Δευτέρα 14 Απριλίου 2014

Αυτόματος συμψηφισμός για οφειλές σε Ταμεία

Βάζουν μπροστά πρόσθετο μηχανισμό κατασχέσεων - την ΗΔΙΚΑ ανέφερε το πολυνομοσχέδιο, το ΚΕΑΟ γράφει το δημοσίευμα - ακόμα και για οφειλές στα Ταμεία κάτω των 5.000 €. Αυτόματα και χωρίς να ενημερώνονται οι οφειλέτες, θα παρακρατούνται τυχόν ποσά από επιστροφές ΦΠΑ και φόρου εισοδήματος για συμψηφισμό με τα χρέη τους προς τα ασφαλιστικά ταμεία από την 1η Ιουλίου. Πηγή
 
Αυτόματος συμψηφισμός για οφειλές σε Ταμεία
Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, αυτό προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη και του υπουργού Εργασίας Γ. Βρούτση που δημοσιεύτηκε χθες σε ΦΕΚ (τεύχος Β΄ αρ. Φύλλου 906) και ορίζει τη διαδικασία συμψηφισμού χρεών με επιστροφές φόρου, μέτρο που ψηφίστηκε με τον πρόσφατο νόμο 4254/14.
Ο συμψηφισμός αφορά φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα, δηλαδή τους πάντες, ανεξάρτητα από το αν έχουν κάνει ρύθμιση χρεών ή όχι.
Ακόμη και όσοι πληρώνουν δηλαδή κανονικά τις δόσεις τους δεν θα παίρνουν επιστροφή φόρου ή ΦΠΑ, αλλά τα αναλαγούντα ποσά θα παρακρατούνται απευθείας από την εφορία και θα πηγαίνουν κατευθείαν στα ασφαλιστικά ταμεία, μειώνοντας κατ΄ ουσίαν το ποσό που θα έχουν να καταβάλουν για τις επόμενες δόσεις.
Ένας οφειλέτης δηλαδή που έχει να πληρώσει 3.000 ευρώ το χρόνο σε δόσεις για ρύθμιση χρεών και έχει επιστροφή ΦΠΑ ή φόρου εισοδήματος 1.000 ευρώ θα πληρώσει 2.000 ευρώ για τις δόσεις της ρύθμισης, καθώς τα 1.000 ευρώ θα του παρακραταθούν αυτόματα μέσω εφορίας.
Οι οφειλέτες θα ενημερώνονται για όλη αυτή τη διαδικασία κατόπιν εορτής, αφού δηλαδή το ποσό από την επιστροφή φόρου που περίμεναν να εισπράξουν θα έχει αποδοθεί στα ασφαλιστικά ταμεία, έναντι της οφειλής τους.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, σε καθεστώς ρύθμισης χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία είναι περίπου 61.000 οφειλέτες, ενώ εκτός ρυθμίσεων είναι 355.000 επιχειρήσεις με οφειλές προς το ΙΚΑ και περίπου 340.000 ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν πληρώνουν στον ΟΑΕΕ. Με το συμψηφισμό καταργούνται στην πράξη οι επιστροφές φόρου σε όσους χρωστούν στα Ταμεία ακόμη και εισφορές λίγων μηνών! Το ζητούμενο είναι πόσα τελικά από τα 17 δισ. ευρώ των ανείσπρακτων χρεών προς τα Ταμεία θα μπορέσουν να συμψηφιστούν από τον Ιούλιο και μετά.
Τι προβλέπει η διαδικασία

*Κατά την εξόφληση εκκαθαρισμένων επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας ή φόρου εισοδήματος διενεργείται υποχρεωτικά συμψηφισμός αυτών με οφειλές προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον τα ποσά προς επιστροφή δεν έχουν συμψηφιστεί κατά τις διατάξεις του ν. 4174/2013 και δεν έχουν παρακρατηθεί κατά την έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής.
*Η διεύθυνση ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του υπουργείου Οικονομικών αποστέλλει ανά 15 μέρες στο ΚΕΑΟ το ηλεκτρονικό αρχείο επιστροφών φόρου προστιθέμενης αξίας και φόρου εισοδήματος, το οποίο περιλαμβάνει τους αριμθούς φορολογικού μητρώου φυσικών/μη φυσικών προσώπων και το ονοματεπώνυμο/επωνυμία αντιστοίχως για τα οποία επίκειται επιστροφή φόρου.
*Το ΚΕΑΟ σε συνεργασία με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης αποστέλλει στο ΥΠΟΙΚ σε 15 μέρες νέο ηλεκτρονικό αρχείο με τα χρεωστικά υπόλοιπα για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανά οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και ανεξαρτήτως υπαγωγής σε καθεστώς τμηματικής καταβολής οφειλών. Για τους μη έχοντες οφειλή αποστέλλει βεβαίωση ενημερότητας.
*Στις περιπτώσεις οφειλής ενημερώνονται οι εφορίες μέσω του πληροφοριακού συστήματος TAXIS, εντός 5 ημερών από την παραλαβή του ηλεκτρονικού αρχείου από το ΚΕΑΟ και προβαίνουν άμεσα σε παρακράτηση προς συμψηφισμό του συνόλου της επιστροφής και μέχρι του ύψους των οφειλών.
*Στην περίπτωση ύπαρξης οφειλών σε περισσότερα Ταμεία, το προς απόδοση ποσό μοιράζεται σε κάθε φορέα κατ' αναλογία του ύψους της οφειλής.
*Τα παρακρατηθέντα ποσά αποδίδονται από το υπουργείο Οικονομικών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ασφαλιστικών ταμείων και στη συνέχεια τα Ταμεία προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειες ενημέρωσης των μητρώων των οφειλετών, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και τους οφειλέτες τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου