Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Π.Δ. «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                                                                                                                                         Αθήνα,  27-9-2016
Αρ. Πρωτ. :7004                                     
                                                 Προς :     Τον Υπουργό Υ.Π.ΕΝ. κ. Π. Σκουρλέτη

                                                Κοιν.:   1.   Αναπλ. Υπουργό Υ.Π.ΕΝ. κ. Ι. Τσιρώνη
                                                            2.   Πρόεδρο και Δ.Ε. του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου Ελλάδος.
                                                            3.   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Παρατηρήσεις επί του Σχεδίου Νόμου του Π.Δ. «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4014/2011(Α΄ 209), καθορισμός προσόντων των Πιστοποιημένων Αξιολογητών, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου τους και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν τη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή στο Μητρώο».
                                                           
Κύριε Υπουργέ,
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τις παρατηρήσεις μας σχετικά με το Σχέδιο Νόμου του Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση και τήρηση Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων…»
 Όπως είναι γνωστό, στο πλαίσιο της δήθεν απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης και πάταξης της γραφειοκρατίας δόθηκε η δυνατότητα με το νόμο 4014/11 η περιβαλλοντική αδειοδότηση και ο περιβαλλοντικός έλεγχος - επιθεώρηση να μπορεί να ασκείται και από ιδιώτες.
 Θεωρούμε ότι οι αδειοδοτικοί και ελεγκτικοί μηχανισμοί πρέπει να έχουν ως καθήκον τους τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος και δεν μπορεί να ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα, καθώς αυτό αντιβαίνει το άρθρο 24 του Συντάγματος και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με το οποίο η Προστασία Περιβάλλοντος είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Πώς θα υλοποιήσει την υποχρέωσή της αυτή η Πολιτεία όταν δεν θα διαθέτει τις υπηρεσίες εκείνες που θα έχουν συνολική γνώση και εποπτεία για να εφαρμόζουν ενιαία και συγκροτημένα την περιβαλλοντική πολιτική της; Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εκχώρηση νευραλγικών αρμοδιοτήτων των Δημόσιων Υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα. Το Υ.Π.ΕΝ. θα πρέπει να αναβαθμίσει τις αρμόδιες υπηρεσίες αδειοδότησης με περισσότερα στελέχη και εξοπλισμό περιλαμβανομένων διπλωματούχων Μηχανικών.
Η εγκυρότητα και η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχου διασφαλίζονται με την πραγματικά διαφανή και δημοκρατική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης με δημόσιο και κοινωνικό έλεγχο και γνώμονα την υπεράσπιση των δημοσίων αγαθών και όχι την εκχώρησή τους σε ιδιώτες για την προώθηση επιχειρηματικών συμφερόντων.
Η κατά την πρόταση του Νομοσχέδιου, σημειακή (περιπτωσιολογική) συμβολή των ιδιωτών μελετητών και ελεγκτών περιβάλλοντος, ακυρώνεται εν πολλοίς από την εγγενή αδυναμία τους για τη διαμόρφωση ολιστικής περιβαλλοντικής άποψης που θα συνυπολογίζει τη φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής. Εξ άλλου πως μπορούν να ελεγχθούν οι πιέσεις και οι εξαρτήσεις των ιδιωτών μελετητών από τα ιδιωτικά συμφέροντα;
Το πρόβλημα του ελλιπούς και αναποτελεσματικού ελεγκτικού μηχανισμού είναι αποτέλεσμα πολιτικής επιλογής των εκάστοτε κυβερνόντων και δεν αντιμετωπίζεται με τη διάχυσή του σε ένα πλήθος απροσδιορίστων ελεγκτών που δε συνιστούν ένα ενιαίο, συγκροτημένο σώμα  ώστε να  μπορεί να αναβαθμίσει τη λειτουργία του.

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με τα παραπάνω, ζητάμε να ορίσετε συνάντηση μαζί μας, προκειμένου να σας αναπτύξουμε και προφορικά τις τεκμηριωμένες απόψεις μας για το ανωτέρω θέμα, ώστε να συμβάλουμε από κοινού στην ενίσχυση του αντικειμένου της εργασίας των διπλωματούχων μηχανικών του Υπουργείου σας, καθώς και στον εκσυγχρονισμό, την αναβάθμιση και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών Περιβάλλοντος προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου