Τρίτη, 15 Απριλίου 2014

Αύξηση των εισφορών του ΜΤΠΥ και μείωση των αποδιδόμενων μερισμάτων.

Αναρτούμε την τοποθέτηση του εκπροσώπου της ΑΔΕΔΥ (και μέλους της συσπείρωσης) Μ. Κρητικού στο ΔΣ του ΜΤΠΥ, σχετικά με τη σχεδιαζόμενη αύξηση των εισφορών των μετόχων και η μείωση των αποδιδόμενων μερισμάτων.

Προς: Το Δ.Σ. του ΜΤΠΥ

Με την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. του ΜΤΠΥ σχετικά με την «αναγκαιότητα λήψης… μέτρων… για τη βιωσιμότητα του ΜΤΠΥ» προτείνεται η αύξηση των εισφορών των μετόχων και η μείωση των αποδιδόμενων μερισμάτων. Σύμφωνα με την εισήγηση η αύξηση των εισφορών μπορεί να ανέλθει έως 50% και η μείωση των μερισμάτων έως 20%. Η πρόταση – εισήγηση βασίζεται στην απόκλιση μεταξύ των εισροών και εκροών του Ταμείου, το συνακόλουθο έλλειμμα , και τα περιορισμένα αποθεματικά του Ταμείου.
Για το έλλειμμα όμως και τη σημερινή κατάσταση του ΜΠΤΥ οι ασφαλισμένοι δεν έχουν καμία ευθύνη. Την ευθύνη την έχουν οι κυβερνήσεις που εφάρμοσαν εδώ και δεκαετίες  πολιτικές  σε βάρος των ασφαλιστικών ταμείων και των ασφαλισμένων.
Πρόσφατο κραυγαλέο παράδειγμα αντικοινωνικής πολιτικής αποτελεί η κατάργηση, με το Πολυνομοσχέδιο των κοινωνικών πόρων υπέρ του ΜΤΠΥ που στερεί έσοδα  από άλλες πηγές και  μαζί με την κρατική χρηματοδότηση περιόριζε μέρος των απωλειών του Ταμείου. Κατάργηση που έγινε κατόπιν των μνημονιακών συμφωνιών μεταξύ της Κυβέρνησης και των δανειστών .
Το παραπάνω μέτρο που εντείνει τα προβλήματα βιωσιμότητας του Ταμείου έρχεται στη συνέχεια :
  • Της καταλήστευσης των αποθεματικών του Ταμείου από τις Τράπεζες , για δεκαετίες , λόγω της μειωμένης ή μηδενικής απόδοσης των καταθέσεων
  • Την κλοπή των καταθέσεων του ΜΤΠΥ μέσω PSI που είναι πάνω από 100.000.000 ΕΥΡΩ.
  • Την κρατική εκμετάλλευση των ακινήτων του Ταμείου και ιδιαίτερα την πώληση οικοπέδου , για την επέκταση της Αμερικάνικης Πρεσβείας, σε εξευτελιστική τιμή.
  • Των ιδιωτικοποιήσεων των Δημόσιων Υπηρεσιών, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και της κατακόρυφης μείωσης των  αποδοχών που είχαν και έχουν δραματικές επιπτώσεις στην κατάσταση του Ταμείου. 
  • Την εξισορρόπηση της οικονομικής κυβερνητικής πολιτικής , όσον αφορά τους συνταξιούχους , με ισοδύναμες παροχές σε βάρος  της περιουσίας του Ταμείου.  
Παράλληλα η Κυβέρνηση έχει ωθήσει τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από 150.000 εργαζόμενους σε συνταξιοδότηση, απολύει Δημόσιους υπαλλήλους και αντί να προσλαμβάνει μόνιμους υπαλλήλους σε μια Δημόσια Διοίκηση που καταρρέει προσλαμβάνει για προεκλογικούς λόγους εργαζόμενους με 5μηνες συμβάσεις. Έτσι η προτεινόμενη λύση για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του Ταμείου μέσω της αύξησης των εισφορών και μείωσης των μερισμάτων είναι ανεπαρκής και θα έχει βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα αφού η σχέση εργαζομένων / συνταξιούχων γίνεται δυσμενέστερη. Θα οδηγήσει σε νέες αυξήσεις εισφορών και μειώσεις μερισμάτων  επεκτείνοντας  τα σημερινά προβλήματα επιβίωσης, που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι , στα επίπεδα της φτώχειας .
Η προτεινόμενη λύση και οι νέες μειώσεις θα προστεθούν στην κατά 30% μείωση των μερισμάτων που έγιναν τα τελευταία χρόνια.  Ταυτόχρονα με τις νέες μειώσεις που προτείνονται οι συνταξιούχοι δεν θα λαμβάνουν ούτε τις κρατήσεις που για 30 και πλέον χρόνια κατέβαλαν στο Ταμείο σε αντίθεση ακόμα και με διατάξεις του  ΠΔ 422/81.
Γι’ αυτό θα καταψηφίσουμε την εισήγηση του Προέδρου Δ.Σ. και ζητάμε:
  • Την ενίσχυση του Ταμείου από τον Κρατικό Προυπολογισμό ή τον ΑΚΑΓΕ
  • Την ενίσχυση της βιωσιμότητας του Ταμείου μέσω της θεσμοθέτησης νέων συμπληρωματικών πόρων
  • Να αποσυρθεί η διάταξη με την οποία καταργήθηκε ο κοινωνικός πόρος που προβλεπόταν μέχρι τώρα  .
Ο εκπρόσωπος της ΑΔΕΔΥ στο Δ.Σ. του ΜΤΠΥ

                                           ΜΑΡΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου