Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015

Πόσα είναι τα κτίρια στην Ελλάδα, πότε κατασκευάστηκαν, ποια η χρήση τους και σε ποιους ανήκουν

Αποκαλυπτική έρευνα: Πόσα είναι τα κτίρια στην Ελλάδα, πότε κατασκευάστηκαν, ποια η χρήση τους και σε ποιους ανήκουν. Πηγή

Τον... χάρτη των κτιρίων στην Ελλάδα, δηλαδή πόσα είναι, που βρίσκονται, τι ηλικία έχουν, από τι κατασκευάστηκαν κ.λπ. παρουσιάζει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Με βάση την απογραφή των κτιρίων του 2011 τονίζεται ότι ο αριθμός των κτιρίων της Χώρας ανήλθε σε 4.105.637 κτίρια από τα οποία το μεγαλύτερο ποσοστό, 19,1% (783.752 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το μικρότερο, 3,4% (140.810 κτίρια), βρίσκεται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι, το 97% του συνόλου των κτιρίων της χώρας ανήκει σε ιδιώτες, το 2,9% στο δημόσιο και το υπόλοιπο 0,1% και στους δύο φορείς.

Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκουν σε ιδιώτες το μεγαλύτερο ποσοστό 74,8% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία. Από το σύνολο των κτιρίων που ανήκει στο δημόσιο το μεγαλύτερο ποσοστό 37,2% είναι εκκλησίες και το 14,2% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως σχολικό κτίριο. Ενώ από το σύνολο των κτιρίων των οποίων τμήμα τους ανήκει στο δημόσιο και το υπόλοιπο σε ιδιώτες το μεγαλύτερο ποσοστό 33,1% χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως κατοικία και το 18,2% έχει μικτή χρήση.

Αποκαλυπτική έρευνα: Πόσα είναι τα κτίρια στην Ελλάδα, πότε κατασκευάστηκαν, ποια η χρήση τους και σε ποιους ανήκουν

Αναλυτικά:

Αριθμός ορόφων

Από το σύνολο των κτιρίων της Χώρας, το μεγαλύτερο ποσοστό 51,5% είναι ισόγεια ενώ ποσοστό 33,3% των κτιρίων έχουν έναν (1) όροφο.

Το μεγαλύτερο ποσοστό ισόγειων κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, 64,9%, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Ηπείρου, το μεγαλύτερο ποσοστό, 47,0%, μονώροφων κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζεται στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ενώ στην Περιφέρεια Αττικής εμφανίζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά κτιρίων, στο σύνολο των κτιρίων της, με δύο (2) και πάνω ορόφους.


Αποκαλυπτική έρευνα: Πόσα είναι τα κτίρια στην Ελλάδα, πότε κατασκευάστηκαν, ποια η χρήση τους και σε ποιους ανήκουν
Τα περισσότερα ισόγεια κτίρια, ποσοστό 5% (105.658 κτίρια) και μονώροφα κτίρια, ποσοστό 5,4% (73.807 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής.

Τα περισσότερα διώροφα κτίρια, ποσοστό 8,8% (30.955 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών. Τα περισσότερα τριώροφα κτίρια, ποσοστό 13,5% (16.097 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης ενώ τα μεγαλύτερα ποσοστά τετραώροφων κτιρίων, 16,6% (11.806 κτίρια), πενταόροφων κτιρίων, 31,8% (15.537 κτίρια) καθώς και των κτιρίων με έξι και πάνω ορόφους, 35,3% (11.547 κτίρια), βρίσκονται στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών. Από τα αναλυτικά στοιχεία προκύπτει επίσης, ότι από το σύνολο των κτιρίων της Χώρας ποσοστό 4,3% (174.799 κτίρια) έχουν πυλωτή.

Χρήσεις

Από το σύνολο των κτιρίων τα 3.775.848 (ποσοστό 92,0%) είναι αποκλειστικής χρήσης ενώ τα 329.789 (ποσοστό 8,0%) μικτής χρήσης.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης σε όλες τις Περιφέρειες της Χώρας χρησιμοποιούνται ως «κατοικίες» με την Περιφέρεια Αττικής να εμφανίζει το μεγαλύτερο ποσοστό (89,6% ) στο σύνολο των κτιρίων της. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά «εκκλησιών-μοναστηριών» (3,1%), «ξενοδοχείων» (4,4%), «σταθμών αυτοκινήτων» (1,4%) και «καταστημάτων-γραφείων» ( 5,8%), στο σύνολο των κτιρίων της.

Το μεγαλύτερο ποσοστό «εργοστασίων-εργαστηρίων» ( 1,1%), στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ενώ οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου εμφανίζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά «σχολικών κτιρίων» (0,7%) στο σύνολο των κτιρίων τους. Τέλος, στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ποσοστά «νοσοκομείων, κλινικών κλπ» (0,1%) στο σύνολο των κτιρίων τους.

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα περισσότερα κτίρια αποκλειστικής χρήσης είναι ισόγεια (ποσοστό 55%) ενώ τα περισσότερα κτίρια μικτής χρήσης έχουν και άλλους ορόφους (ποσοστό 88%). Επίσης από τα κτίρια των οποίων η αποκλειστική χρήση είναι κατοικία (2.990.324 κτίρια), το μεγαλύτερο ποσοστό (72,8%) είναι μονοκατοικίες (2.176.214 κτίρια).
Από τα κτίρια μικτής χρήσης (329.789 κτίρια), ο συνδυασμός χρήσεων που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (55,9%) είναι «κατοικία-κατάστημα» (184.411 κτίρια).

Παλαιότητα

Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων (704.340 κτίρια) κατασκευάστηκε την περίοδο 1971-1980 (ποσοστό 17,2%). Τα αμέσως επόμενα ποσοστά είναι 15,6% (639.475 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την χρονική περίοδο 1961-1970 και 14% (573.250 κτίρια) που κατασκευάστηκαν την περίοδο 1946-1960.

Επίσης από τα στοιχεία προκύπτει ότι μέχρι και το 1995 το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων που κατασκευάζονταν ήταν ισόγεια (ποσοστό 42,7% τη χρονική περίοδο 1991-1995) ενώ στις επόμενες χρονικές περιόδους υπερτερούν τα ποσοστά των κτιρίων με έναν (1) όροφο. Την περίοδο 1996-2000, ποσοστό 38,6% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 38,4% είναι ισόγεια. Την περίοδο 2001- 2005, ποσοστό 40,1% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν έχουν έναν όροφο και 33% είναι ισόγεια. Ανάλογα, ποσοστό 41,5% των κτιρίων που κατασκευάστηκαν την περίοδο 2006 και μετά έχουν έναν όροφο και 32,7% είναι ισόγεια.

Επίσης από τη μελέτη των στοιχείων των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των «κατοικιών» (16,4%), των «εργοστασίων-εργαστηρίων» (16,6%), των «καταστημάτων-γραφείων» (15%), των «σταθμών αυτοκινήτων» (14,1%) και των «νοσοκομείων-κλινικών» (15,6%) κατασκευάστηκαν την περίοδο 1971-1980. Το μεγαλύτερο ποσοστό των «εκκλησιών-μοναστηριών» (28,9%) κατασκευάστηκαν την περίοδο πριν το 1919, των «ξενοδοχείων» (15,3%) την περίοδο 1986-1990 και των «σχολικών κτιρίων» (17,1%) την περίοδο 1946-1960.

Μπετόν

Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, προκύπτει ότι, στην Περιφερειακή Ενότητα Νοτίου Τομέα Αθηνών εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 96,8%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από μπετόν. Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 2,8%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από μέταλλο, στην Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 5,9%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από ξύλο, στην Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 49,5%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από τούβλα/ τσιμεντόλιθους και στην Περιφερειακή Ενότητα Άνδρου εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων, 58,5%, στο σύνολο των κτιρίων της, που είναι κατασκευασμένα από πέτρα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης τα στοιχεία που προκύπτουν σχετικά με το συνδυασμό του βασικού υλικού κατασκευής των κτιρίων με τον αριθμό ορόφων τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων, 63,4%, με βασικό υλικό κατασκευής το μπετόν, έχουν από ένα (1) όροφο και πάνω ενώ αντίθετα τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής τους το μέταλλο, το ξύλο, τα τούβλα/ τσιμεντόλιθους και την πέτρα, είναι ισόγεια. Συγκεκριμένα, ισόγεια είναι: το 91,2% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής το μέταλλο, το 83,7% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής το ξύλο, το 80,4% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής τα τούβλα/ τσιμεντόλιθους και το 58,6% των κτιρίων με βασικό υλικό κατασκευής την πέτρα.

Και πέτρα
Μελετώντας περαιτέρω τα στοιχεία που αφορούν στο βασικό υλικό κατασκευής των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι το βασικό υλικό κατασκευής των περισσοτέρων κατοικιών (61,5%), ξενοδοχείων (83,8%), εργοστασίων/ εργαστηρίων (49,5%), σχολικών κτιρίων (58,8%), καταστημάτων/ γραφείων (65,9%) και νοσοκομείων/ κλινικών (75,2%) είναι το μπετόν ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των εκκλησιών/ μοναστηριών (57%) έχουν βασικό υλικό κατασκευής την πέτρα.
Από τη μελέτη των σχετικών στοιχείων σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, προκύπτει ότι, ποσοστό 98% των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Τήνου έχουν ταράτσα σαν είδος οροφής ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό κτιρίων με στέγη με κεραμίδια, στο σύνολο των κτιρίων της, εμφανίζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς (ποσοστό 91,8%). Ενδιαφέροντα στοιχεία προκύπτουν επίσης από το συνδυασμό του είδους οροφής των κτιρίων με τον αριθμό ορόφων τους. Το μεγαλύτερο ποσοστό των κτιρίων, 62,1%, με ταράτσα έχουν από ένα (1) όροφο και πάνω ενώ αντίθετα τα μεγαλύτερα ποσοστά των κτιρίων με είδος οροφής κεραμίδια (ποσοστό 56%) και φύλλα επικάλυψης (ποσοστό 90,4%), είναι ισόγεια.
Περαιτέρω, από τα στοιχεία που αφορούν στο είδος οροφής των κτιρίων αποκλειστικής χρήσης, προκύπτει ότι τα μεγαλύτερα ποσοστά των κατοικιών (54,1%), των εκκλησιών/ μοναστηριών (74,7%) και των σχολικών κτιρίων (61,6%) έχουν οροφή με κεραμίδια ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό των ξενοδοχείων (53,5%) και των νοσοκομείων/ κλινικών (53,9%) έχουν ταράτσα.

Αποχέτευση
Από το σύνολο των κτιρίων της χώρας, 1.777.872 κτίρια (ποσοστό 43,3%) είναι συνδεδεμένα σε δίκτυο αποχέτευσης, 2.256.650 κτίρια (ποσοστό 55%) δεν είναι συνδεδεμένα ενώ για 71.115 κτίρια (ποσοστό 1,7%) δε δηλώθηκε η σύνδεση σε δίκτυο αποχέτευσης.
Τέλος από τα στοιχεία προκύπτει ότι από το σύνολο των κτιρίων της χώρας, 1.447.735 κτίρια (ποσοστό 35,3%) εφάπτονται με γειτονικό/ά κτίριο/α. Αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά των κτιρίων, σε επίπεδο Δημοτικής/Τοπικής Κοινότητας, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

1 σχόλιο:

  1. Πόσα είναι τα κτΗρια στην Ελλάδα, πότε κατασκευάστηκαν, ποια η χρήση τους και σε ποιους ανήκουν

    ΑπάντησηΔιαγραφή