Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Hλεκτρονική πλατφόρμα για την αίτηση υπαγωγής στο διακανονισμό του Ν.4321/2015.

Επιτέλους στο ΤΣΜΕΔΕ έφτιαξαν ηλεκτρονική πλατφόρμα  για την αίτηση υπαγωγής στο διακανονισμό του Ν.4321/2015.


"Σας ενημερώνουμε ότι είναι διαθέσιμη η εφαρμογή της ηλεκτρονικής αίτησης διακανονισμού του Ν.4321/2015 μέσω της ιστοσελίδας του ταμείου μας (www.tsmede.gr).
Είναι πλέον δυνατόν να υποβάλλετε το αίτημα σας που αφορά την ρύθμιση ληξιπροθέσμων ασφαλιστικών οφειλών του (Ν.4321/15) ,μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Ταμείου (www.tsmede.gr) μέχρι και την 02/06/2015 .
Σας εφιστούμε την προσοχή ότι το ηλεκτρονικό σύστημα υποδοχής των αιτήσεων διακανονισμού θα κλειδώσει αυτόματα βάσει προδιαγραφών προγράμματος στις 24.00 μ.μ (02/06/2015).
Για την υποβολή της αίτησής σας, είναι απαραίτητο να είστε «πιστοποιημένος» χρήστης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και κατά συνέπεια να έχετε κάνει «εγγραφή» και «ενεργοποίηση» του ηλεκτρονικού σας λογαριασμού.
Το πρωί κάναμε σχετική δοκιμή και περιμένουμε αποτελέσματα μια και "Η αίτηση σας βρίσκεται στο στάδιο υποβολής και δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η διαδικασία διεκπεραίωσης της. Εάν επιθυμείτε μπορείτε να ακυρώσετε την αίτηση και να υποβάλλετε άλλη. 
 "
Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι :
- στις οφειλές αναφέρει εξάμηνα και όχι ποσά, οπότε δε μπορούμε να πιστοποιήσουμε επί ποιων εισφορών γίνεται η ρύθμιση. 
- ζητούνται από το 2011 τα 10€ το μήνα υπέρ ΟΑΕΔ
- έχει καταγραφεί ως οφειλή επίσης η περίοδος 1/1/2015-2050 (μέχρι τότε προσδοκούν ότι θα μας γδύνουν)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου