Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Ενημέρωση σχετικά με το άρθρο 24 (περί ΤΑΙΠΕΔ)ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΙΠΕΔ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 24  (ΠΕΡΙ ΤΑΙΠΕΔ)

Με τη συντονισμένη κινητοποίηση των τοπικών επιτροπών αγώνα κατά του ΤΑΙΠΕΔ, της Πρωτοβουλίας Πολιτών για την Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρθηκε η διάταξη του άρθρου 24 που αφορά στην απορρόφηση της ΕΤΑΔ ΑΕ από το ΤΑΙΠΕΔ και αποτελούσε το κύριο αίτημα του αγώνα μας. Στο μέλλον θα συσταθεί φορέας για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, οι σκοποί και η λειτουργία του οποίου πρέπει να μας απασχολήσουν άμεσα, ώστε να συμμετάσχουμε σε μια ευρεία δημοκρατική διαβούλευση για τον χαρακτήρα του φορέα.
Η σύγκρουση με τους δανειστές για να διασφαλίσουμε/αξιοποιήσουμε τη δημόσια περιουσία θα είναι μεγάλη. Όσοι/ες αγωνιστήκαμε μαζί με τον ΣΥΡΙΖΑ τα 4 αυτά χρόνια, «κρατώντας καθυστέρηση» στις ιδιωτικοποιήσεις,  θέλουμε ο αγώνας να συνεχιστεί με καθαρά χαρτιά και κυρίως να δοθεί συντονισμένα από κοινού με την κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό (κινήματα, τοπικές κοινωνίες, επιστήμονες, κ.λπ). 
Επισυνάπτουμε την τελική διαμόρφωση του άρθρου 24 :

Άρθρο 24
 Απορρόφηση της εταιρείας «Παράκτιο Μέτωπο Α.Ε.» από την ΕΤΑΔ ΑΕ
1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε.», που  συνεστήθη με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 4146/2013, απορροφάται ως σύνολο ενεργητικού και παθητικού από την ΕΤΑΔ ΑΕ και μεταφέρεται το σύνολο του προσωπικού από την επομένη της δημοσίευσης του παρόντος.
Με κοινή Υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού και Οικονομικών ορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για την ολοκλήρωση της απορρόφησης του προηγούμενου εδαφίου.
2. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρία» (ΕΤΑΔ ΑΕ), που συνεστήθη με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. Δ6Α 1162069 ΕΞ 2011, κατ’ επίκληση του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005 απορροφάται από τον φορέα της επομένης παραγράφου μετά την ίδρυσή του. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα και οι λεπτομέρειες της απορροφήσεως.
3. Ο φορέας που πρόκειται να δημιουργηθεί θα έχει σκοπό την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας προς όφελος και με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον. Τα έσοδα που θα προκύπτουν θα αξιοποιούνται κυρίως για τη χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής του κράτους και τη στήριξη της κοινωνικής ασφάλισης, όπως ειδικότερα θα προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο.
4. Παρατείνεται η λειτουργία του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΔΙΕ ΑΕ) έως τις 15.7.2015, ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε εκκαθάριση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου