Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016

Ενεργειακοί επιθεωρητές: έκθεση αποτίμησης της απελευθέρωσης του επαγγέλματος

Πηγή. Μόνοι τους τα λένε για τις "απελευθερώσεις"...


Χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για την οικονομία, τον αριθμό των επιχειρήσεων και τις θέσεις εργασίας φαίνεται να διήλθε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την απελευθέρωση μιας μεγάλης σειράς κλειστών επαγγελμάτων, που πραγματοποιήθηκε το 2011 με το ν. 3919/2011 και τις λοιπές νομοθετικές ρυθμίσεις που ακολούθησαν.

Όπως προκύπτει από τη σχετική μελέτη του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) στην οποία καταγράφεται η εξέλιξη 20 «νεοαπελευθερωμένων» επαγγελμάτων, τα οφέλη, σε όλους τους τομείς, είναι ανεπαίσθητα καθώς η πρωτοφανής κρίση εκμηδένισε την όποια δυναμική θα μπορούσαν να προσδώσουν στην οικονομία.


Δείτε παρακάτω την έκθεση του ΚΕΠΕ για τους ενεργειακούς επιθεωρητές:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου