Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015

Εισφορές ΤΣΜΕΔΕ για ελεύθερους επαγγελματίες


ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 2015
ΝEΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠO 01.01.1993 )

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
ΕΦΑΠΑΞ
Κ.Υ.Τ.
20%*Α.Ε.Π.
12%*Α.Ε.Π.
6%*Α.Ε.Π.
4%*Α.Ε.Π.
6,45%*Α.Ε.Π.
A.K.
Α.Ε.Π.
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ
 1η
693,35
138,67
69,34
83,20
58,24
41,60
20,80
27,73
44,72
 2η
852,63
170,53
85,26
102,32
71,62
51,16
25,58
34,11
54,99
 3η
1.010,86
202,17
101,09
121,30
84,91
60,65
30,33
40,43
65,20
 4η
1.168,60
233,72
116,86
140,23
98,16
70,12
35,06
46,74
75,37
 5η
1.319,65
263,93
131,97
158,36
110,85
79,18
39,59
52,79
85,12
 6η
1.435,66
287,13
143,57
172,28
120,60
86,14
43,07
57,43
92,60
 7η
1.547,81
309,56
154,78
185,74
130,02
92,87
46,43
61,91
99,83
 8η
1.659,99
332,00
166,00
199,20
139,44
99,60
49,80
66,40
107,07
 9η
1.772,15
354,43
177,22
212,66
148,86
106,33
53,16
70,89
114,30
10η
1.884,34
376,87
188,43
226,12
158,28
113,06
56,53
75,37
121,54
11η
1.996,51
399,30
199,65
239,58
167,71
119,79
59,90
79,86
128,77
12η
2.108,67
421,73
210,87
253,04
177,13
126,52
63,26
84,35
136,01
13η
2.220,85
444,17
222,09
266,50
186,55
133,25
66,63
88,83
143,24
14η
2.333,02
466,60
233,30
279,96
195,97
139,98
69,99
93,32
150,48


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ


1 ) Στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικού οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο και εφόσον ο
ασφαλισμένος δεν υπερβαίνει την ηλικία των 35 ετών και αντιστοιχούν στο 50% των εισφορών άνω 5ετίας ή άνω των 35 ετών ηλικίας.


2 ) Στον κλάδο Ειδικής Προσαύξησης οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια από την ημερομηνία ένταξης στον κλάδο και   
αντιστοιχούν στο 70% των εισφορών άνω 5ετίας.


3 ) Στους κλάδους Εφάπαξ και Κ.Υ.Τ. οι εισφορές παραμένουν αμετάβλητες.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. 10,00 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ.
ΠΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ( ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31.12.1992 )

ΚΛΑΔΟΙ
ΑΝΩ 5ΕΤΙΑΣ ή ΑΝΩ 35 ΕΤΩΝ
ΚΑΤΩ 5ΕΤΙΑΣ & ΚΑΤΩ 35 ΕΤΩΝ

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
138,67
69,34

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ
83,20
83,20

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ
41,60
20,80

ΕΦΑΠΑΞ
27,73
27,73

Κ.Υ.Τ.
44,72
44,72


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ1 ) Στους κλάδους Κύριας Σύνταξης και Επικουρικού οι εισφορές κάτω 5ετίας ισχύουν για τα 5 πρώτα χρόνια ασφάλισης στο Ταμείο και εφόσον ο

ασφαλισμένος δεν υπερβαίνει την ηλικία των 35 ετών και αντιστοιχούν στο 50% των εισφορών άνω 5ετίας ή άνω των 35 ετών ηλικίας.2 ) Στους κλάδους Ειδικής Προσαύξησης, Εφάπαξ και Κ.Υ.Τ. οι εισφορές παραμένουν αμετάβλητες.ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ Ο.Α.Ε.Δ. 10,00 € ΜΗΝΙΑΙΩΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου