Τρίτη 9 Αυγούστου 2016

Οι πρώτοι δικηγόροι με σφραγίδα κολεγίου

Πηγή. Έφτασαν δικηγόροι από κολέγια, καταφθάνουν και οι αντίστοιχοι μηχανικοί?

Αποφοίτους ιδιωτικού κολεγίου που συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού ενέγραψε στα μητρώα των ασκουμένων του ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας


Φοιτητές στο γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13 που συνεργάζεται με το ιδιωτικό ελληνικό κολέγιο IdEF, το οποίο παρείχε τα πτυχία με τα οποία απόφοιτοί του γράφτηκαν στα μητρώα του ΔΣΑ


Εκτός ουσιαστικού περιεχομένου καθίσταται η συζήτηση για το αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος που δεν επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, καθώς η πραγματικότητα την έχει ξεπεράσει.
Πριν από λίγες ημέρες (17 Ιουνίου) ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας ενέγραψε στα μητρώα ασκούμενων δικηγόρων του, κατόπιν επιτυχίας τους στις ειδικές εξετάσεις επάρκειας, αποφοίτους ελληνικού κολεγίου που συνεργάζεται με πανεπιστήμιο του εξωτερικού. Οι απόφοιτοι αυτοί είχαν κάνει τις σπουδές τους στην Ελλάδα και είναι πλέον, ιστορικά, οι πρώτοι απόφοιτοι κολεγίου που εγγράφονται στον ΔΣΑ.
Με άλλα λόγια, τουλάχιστον για το επάγγελμα του δικηγόρου - και όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σύντομα και για όλα τα επαγγέλματα η άσκηση των οποίων περνάει μέσα από εγγραφή σε επαγγελματικά σωματεία και επιμελητήρια - «οιονεί» ιδιωτικά πανεπιστήμια βρίσκονται ήδη στη χώρα και παράγουν αποφοίτους! Κάτι που συμβαίνει εξάλλου εδώ και χρόνια για πλήθος επαγγελμάτων που δεν απαιτούν εγγραφές σε συλλόγους και σωματεία. Συνεπώς, η συζήτηση για το άρθρο 16 περιορίζεται στα καθαρά ακαδημαϊκά δικαιώματα, εφόσον πλέον τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που συνεργάζονται με ελληνικά κολέγια έχουν ρυθμιστεί βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών.
Η ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ. Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε χθες το κολέγιο IdEF, το οποίο συνεργάζεται με το δημόσιο γαλλικό πανεπιστήμιο Paris 13, στις 17 Ιουνίου ολοκληρώθηκε η διαδικασία από τη Μόνιμη Επιτροπή Δοκιμασίας Επάρκειας του ΔΣΑ, η οποία επέτρεψε στους πρώτους επιτυχόντες αποφοίτους του την εγγραφή στα βιβλία ασκουμένων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας με την ίδια ακριβώς διαδικασία που εφαρμόζεται για όλους τους πτυχιούχους νομικών σχολών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων που πραγματοποίησαν το σύνολο των σπουδών τους στην αλλοδαπή.
Σημειώνεται ότι υπάρχουν και παλαιότεροι πτυχιούχοι του κολεγίου που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα, οι οποίοι όμως είχαν αποκτήσει την ιδιότητα του δικηγόρου πρώτα στην αλλοδαπή, όπου τα πτυχία αναγνωρίζονταν ανέκαθεν. Η διαφορά με την τωρινή αναγνώριση είναι ότι οι νέοι ασκούμενοι αποφοίτησαν κατευθείαν από το κολέγιο και δεν ακολούθησαν την «τεθλασμένη» διαδικασία να φύγουν πρώτα στο εξωτερικό.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ. Πλέον, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής από ξένα πανεπιστήμια μέσω ελληνικών κολεγίων που επιθυμούν να δικηγορήσουν στην Ελλάδα έχουν δυνατότητα να εγγραφούν στο μητρώο ασκουμένων στην Ελλάδα, καθώς σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 4194/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4285/2014, οι κάτοχοι πτυχίου Νομικής ευρωπαϊκού πανεπιστημίου με φοίτηση σε κολέγιο στην Ελλάδα εγγράφονται πλέον στα βιβλία ασκουμένων των δικηγορικών συλλόγων της Ελλάδας, με την ίδια διαδικασία που ισχύει για όλους τους πτυχιούχους νομικών σχολών της ΕΕ που έκαναν το σύνολο των σπουδών τους στην αλλοδαπή. Υστερα από πρακτική άσκηση διάρκειας 18 μηνών συμμετέχουν στον πανελλήνιο διαγωνισμό υποψήφιων δικηγόρων, ακριβώς όπως και οι πτυχιούχοι των ελληνικών νομικών σχολών. Οι επιτυχόντες στον πανελλήνιο διαγωνισμό μπορούν να ζητήσουν τον διορισμό τους ως δικηγόροι στον δικηγορικό σύλλογο του Πρωτοδικείου που επιθυμούν, με αίτησή τους προς το υπουργείο Δικαιοσύνης
.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου