Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Επιστολή του ΣΜΗΒΕ για ασφαλιστικές εισφορές - ΚΕΑΟ - διάλυση ΤΣΜΕΔΕ - περίθαλψη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 • Τ.Κ. 54643 Θεσ/νίκη • Τηλ.-Fax: 2310 269887 • smhbe@smhbe.gr • www.smhbe.gr
Θεσσαλονίκη 17/04/2015
Αρ. Πρωτ.: 8275
Προς: Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας
Υπόψη: Υπουργού κ. Παναγιώτη Σκουρλέτη
Αναπληρωτή υπουργού κας Θεανούς Φωτίου
Γενικού Γραμματέα κ. Γεωργίου Ρωμανιά
Κοιν: Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (ΕΤΑΑ)
Υπόψη: Προέδρου κ. Στυλιανού Πλιάκη
Τομείς Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ)
Υπόψη: Προέδρου Δ.Ε. κ. Ιωάννη Γαμβρίλη
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.)
Υπόψη: Προέδρου
Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ & Περιφερειακά Τμήματα
Υπόψη: Προέδρων
Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών (Π.Σ.Δ.Μ.Η.)
Υπόψη: Προέδρου κ. Θεόδωρου Παπαδόπουλου
Περιφερειακά Τμήματα Π.Σ.Δ.Μ-Η
 
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΚΕΑΟ - ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΣΜΕΔΕ - ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η επίθεση στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα κλιμακώνεται. Ενώ ήδη το 50% σχεδόν των εργαζόμενων και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών δεν μπορεί να αποπληρώσει τις δυσβάσταχτες ασφαλιστικές εισφορές και δεν καλύπτεται ούτε καν ιατροφαρμακευτικά, εφαρμόζονται οι τεράστιες αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές που είχαν νομοθετηθεί ήδη από το καλοκαίρι του 2011.
Από το Α’ εξάμηνο του 2013 ξεκίνησε η επιβολή των αυξημένων ασφαλιστικών εισφορών στους Μηχανικούς, βάσει του Νόμου υπ’ αριθ. 3986 (ΦΕΚ 152Α/01.07.2011), με θέμα τα Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012−2015. Ο Νόμος αυτός πέραν των εξοντωτικών αυξήσεων που προβλέπει ανά εξάμηνο, επιβάλλει και την καταβολή αυτών των αυξήσεων αναδρομικά από το δεύτερο εξάμηνο του 2011. Επίσης, προβλέπει αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας ανά τριετία έναντι της πενταετίας που ίσχυε μέχρι την ψήφιση του παραπάνω Νόμου.
Το Α’ εξάμηνο του 2013 ενσωματώθηκαν αυτές οι αυξήσεις στα ειδοποιητήρια που έλαβαν οι ασφαλισμένοι και πληρώθηκαν από ένα μικρό ποσοστό συναδέρφων. Εξαιτίας της προσφυγής του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), προκειμένου να κριθεί αντισυνταγματική η επιβολή των αυξήσεων, πάγωσε για το 2013 η είσπραξή τους.
Έχοντας πρόσφατα ανακοινωθεί η σχετική απόφαση του ΣτΕ για το θέμα των αναδρομικών αυξήσεων, έχουν ήδη επιβληθεί οι υπέρογκες αυξήσεις ανά εξάμηνο.
Τα παραπάνω, μέσα σε μόλις 3 χρόνια, τροποποίησαν την αναλογία συνταξιούχων-ασφαλισμένων από 1:5 σε 1:2. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με το ληστρικό “κούρεμα” αποθεματικών που επέβαλλε το PSI (από 3,2 δις σε 0,8 δις €), τις ανεξόφλητες οφειλές του κράτους (700 εκατ. €) και τις επενδύσεις σε Τραπεζικές μετοχές (Άττικα κλπ), απειλούν να τινάξουν στον αέρα το κάποτε «υγιές» ταμείο.
Σύμφωνα και με τα επίσημα στοιχεία του ταμείου ήδη η συντριπτική πλειοψηφία των μηχανικών αδυνατεί να πληρώσει τις εισφορές, όπως ίσχυαν μέχρι τη στιγμή επιβολής των αυξήσεων, πόσο μάλλον με τα νέα δεδομένα. Ένα ποσοστό των μηχανικών έχει προχωρήσει σε διακανονισμό των οφειλών τους με το ταμείο, στις οποίες επιβάλλεται προσαύξηση της τάξης του 8,4%. Όσοι δεν έχουν καν τη δυνατότητα του διακανονισμού δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα, καθώς δεν μπορούν να πάρουν ασφαλιστική ενημερότητα. Σε όλο αυτό το δυσμενές κλίμα για τους Μηχανικούς, το ΤΣΜΕΔΕ προχώρησε σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Attika Bank, με τα χρήματά μας.
Επίσης, σε εφαρμογή του ν. 4254/2014, καταργούνται από 01-01-2015 οι διατάξεις που προέβλεπαν την είσπραξη κοινωνικών πόρων υπέρ των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα το ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ χάνει:


1) το 1% σε κάθε λογαριασμό πληρωμής εργολάβου, φυσικού ή νομικού προσώπου, και επί των οπωσδήποτε εκτελουμένων έργων υπό του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, ΝΠΔΔ.
2) το 1‰ επί του προϋπολογισμού οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή οικοδομών, με εξαίρεση τα έργα που εκτελούνται από το Δημόσιο, τους Δήμους και τις Κοινότητες.
3) το 1‰ επί της αξίας των εισαγομένων μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση έργων οδοποιίας, οικοδομικών, υδραυλικών και λιμενικών.
Δεν χάνουν, ωστόσο, όλοι απ’ αυτές τις εξελίξεις. Εκτός από τους μεγάλους χαμένους, τους μισθωτούς, άνεργους, αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους μηχανικούς, υπάρχουν και οι μεγάλοι κερδισμένοι, οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Οι εργοδοτικές εισφορές μειώνονται, οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές μειώνουν τελικά το μισθό των μηχανικών και σπρώχνουν αντικειμενικά έξω απ’ το ΤΣΜΕΔΕ και το ΤΕΕ χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς για να δουλέψουν στους ομίλους με εξευτελιστικούς μισθούς. Ο ίδιος στόχος για φθηνή εργατική δύναμη επιτυγχάνεται με την άμεση πίεση στους μισθούς, με την αντιασφαλιστική επίθεση και με την ταχύτατη προώθηση της πολιτική της ΕΕ για την «απελευθέρωση».
Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Μηχανικών Βορείου Ελλάδος ζητά:

Την κατάργηση της απόφασης επιβολής των αυξήσεων και της αναδρομικής τους ισχύος (κατάργηση των διατάξεων του Ν. 3986/2011, άρθρο 44, § 14 κ΄15).

Επιπλέον επιβάλλεται να υπάρξει άμεσα ριζική μείωση εισφορών, με αναδρομική ισχύ, με προσαρμογή των υποχρεώσεων εισφοράς στις πραγματικές δυνατότητες των συναδέλφων όπως αυτές προκύπτουν από την επαγγελματική δραστηριότητα στις παρούσες συνθήκες. Σημειώνουμε ότι αυτό το μέτρο θα εξασφαλίσει πόρους στο ταμείο καθώς θα επιτρέψει σε χιλιάδες συναδέλφους να ανταποκριθούν στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Το μέτρο των 100 δόσεων δεν λύνει το πρόβλημα, πόσο μάλλον όταν “νομιμοποιεί” παράλογες και ανέφικτες υποχρεώσεις.

Κατάργηση της ανταποδοτικότητας και της επιχειρηματικότητας στην κοινωνική ασφάλιση.

Όχι στην προγραμματιζόμενη υποχρέωση πληρωμής ανά μήνα ή δίμηνο των εισφορών.

Αποσύνδεση της ασφαλιστικής ενημερότητας από τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος με εξαίρεση τις περιπτώσεις εργοδοτικών οφειλών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε χιλιάδες συναδέλφους να δουλέψουν. Αυτό το μέτρο μπορεί να εξασφαλίσει πόρους στο ταμείο.

Οι ασφαλιστικές εισφορές να υπολογίζονται και σε συνάρτηση με το δηλωθέν εισόδημα και να σταματήσει ο διαχωρισμός σε ασφαλισμένους πρό και μετά το 1993.

Την κατάργηση των τοκογλυφικών προσαυξήσεων που επιβάλλονται ανά μήνα στις ληξιπρόθεσμες οφειλές των ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και αυτών στα πλαίσια του όποιου διακανονισμού. Οι τόκοι επί των οφειλών να είναι ίσοι με αυτούς που αποφέρουν τα αποθεματικά (θετικοί ή αρνητικοί), χωρίς καμιά άλλη προσαύξηση. Δίκαιοι διακανονισμοί με βάση την οικονομική κατάσταση του ασφαλισμένου - αποσύνδεση των διακανονισμών από την πληρωμή τρεχουσών εισφορών. Δυνατότητα διακανονισμού και για τις τρέχουσες εισφορές, δυνατότητα να ενεργοποιηθούν ξανά οι διακανονισμοί που έχουν ακυρωθεί. Είναι ευνόητο ότι ο οποιοσδήποτε διακανονισμός οφειλόμενων παύει να έχει νόημα, όταν συνδέεται με την υποχρεωτική πληρωμή των τρεχουσών υποχρεώσεων, καθόσον η πλειοψηφία του κλάδου δεν μπορεί να ανταποκριθεί σ’ αυτές.

Ιατροφαρμακευτική κάλυψη για όλους (και για τους μισθωτούς με «μπλοκάκι» και τους αυτοαπασχολούμενους) ανεξάρτητα από χρέη στο ταμείο.

Την απεμπλοκή του ταμείου ασφάλισης από την Τράπεζα Αττικής και από κάθε είδους τραπεζικά και χρηματιστηριακά παιχνίδια. Απαγόρευση μετατροπής των αποθεματικών σε χρηματιστικούς τίτλους, κρατική εγγύηση της αξίας τους με τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Καμία συναλλαγή με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τους άνεργους συναδέλφους - αναγνώριση της ιδιότητας του ανέργου τουλάχιστον σε συναδέλφους που έχουν κλείσει τα βιβλία τους, καθώς και σε όσους το εισόδημα δεν υπερβαίνει το άθροισμα των ασφαλιστικών εισφορών του έτους μαζί και με την εισφορά αλληλεγγύης. Υπενθυμίζουμε ότι από το 2013 οι μηχανικοί πληρώνουν 60 ευρώ/εξάμηνο, υπέρ ΟΑΕΔ, ποσό το οποίο μπορούν να αξιοποιήσουν πολύ λίγοι μηχανικοί, ικανοποιώντας συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όχι ΟΛΟΙ όπως ισχύει για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες. Μεταφορά του πόρου της § 2 του άρθρου 44, του Ν. 3986/2011, που κατευθύνεται στον ΟΑΕΔ και αφορά την πρόβλεψη επιδόματος ανεργίας (ανεφάρμοστο για ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ), στον Κλάδο Ειδικών Παροχών, με ταυτόχρονη έκδοση Υ.Α. για τον Κανονισμό Λειτουργίας του (Ν. 3518/2006) ώστε το ΤΣΜΕΔΕ να καλύπτει ανεργία και χαμηλό εισόδημα για τους ασφαλισμένους του Ταμείου με μεγαλύτερη επάρκεια.

Προστασία της μητρότητας με διεκδίκηση δυνατότητας πρόωρης συνταξιοδότησης για μητέρες ανήλικων τέκνων και άλλες παροχές.

Κατάργηση του Ν.3863/10 για το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, (βασική και αναλογική), χωρίς χρηματοδότηση (360 €) του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα Ταμεία που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Βασική Σύνταξη. Διασφάλιση αξιοπρεπούς σύνταξης.

Επαναφορά της τριμερούς χρηματοδότησης σε όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Για πολλούς συναδέλφους που, παρ’ ότι κατοχύρωναν δικαίωμα συνταξιοδότησης δεν ήταν αποδεκτή η αίτησή τους, διότι οι οφειλές προς το Ταμείο υπερέβαιναν το όριο, το αποτέλεσμα είναι να μην μπορούν να πάρουν τη σύνταξή τους και ταυτόχρονα να χρεώνονται με τις τρέχουσες εισφορές, ενώ παράλληλα προστίθενται οι τόκοι στα ήδη οφειλόμενα, χωρίς να μπορούν να διακανονίσουν την οφειλή τους. Το αποτέλεσμα είναι ότι μόνο για ένα έτος έχουν απώλεια ίση με 12 μηνιαίες συντάξεις (περίπου 17000 € ) προστιθέμενης και της ετήσιας οφειλής (περίπου 4700 €), δηλαδή συνολικά 21700€, χωρίς να προστίθενται οι όποιες ετήσιες προσαυξήσεις για τα ήδη οφειλόμενα. Αυτό αποτελεί τεράστια αδικία για τους συναδέλφους αυτούς και θα πρέπει να διακανονιστεί άμεσα μέσω της σύνταξής τους, για την οποία θα πρέπει να τους δοθεί το δικαίωμα.

Άμεση ενεργοποίηση του Κλάδου Προνοιακών Παροχών με χρηματοδότηση από την ανακατανομή των πόρων των κλάδων του ΤΣΜΕΔΕ.

Να διασφαλιστούν τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και του ΤΕΕ.

Άμεση απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας στο Ταμείο.

Αποκατάσταση της ζημιάς των αποθεματικών που προκλήθηκε από το PSI.

Ρύθμιση των οφειλών με ταυτόχρονη διαγραφή των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων (προστίμων και τόκων υπερημερίας) στις καθυστερούμενες οφειλές για τις ατομικές επιχειρήσεις και μείωση αυτών στις υπόλοιπες.

Να ακυρωθεί ο νόμος ν. 4172/2013, περί αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Κατάργηση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Να μην γίνει καμία αποστολή ειδοποιητηρίων – κατασχετηρίων στους ασφαλισμένους.

Να καταβληθούν άμεσα στο ταμείο οι οφειλές από το Δημόσιο αλλά και οι εισφορές εργοδοσιών.

Κατάργηση της Ασφαλιστικής ενημερότητας ως προϋπόθεσης για να ασκήσουν το επάγγελμα οι αυτοαπασχολούμενοι και την επιχειρηματική δραστηριότητα οι ατομικές επιχειρήσεις.

Να μην διαλυθεί το ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ και να μην ενοποιηθεί με άλλα ταμεία, αντίθετα να διεκδικηθεί η ουσιαστική αυτονόμησή του με πρόεδρο ορισμένο από τους επιμέρους τομείς εκ περιτροπής και όχι από την κυβέρνηση. Διοίκηση από τους ασφαλισμένους και για τους ασφαλισμένους.

Όχι στα “επαγγελματικά ταμεία”, που ιδιωτικοποιούν την κοινωνική ασφάλιση.

Καθαίρεση και απονομή ευθυνών μελών της διοίκησης του ασφαλιστικού φορέα που έχουν παρανομήσει ή ευθύνονται για την απώλεια πόρων του.

Αυτοτέλεια του ΤΣΜΕΔΕ και διατήρηση της δυνατότητας εγγυοδοσίας του προς τους συναδέλφους μελετητές και εργολήπτες, με δεδομένο, μάλιστα, τις πιέσεις που ασκούνται για πλήρη ενοποίηση των τριών Ταμείων του ΕΤΑΑ, με προφανή στόχο τα αποθεματικά του ΤΣΜΕΔΕ και με δεδομένο ότι τα χρηματοοικονομικά δεδομένα του Ταμείου αναδεικνύουν την πλήρη ικανότητα οικονομικής λειτουργίας του ακόμη και μετά την αφαίρεση των κοινωνικών πόρων.

Εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας για την συνταξιοδότηση των Μηχανικών με τα ισχύοντα στον ΟΑΕΕ, δηλαδή, τη δυνατότητα άσκησης επί 18μηνο του επαγγέλματος του Μηχανικού από την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης, υπό προϋποθέσεις, λόγω της μεγάλης καθυστέρησης στη χορήγηση της σύνταξης. Από την εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου δεν προκαλείται κανένα βάρος ή κόστος για το Ταμείο.

Διαφωνούμε ριζικά με την πρόσφατη ομόφωνη απόφαση των Δ.Σ. του ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ να τοποθετήσουν 100 εκατ € από τα διαθέσιμα του Ταμείου στην ΤτΕ , διότι: α) τα χρήματα αυτά κατευθύνονται στην εξόφληση του ληστρικού χρέους και στις κοινωνικές ανάγκες β) ενέχουν το ρίσκο απώλειας διαθέσιμων πόρων του ΤΣΜΕΔΕ, με τους οποίους πληρώνονται οι συντάξεις των ασφαλισμένων γ) η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει υλοποιήσει καμία θετική ρύθμιση προς όφελος των μηχανικών, όπως η κατάργηση των ληστρικών αυξήσεων δ) ακολουθεί σύντομα η αφαίμαξη άλλων 200 εκατ. € από τα διαθέσιμα, αυτή τη φορά για τη διάσωση της Τράπεζας Αττικής, που έρχονται να προστεθούν στα 420 εκατ. € που ήδη έχουν χαθεί.
Οι συνεχείς αυξήσεις των εισφορών, οι μειώσεις των συντάξεων και οι περικοπές στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ασφαλισμένων, ήταν ο άμεσος αντίκτυπος της αφαίμαξης των αποθεματικών του Ταμείου.
Ο ΣΜΗΒΕ ζητά την άμεση παρέμβαση του ΤΣΜΕΔΕ, του ΕΤΑΑ, του ΤΕΕ, και του Υπουργείου Εργασίας προς την κατεύθυνση της στήριξης και της διευκόλυνσης των Μηχανικών όλων των κλάδων, οι οποίοι έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα από την οικονομική κρίση της χώρας και αδυνατούν να καλύψουν τις μέχρι τώρα εισφορές, πόσο μάλλον οποιαδήποτε αύξηση. Όλοι οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να κατευθυνθούν προς την εύρεση ουσιαστικών κινήτρων (όχι αυθαίρετες αυξήσεις) που θα συμβάλλουν στην αύξηση των αποθεματικών του ταμείου, τα οποία μειώνονται δραματικά εξαιτίας της μαζικής διαγραφής των μηχανικών και ταυτόχρονα της, μειωμένης πλέον στο μισό, εγγραφής νέων συναδέλφων. Με βάση πρόσφατη μελέτη η αναλογία εργαζομένων προς τους συνταξιούχους, που ήταν τελευταία 5:1, με την κρίση φτάνει στο χαμηλό επίπεδο 2:1, δηλαδή δύο εργαζόμενοι σε έναν συνταξιούχο.
Ο ΣΜΗΒΕ επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμη ενέργεια απέναντι σε πρόσωπα της Διοίκησης που με τις πρακτικές τους βλάπτουν το σύνολο των ασφαλισμένων.

Με τιμή
Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
Αθανάσιος Κολότσιος
Η Γεν. Γραμματέας
Μαρία Αντωνιάδου

1 σχόλιο:

  1. Συγχαρητήρια στον ΣΜΗΒΕ για την ξεκάθαρη προσέγγιση των θεμάτων!

    ΑπάντησηΔιαγραφή