Σάββατο, 29 Μαρτίου 2014

Ημίμετρα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για ασφαλισμένους ΕΤΑΑ

Στην τελική εκδοχή του πολυνομοσχεδίου όπως κατατέθηκε χθες, υπάρχει και το παρακάτω άρθρο, το οποίο δίνει ιατροφαρμακευτική με τους εξής πολύ δύσκολους όρους:

α. να χρωστάς μόνο τα έτη 2011-2012-2013
β. το μέσο οικογενειακό εισόδημα ανα έτος να είναι 12.000 € (δηλαδή αν μια πχ τετραμελής οικογένεια, μέσα στα 3 χρόνια είχε φορολογητέο -και όχι πραγματικό- εισόδημα 36.500, δεν έχει δικαίωμα υπαγωγής στη ρύθμιση)
γ. η κάλυψη αυτή αφορά μόνο μέχρι την 28/2/2015

Η εξέλιξη αυτή -αποτέλεσμα σίγουρα της πίεσης των κινητοποιήσεων μας τα 2 τελευταία χρόνια- προσπαθεί να εκτονώσει την τεράστια πίεση από τους 50.000 ανασφάλιστους συναδέλφους, οι οποίοι δεν αντέχουν τις υποχρεωτικές και δυσβάσταχτες εισφορές. Με τον τρόπο αυτό θα επιχειρήσουν να σταματήσουν τη - δύσκολη έστω - διαδικασία που επιβάλλαμε με τους αγώνες μας (και είχε πολύ πιο πλατειά κριτίρια ένταξης), ώστε να την περιορίσουν σε ελάχιστους συναδέλφους (κυρίως νεότερους που δεν έχουν οικογένεια). Ο αγώνας μας για αξιοπρεπή και χωρίς προϋποθέσεις ιατροφαρμευτική περίθαλψη για όλη την κοινωνία συνεχίζεται.


ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012
Άρθρο πρώτο
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3.: ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ
Α. Ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. οι οποίοι διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα ή προέβησαν σε δήλωση αδράνειας εργασιών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα με την ΠΟΛ 1102/14.7.2005 και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου δεύτερου του ν.3845/2010 ή συνεχίζουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα και δεν είναι ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, παροχή ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους στον οικείο ασφαλιστικό φορέα αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Β. Ασφαλισμένοι του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ, οι οποίοι έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα λόγω οφειλών στον ασφαλιστικό τους φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος, μέχρι 28.2.2015, εφόσον οι οφειλές τους αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του συνολικού οικογενειακού τους εισοδήματος κατά τα ως άνω έτη δεν υπερβαίνει τα 12.000 ευρώ.
Γ. Οι υπερήλικες ασφαλισμένοι του ΟΓΑ, των οποίων το ασφαλιστικό δικαίωμα επανεξετάζεται βάσει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου ΙΑ6 του άρθρου πρώτου του νόμου 4093/2012 (Α’ 222) και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόμενα μέλη αυτών παροχές ασθένειας σε είδος μέχρι 28.2.2015.
Δ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της παρούσας παραγράφου.

 Δείτε επίσης από το


Καταργείται, από την 1η Ιουνίου 2014, η θεώρηση των βιβλιαρίων υγείας. Με την επίσημη έναρξη, σήμερα, της λειτουργίας του συστήματος «Άτλας» που η επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας των ασφαλισμένων θα γίνεται πλέον on line, από τους ίδιους τους παρόχους υγείας.
Ακόμη, από τον φετινό Νοέμβριο, οι νέοι ασφαλισμένοι, δηλαδή όσοι ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1994, θα μπορούν να βλέπουν στον υπολογιστή τους, το σύνολο της ασφάλισής τους από την πρώτη ημέρα του ασφαλιστικού βίου τους.
Με το νέο σύστημα, κάθε εργαζόμενος θα μπορεί να έχει ανά πάσα στιγμή και από τον προσωπικό του υπολογιστή, πρόσβαση στο «ασφαλιστικό βιογραφικό» του από την πρώτη στιγμή που θα εισέλθει στην αγορά εργασίας μέχρι και τη συνταξιοδότησή του. Το σύστημα «Άτλας» περιλαμβάνει και Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων Περίθαλψης, το οποίο -σε ηλεκτρονική διασύνδεση με τους παρόχους υγείας σε όλη την Ελλάδα- θα προσφέρει συνεχώς επικαιροποιούμενη πληροφόρηση, για την ασφαλιστική ικανότητα του συνόλου των άμεσων και έμμεσων ασφαλισμένων της χώρας.
Ειδικότερα, με το «ΑΤΛΑΣ»:
- Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων στο οποίο καταγράφονται, τόσο οι άμεσα, όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.
- Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο.
- Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων. Η ασφαλιστική ικανότητα όλου του πληθυσμού συγκεντρώνεται σε ένα κεντρικό σύστημα, το οποίο θα ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
- Ψηφιοποιείται και μηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου