Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

Το ΤΕΕ κόβει την πρόσβαση στα συστήματα του

Από χθες όλοι οι συνάδελφοι που εισέρχονται στην ηλεκτρονική πύλη του ΤΕΕ βλέπουν το παρακάτω μήνυμα...

"Σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, θα εφαρμοστούν σταδιακά, μέχρι τον Νοέμβριο του 2015, περιορισμοί στην χρήση των πληροφοριακών συστημάτων του ΤΕΕ (αμοιβές μηχανικών, διαχείριση αυθαιρέτων) στις περιπτώσεις που οφείλονται συνδρομές Μελών ΤΕΕ ή συνδρομές Τεχνικών Επωνυμιών. Τα Μέλη και οι εγγεγραμμένοι στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ καλούνται να εξοφλούν εμπρόθεσμα τις οφειλόμενες συνδρομές είτε ηλεκτρονικά (https://portal.tee.gr/tptee/my/pages/) είτε σε ένα από τα ταμεία του ΤΕΕ."...

Το ΤΕΕ δηλαδή κόβει την πρόσβαση στα πληροφοριακά του συστήματα - απαραίτητο εργαλείο και προαπαιτούμενο για πολλές εργασίες μηχανικού (αμοιβές, σύστημα αυθαιρέτων κλπ) σε όσους χρωστάνε τη συνδρομή τους στο ΤΕΕ, αφαιρώντας τους έτσι το δικαίωμα στην εργασία. Όπως πληροφορηθήκαμε μάλιστα, δεν υπάρχει καν τέτοια απόφαση Διοικούσας Επιτροπής. Ντροπή...

6 σχόλια:

 1. Πόσο πιο σιχαμένοι μπορούν να γίνουν...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Εχθρός του κακκού είναι το χειρότερο...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Το ΤΕΕ έχει αναρτήσει στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ τις κάτωθι αποφάσεις.

  ΑΔΑ: ΩΨΟ246Ψ842-Κ5Ν
  ΠΡΑΚΤΙΚΟ Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 10/21-5-2015

  Αποφ. Γ2/Σ10/2015
  Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 493/21-5-2015 - § 3) του παρισταμένου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, αποφασίζει ομόφωνα την σταδιακή εφαρμογή της ηλεκτρονικής εξακρίβωσης της οικονομικής ενημερότητας των Μελών του ΤΕΕ και των Εγγεγραμμένων στο Βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών ως προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών μέσω των πληροφοριακών συστημάτων.
  Η εξόφληση των συνδρομών θα είναι προαπαιτούμενο για την πλήρη χρήση των λειτουργικών
  χαρακτηριστικών των διαδικτυακών εφαρμογών του ΤΕΕ.
  Η εφαρμογή της απόφασης θα ξεκινήσει σταδιακά από τον Ιούλιο του 2015 και θα ολοκληρωθεί τον Νοέμβριο του 2015.

  Αποφ. Γ4/Σ10/2015
  Η Δ. Επιτροπή, μετά από εισήγηση (αρ. πρωτ. 493/21-5-2015 - § 3) του παρισταμένου προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Δραστηριότητας κ. Ν. Παναγιωτόπουλου, και έχοντας υπόψη την Απόφασή της Γ5/Σ28/2014 «Παροχή Διευκολύνσεων στην Πληρωμή Ληξιπρόθεσμων Οφειλών Συνδρομών Μελών ΤΕΕ» (ΑΔΑ: 6ΧΡ646Ψ842-ΨΘΦ, απόφαση για δυνατότητα διακανονισμού και καθορισμό αριθμού δόσεων για την εξόφληση οφειλόμενων εισφορών), αποφασίζει ομόφωνα την Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Ανάπτυξης Συστήματος Εφαρμογής Διακανονισμών σε Οφειλόμενες Συνδρομές στο ΤΕΕ με τα εξής χαρακτηριστικά:
  - Ο διακανονισμός θα γίνεται είτε με έγγραφη αίτηση του Μέλους στα Κεντρικά Γραφεία του ΤΕΕ και σε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα είτε ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής My TEE με άμεση ισχύ μετά την επιλογή της από το Μέλος.
  - Η διαδικασία θα παρέχεται με την παροχή από το Μέλος του ΤΕΕ πάγιας εντολής για την χρέωση από το ΤΕΕ πιστωτικής κάρτας ή τραπεζικού λογαριασμού με δικαιούχο το Μέλος.
  - Σε περιπτώσεις διακανονισμού Μέλους προς συνταξιοδότηση ο διακανονισμός θα παρέχεται μόνο μέσω πιστωτικής κάρτας.
  - Το πληροφοριακό σύστημα θα αναζητεί τις πληρωμές σύμφωνα με το επιλεγμένο από το Μέλος χρονοδιάγραμμα και με απλή ανταλλαγή αρχείων θα διεκπεραιώνει τις συναλλαγές με τα Τραπεζικά Ιδρύματα ενημερώνοντας ταυτόχρονα το Μέλος.
  Θα τηρεί αναλυτικές εγγραφές, που θα παρέχουν πλήρη ιχνηλασιμότητα για κάθε συναλλαγή στην υπηρεσία του ΤΕΕ και στο αντίστοιχο Μέλος.
  - Σε περιπτώσεις που δεν μπορεί να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα του διακανονισμού πέραν των ορίων που θα ορίζει το ΤΕΕ θα αναστέλλεται αυτόματα η ιδιότητα της οικονομικής ενημερότητας του Μέλους.
  - Πρόσβαση στο σύστημα θα έχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών των Κεντρικών Γραφείων και των Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ και τα Μέλη του ΤΕΕ που διαθέτουν κωδικό πρόσβασης στο σύστημα My TEE.


  ΑΔΑ: ΩΚΓ946Ψ842-1ΞΛ
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Τακτικής Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε. με αριθμό 24/22-9-2015
  Με την απόφ. Γ1/Σ24/2015 η Δ.Ε. έκανε δεκτή την μία προσφορά που υπεβλήθη για την ανάπτυξη συστήματος διακανονισμών σε οφειλόμενες συνδρομές του ΤΕΕ και προχωρά στην αξιολόγηση της οικονομικής προσφοράς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Σχετικά με την προηγούμενη δημοσίευσή μου για τις αναρτηθείσες αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ στην Διαύγεια:

  Το γεγονός της ανάρτησης της πρώτης απόφασης στην Διαύγεια δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί και κοινοποίηση προς τα μέλη ή ειδοποίηση αυτών.
  Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί καμία σχετική ενημέρωση ούτε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ (η σχετική αναφορά στην σελίδα εισόδου στα συστήματα αμοιβών και δήλωσης αυθαιρέτων – που προστέθηκε πριν από λίγες μέρες και όχι από τα τέλη Μαΐου όπως θα έπρεπε – δεν θεωρώ ότι είναι επαρκής ως ειδοποίηση γιατί πρέπει να έχεις συγκεκριμένο λόγο για να μεταβείς εκεί ενώ θα μπορούσε κάλλιστα να εμφανίζεται στην αρχική σελίδα), ούτε στο ενημερωτικό δελτίο, ούτε έχει σταλεί στα μέλη σχετικό e-mail (το ΤΕΕ ως γνωστόν στέλνει σχεδόν καθημερινά μηνύματα στα μέλη για πολύ λιγότερο σοβαρά θέματα).
  Είχε σταλεί πριν από αρκετό καιρό e-mail στα μέλη με την παράκληση για καταβολή των εισφορών με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία του ΤΕΕ. Χωρίς όμως καμία αναφορά σε χρονική προθεσμία ή σε διακοπή παροχών υπηρεσιών. Ηταν απλά μια σύσταση την οποία όλοι μας λάβαμε υπ’ όψιν αλλά λόγω της τραγικής οικονομικής κατάστασης της πλειοψηφίας των μηχανικών δεν μπορέσαμε να ικανοποιήσουμε.

  Το γεγονός ότι το ΤΕΕ αποκρύπτοντας την πρόθεσή του να προβεί σε διακανονισμό των οφειλομένων εισφορών (όπως δείχνουν οι άλλες δύο αποφάσεις) επιμένει σε πλήρη και εφάπαξ εξόφληση των οφειλών την στιγμή που γνωρίζει την οικονομική κατάσταση του κλάδου και την αδυναμία των μελών του να ανταποκριθεί στην απαίτηση αυτή, πιστεύω ότι μπορεί να θεωρηθεί ως καθαρός εκβιασμός και ιδιαίτερα ύπουλη ενέργεια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Κανονικα οι συνδρομες στα επιμελητηρια δεν εχουν καταργηθει απο 01.01.2015;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Με αφορμή τις ανησυχίες μελών μας, σχετικά με προειδοποιητικό μήνυμα του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης αμοιβών του Τ.Ε.Ε, σύμφωνα με το οποίο θα υπάρχουν περιορισμοί στην πρόσβαση, όσων χρησιμοποιούν κωδικούς του συστήματος, εάν δεν εξοφλήσουν τις "συνδρομές" τους προς το Τ.Ε.Ε, επισημαίνουμε ότι:
  Η διασύνδεση του ηλεκτρονικού συστήματος αμοιβών από το Τ.Ε.Ε, με όλες τις υπόλοιπες ηλεκτρονικές υπηρεσίες τις οποίες του είχε αναθέσει για διαχείριση με αμοιβή το Υ.Π.Ε.Κ.Α, αποτελεί δική του πρωτοβουλία και δεν αποτελεί υποχρέωση του εκ του νόμου. Μοναδικός σκοπός της ενέργειας αυτής είναι η εξυπηρέτηση των οικονομικών του συμφερόντων.
  Υπενθυμίζουμε ότι οι ανωτέρω υπηρεσίες δεν αποτελούν συνδρομητικές υπηρεσίες του Τ.Ε.Ε και ως εκ τούτου δεν χρεώνονται.
  Δεδομένου ότι η νομιμότητα του εγχειρήματος του Τ.Ε.Ε προς τους εξ ανάγκης χρήστες, διερευνάται από τη νομική μας υπηρεσία, και εάν υπάρξουν προσκόμματα στη διεκπεραίωση υποθέσεων των μελών μας, με το αιτιολογικό της «οφειλής» προς το Τ.Ε.Ε, η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. θα παρέμβει άμεσα προς αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουργίας του συστήματος και θα απαιτήσει καταλογισμό ποινικών ή αστικών ευθυνών σε βάρος των υπευθύνων, σε περίπτωση βλάβης επαγγελματικής ή οικονομικής των μελών της.
  Τέλος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει η ανησυχία των συναδέλφων να αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης από ορισμένους, αφού είναι δεδομένο ότι προσχώρησαν στην ανωτέρω διαδικασία εξ ανάγκης κι όχι από επιλογή!
  ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή