Δευτέρα, 11 Αυγούστου 2014

Απάντηση του Σπίρτζη σε ερώτημα μας σχετικά με τις Συμβάσεις Έργου στο ΤΕΕ

Αναρτούμε την απάντηση Σπίρτζη, σε σχόλιο μας και σχετικό ερώτημα μας στη ΔΕ του ΤΕΕ, σχετικά με τη διαδικασία καλοκαιρινών προσλήψεων στο ΤΕΕ. Η απάντηση του πρακτικά επιβεβαιώνει και τα 3 σκέλη των ερωτημάτων μας, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς και από την απάντηση του:

1. Είναι προφανής η διαφορά μας, όσον αφορά στις νέες εργασιακές σχέσεις (ΕΣΠΑ, συμβάσεις έργου κλπ) σε σχέση με την ανάγκη των εργαζομένων για μόνιμη και σταθερή δουλειά, ας κρίνει κανείς το ερώτημα: υπάρχουν ανάγκες για στελέχωση του ΤΕΕ με μηχανικούς διαφόρων ειδικοτήτων για να καλύψουν ανάγκες εξυπηρέτησης των μελών του και οι ανάγκες αυτές είναι 14μηνες ή πάγιες?

2. Επιβεβαιώνεται ότι οι ανάγκες που έρχονται να καλύψουν οι Συμβάσεις Έργου αυτές είναι το "Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μηχανικών, το Σύστημα Καταγραφής και Προβολής Προκηρύξεων Μελετών και Έργων και τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.". δηλαδή η υλοποίηση του μηχανισμού σκλήρυνσης των εξεταστικών φραγμών και των πιστοποιήσεων διάλυσης του επαγγέλματος

3. Όσον αφορά το χρόνο και την εποχή δημοσιοποίησης της πρόσκλησης, αφήνουμε τους συναδέλφους μας να την κρίνουν (οι μηχανικοί την έμαθαν στις 30/7 με διορία 5/8). Φαίνεται εξάλλου και από τις εκατοντάδες επισκέψεις που δέχθηκε το μπλογκ μας στο σχετικό θέμα...

Συνάδελφε Γιάννη,
Αγαπητοί Συνάδελφοι της Συσπείρωσης Αριστερών Μηχανικών,

είναι πολυχρησιμοποιημένη, αλλά και αποτυχημένη, η γνωστή τακτική της αλλοίωσης των θέσεών μου και του συνδικαλιστικού κυνηγιού μαγισσών.  Είναι, όμως, μη επιτρεπτή από μέρους σας η παραπληροφόρηση και η σπέκουλα, σε θέματα που άπτονται της Διοίκησης του ΤΕΕ και της διαφάνειας των διαδικασιών δια της φαντασιακής σας ανησυχίας τόσο για τις σχέσεις εργασίας των «συνεργατών», όπως επικαλείσθε, όσο και για τον νέο όρο της «διαλυτοποίησης» του επαγγέλματος και των δικαιωμάτων.

Θα ήταν, λοιπόν, συνετό, προτού υπάρξουν αντίστοιχα σπεκουλαδόρικα δημοσιεύματα, να ενημερωθείτε είτε από τα Μέλη σας που μετείχαν στην απερχόμενη ΔΕ είτε από τη Διοίκηση του ΤΕΕ.

Συγκεκριμένα:  
Η εν λόγω Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Επιστημονικών Ειδικοτήτων, Διοικητικών Διαδικασιών και Πληροφόρησης» αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 11 Ιουλίου 2014:
και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ την ίδια ημέρα:
Ενώ επιπλέον, όπως ορίζεται στην Πρόσκληση, περίληψη της Πρόσκλησης δημοσιεύτηκε στον ελληνικό τύπο:

Μάλιστα, ενώ απαιτείται 15νθήμερη, κατ’ ελάχιστο, προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εν λόγω πρόσκληση λήγει στις 5 Αυγούστου 2014, δηλαδή η διάρκεια υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος ορίστηκε στις 25 ημέρες.

Σχετική αναφορά στην Πρόσκληση αυτή έγινε και στην Εβδομαδιαία Ηλεκτρονική Ενημέρωση – Εργασία του ΤΕΕ στις 30 Ιουλίου 2014:
Η Πρόσκληση αναφέρεται στην εύρεση 41 εξωτερικών συνεργατών, 27 Διπλωματούχων Μηχανικών, ενώ οι υπόλοιπες θέσεις αφορούν επιστήμονες πληροφορικής, όχι απαραίτητα Διπλωματούχους Μηχανικούς.

Τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου είναι 4 και αφορούν το Σύστημα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος, τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Μηχανικών, το Σύστημα Καταγραφής και Προβολής Προκηρύξεων Μελετών και Έργων και τη Ψηφιακή Βιβλιοθήκη.

Αναφορικά με τους ισχυρισμούς σας περί «πρόσληψης», να σας ενημερώσω ότι δεν πρόκειται για πρόσληψη αλλά για Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (διάρκειας έως 14μήνες) εγκεκριμένη από τον ΑΣΕΠ.  Η σχέση εργασίας και το αντικείμενο απασχόλησης των συνεργατών αναλύεται λεπτομερειακά ανά ειδικότητα στην Πρόσκληση.  Επίσης, αναλυτικά στην Πρόσκληση, και όχι στην περίληψη, αναφέρονται τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση.

Το εγχείρημα ξεκίνησε στις αρχές του 2011 (εδώ και 3,5 χρόνια), ενώ στις 24 Αυγούστου 2011 δημοσιεύτηκε η Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών υψηλής διαθεσιμότητας στο ΤΕΕ για την ευρύτερη εξυπηρέτηση του τεχνικού κόσμου και των πολιτών» (με αρ. 154.537/ΨΣ2179-Α2/24.8.2011 //ΑΔΑ:4ΑΧΑΦ-Λ5Λ). 

Το ΑΣΕΠ (με αρ πρωτ. ΑΣΕΠ:4053/21.03.2013) έχει εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με καθέναν από τους εξωτερικούς συνεργάτες, ως προς τις ειδικότητες, τη διάρκεια, τους ανθρωπομήνες και την αμοιβή τους. 

Η ΔΕ του ΤΕΕ έχει από το 2011 και ύστερα έχει πάρει όλες τις απαραίτητες Αποφάσεις, όπως αναφέρονται και στην Πρόσκληση, ενώ το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης.

Επομένως, η προθεσμία 5 ημερών μέσα στον Αύγουστο, όπως επικαλείσθε, δεν ισχύει.
Οι σχέσεις εργασίας προφανώς δεν είναι voucher κλπ και είναι ανακοινωμένα τα κριτήρια επιλογής και η μοριοδότηση.
Οι εξετάσεις του ΤΕΕ για την άδεια άσκησης επαγγέλματος αποφασίστηκε να αναβαθμιστούν προ τετραετίας, χωρίς να έχει ανοίξει νομοθετικά το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, και δεν μπορεί να χαρακτηρίζονται ως πιστοποίηση από μέρους σας.

Ελπίζω να έχετε την ευαισθησία δημοσιοποίησης της απάντησής μου, ώστε να ενημερωθούν και εσείς και τα Μέλη σας.
Αναμένοντας τα γνωστά στρεβλά σχόλιά σας.
 
Συναδελφικά
Με εκτίμηση και αγάπη
Χρήστος Σπίρτζης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου