Τρίτη, 31 Μαΐου 2016

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Διεκδικήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών για τον Ν.4387/16

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ
Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                   Αθήνα,  30-5-2016

Αρ. Πρωτ. : 6961                                        
                                                           Προς :     1.  Πρόεδρο και Δ.Σ. ΕΤΑΑ
                                                                      2.  Πρόεδρο και Δ.Ε. ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ

                                                           Κοιν:      1. Διεύθυνση Εισφορών ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ
                                                                     2.  Πρόεδρο και Δ.Ε. ΤΕΕ         
                                                                     3.  Επιτροπή Ασφαλιστικού Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
                                                                     4.  Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.
     
Θέμα :   Διεκδικήσεις Δημοσίων Υπαλλήλων Μηχανικών για τον Ν.4387/16.
         
Με την ψήφιση του πρόσφατου ασφαλιστικού Ν.4387/16 – για τον οποίον διατηρούμε στο ακέραιο την πλήρη διαφωνία μας - ανακύπτουν πρόσθετα ζητήματα που απασχολούν τα μέλη μας, συνεπώς τα θέτουμε προκειμένου να έχουμε την αρωγή σας στην κατεύθυνση επίλυσης τους :
1.       Με την παράγραφο 4 του άρθρου 94 του Ν. 4387/16, η Ειδική Προσαύξηση καταργήθηκε από 1/1/2016. Συνεπώς οι εισφορές που έχουν ήδη παρακρατηθεί από τους μισθωτούς μηχανικούς για την καταργηθείσα Ειδική Προσαύξηση πρέπει άμεσα να επιστραφούν στους δικαιούχους μηχανικούς που τις έχουν καταβάλλει. Το ΤΣΜΕΔΕ αφού ενημερώσει τις Υπηρεσίες μισθοδοσίας για την άμεση παύση παρακράτησης της σχετικής εισφοράς, οφείλει να μεριμνήσει από κοινού με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες μισθοδοσίας των ασφαλισμένων για την έγκαιρη επιστροφή των ποσών που τους έχουν παρακρατηθεί.
2.       Για τους μετά το 1993 ασφαλισμένους υποχρεωτικά μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ και κατ΄ εφαρμογή του Ν. 3518/2006, από την 1-1-2007 είναι υπόχρεοι Ειδικής Προσαύξησης που καταργήθηκε. Δεδομένου ότι με το άρθρο 8 του Ν.3518/16 πρέπει να έχουν διανύσει υπερδεκαετή χρόνο ασφάλισης στον κλάδο, διεκδικούμε να τους επιστραφούν οι εισφορές που έχουν πληρώσει για τα εννέα (9) ή λιγότερα χρόνια στον κλάδο ως “αχρεωστήτως καταβληθείσες” μια και είναι υπαρκτός ο κίνδυνος απώλειας τους. Εναλλακτικά να εξετασθεί η δυνατότητα συμψηφισμού τους με τυχόν οφειλές ή τυχόν αιτήσεις εξαγοράς πλασματικού χρόνου ασφάλισης.
3.       Η κατάργηση της  Ειδικής Προσαύξησης δημιουργεί μεγαλύτερο παραλογισμό σχετικά με τη διεκδίκηση αναδρομικών αυξήσεων που επέφερε  ο Ν.3986/11 και για την Ειδική Προσαύξηση. Διεκδικούμε την παραγραφή των εν λόγω αναδρομικών αυξήσεων που αφορούν όλους στους μονοασφαλισμένους (ΤΣΜΕΔΕ) Μηχανικούς Δημοσίους υπαλλήλους. Είναι προφανές και αποτελεί πάγιο αίτημά μας η κατάργηση των διατάξεων του ν. 3986/11, άρθρο 44 παρ.14 και 15 που επέφεραν αυξήσεις εισφορών αντί για μειώσεις, για όλους του Μηχανικούς μισθωτούς και αυτοαπασχολούμενους (λαμβανομένης υπόψη και της υφιστάμενης βαθιάς κρίσης στο Κλάδο).
 4.      Αιτήσεις που κατατέθηκαν για την αναγνώριση πλασματικού χρόνου ασφάλισης, στις 13/5 ημέρα κυκλοφορίας του ΦΕΚ του Ν.4387/16 , δεδομένου ότι την προηγούμενη ημέρα το ΤΣΜΕΔΕ (Πέμπτη 12/5/2016) δε δεχόταν κοινό για συναλλαγές, ζητάμε να εξεταστούν με το παλαιότερο τρόπο εξαγοράς.

Ευελπιστώντας στη διαχρονικά καλή συνεργασία μας, σας καλούμε να δώσετε λύσεις στα παραπάνω άμεσα ζητήματα, αυτοτελώς ή διεκδικώντας ανάλογες παρεμβάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου