαζικές προσφυγές με διεκδικούμενο στόχο την έντοκη επιστροφή των καταβληθέντων εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης, για την κατηγορία των μετά το 1993 ασφαλισμένων που υποχρεώθηκαν να ενταχθούν σ΄ αυτήν από 1-1-2007 (ν. 3518/2006) και η οποία καταργήθηκε από 1-1-2006 (ν.4387/2016), το Δ.Σ. μετά την διερεύνηση κατέληξε στην προσφορά του Δικηγορικού γραφείου Θεοδωρόπουλου ως συμφερότερη οικονομικά και επαρκώς τεκμηριωμένη, την οποία και αναρτούμε μαζί με τα αντίστοιχα έγγραφα που απαιτείται να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι (οι οποίοι πρέπει στις επόμενες ημέρες να πάρουν από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ βεβαιώσεις για το ποσό των εισφορών που έχουν καταβάλλει στον κλάδο της Ειδικής Προσαύξησης).
Για οποιαδήποτε πληροφορία πρόσθετη των όσων περιγράφονται στην προσφορά μπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα του γραφείου : α) 210-3214385, β) 6977-285139.
Αυτονόητα δεν αναρτούμε την τεκμηρίωση βάσει της οποίας θα διεκδικηθεί η επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών την οποία μας περιγράφει το γραφείο, αφού αποτελεί πνευματική του ιδιοκτησία μη ανακοινώσιμη δημόσια.
Οι Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ παρακαλούνται να ενημερώσουν τα μέλη τους, για την περίπτωση που επιθυμούν να συμμετέχουν στην δικαστική διεκδίκηση και να βοηθήσουν στη συγκέντρωση των αιτήσεων.

Συνάδελφοι, επισημαίνουμε ότι η επιλογή δεν είναι δεσμευτική, ο κάθε συνάδελφος μπορεί να απευθυνθεί σ΄ όποιο δικηγορικό γραφείο επιλογής του επιθυμεί.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου