Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Ανακοίνωση ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τη συμφωνία δημιουργίας πόρου 6 ο/οο


Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                                           Αθήνα, 8/8/2016
Αρ. Πρωτ.: 6989
                                                                                                                            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι

          μετά από τουλάχιστον μια πενταετία ανακοινώσεων της Ομοσπονδίας, με καταγραφή αρνητικών επιπτώσεων για τον Κλάδο, σαν αποτέλεσμα των ασκούμενων μνημονιακών πολιτικών συνολικά σε βάρος του κόσμου της εργασίας, αυτή η ανακοίνωση στοχεύει να σας ενημερώσει για μια θετική εξέλιξη.
          Στις 27-7-2016, το προεδρείο της Ομοσπονδίας συναντήθηκε με τον Υπουργό ΥΠΜΕΔΙ και τα προεδρεία των πέντε (5) Εργοληπτικών Ενώσεων δηλ. ΣΤΕΑΤ, ΣΑΤΕ, ΠΕΔΜΕΔΕ, ΠΕΣΕΔΕ, ΠΕΔΜΗΕΔΕ και κατέληξε σε κοινή Συμφωνία, δημιουργίας πόρου υπέρ των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου.
          Η Συμφωνία αυτή που επισυνάπτεται, κυρώθηκε στον πρόσφατο νόμο για τις Δημόσιες Συμβάσεις που ψηφίστηκε στην Βουλή την Τρίτη 2-8-2016.
Λεπτομέρειες και διαδικασίες σχετικές με την εφαρμογή της, θα προσδιοριστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα και θα ενημερωθείτε με επόμενη ανακοίνωση.                                                                                                
          Είναι προφανές ότι πέρα από τις επίμονες προσπάθειες του ΔΣ της Ομοσπονδίας και τη συμμετοχή στήριξη των συναδέλφων που επέμειναν στην ανάγκη ύπαρξης της ΕΜΔΥΔΑΣ, οφείλουμε να καταγράψουμε τη θετική συμβολή του Υπουργού ΥΠΜΕΔΙ, καθώς και των συναδέλφων των προεδρείων των Εργοληπτικών Ενώσεων, στη θετική αυτή εξέλιξη.

          Με αφετηρία αυτό το θετικό βήμα, δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες, παρά τις τεράστιες δυσκολίες και τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί από την εξάχρονη μνημονιακή εξάρτηση της χώρας, στην κατεύθυνση της οικονομικής και θεσμικής αναβάθμισης των Διπλ. Μηχανικών του Δημοσίου, καθώς και της αναβάθμισης των Δημόσιων Τεχνικών Υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του Δημόσιου Συμφέροντος και των κοινωνικών αναγκών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου