Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

Αρνητική απάντηση Ρωμανιά σε αίτημα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ


Άλλη μια αρνητική απάντηση, αυτή τη φορά του κου Ρωμανιά σε απόλυτα λογικό αίτημα της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ, ώστε να έχουν το δικαίωμα εξαγοράς πλασματικών χρόνων, μέχρι 7 αθροιστικά, σε έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς Φορείς, όσοι εμπίπτουν στην υποχρέωση των 40 ετών ασφάλισης και του Η.Ο. των 62 ετών. Αποόφαση που εγκλωβίζει για 1-2 χρόνια επιπλέον συναδέλφους που έχουν θεμελιώσει το δικαίωμα στη σύνταξη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου