Τρίτη 18 Μαρτίου 2014

Ενα βήμα πιο κοντά τα πτυχία ΑΕΙ - ΤΕΙ

Αναδημοσίευση από το Έθνος

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο αναφοράς προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα, που επιτρέπει την ταξινόμηση (επαγγελματικών, ακαδημαϊκών κ.ά.) προσόντων κατά επίπεδα Σε οκτώ επίπεδα θα περιγράφεται πλέον η κατάταξη των πτυχίων που παρέχουν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, προκειμένου η Ελλάδα να εναρμονιστεί με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων.

Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο αναφοράς προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα, που επιτρέπει την ταξινόμηση (επαγγελματικών, ακαδημαϊκών κ.ά.) προσόντων κατά επίπεδα
Η πρόταση για την κατάταξη σε 8 επίπεδα έγινε δεκτή από την ΕΕ και υπολείπονται ορισμένες τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Το σημαντικό είναι ότι τα πτυχία των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ εντάσσονται στο ίδιο επίπεδο (στο 6), κάτι που ζητούσαν οι διοικήσεις των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.
Το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων είναι ένα πλαίσιο αναφοράς προσανατολισμένο στα μαθησιακά αποτελέσματα, που επιτρέπει την ταξινόμηση (επαγγελματικών, ακαδημαϊκών κ.ά.) προσόντων κατά επίπεδα. Στην πράξη λειτουργεί ως ένας μηχανισμός «μετάφρασης» των προσόντων που αποκτούν εκπαιδευόμενοι και εργαζόμενοι. Με τον όρο «προσόντα» στην ορολογία του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων εννοούμε πτυχία, διπλώματα, τίτλους σπουδών που προέρχονται τόσο από το τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα όσο και από δραστηριότητες που εντάσσονται στη μη τυπική και άτυπη μάθηση και έχουν πιστοποιηθεί ως προς το περιεχόμενό τους.
Η κατάταξη των πτυχίων για τη χώρα μας γίνεται ως εξής:
Επίπεδα 1, 2 και 3 είναι απολυτήρια δημοτικού, γυμνασίου - λυκείου και σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης αντίστοιχα. Ακολουθούν: Επίπεδο 5 -Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΕΠΑΛ. -Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Επιπέδου 4 ΙΕΚ. -Δίπλωμα/Πτυχίο Ανωτέρας Σχολής). Επίπεδο 6 (BACHELOR'S DEGREE) -Πτυχίο Πανεπιστημίου -Πτυχίο ΤΕΙ. -Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης (πολυτεχνικές, γεωπονικές σχολές). Επίπεδο 7 (MASTER'S DEGREE). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Επίπεδο 8 (DOCTORATE) Διδακτορικό Δίπλωμα. Η κατάταξη αυτή είναι εναρμονισμένη με τα όσα έχουν τηρηθεί κατά τη σύνταξη του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF) και έχουν ενσωματωθεί σε αυτό.
Διευκόλυνση

Με τη ρύθμιση αυτή η χώρα μας θα διαθέτει μια πλήρη κατάταξη των διαφόρων τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στα 8 επίπεδα, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μετακίνηση εργαζομένων από και προς την Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας Κ. Αρβανιτόπουλο, για πρώτη φορά στην Ελλάδα «διαμορφώνουμε το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων, με την ανάπτυξη του οποίου διασφαλίζεται η ύπαρξη ενός συνεκτικού και κατανοητού συστήματος κατάταξης όλων των προσόντων, δηλαδή των τίτλων σπουδών, οι οποίοι απονέμονται στη χώρα μας.
Υπηρετώντας την αρχή της διαφάνειας του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων αναδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η μάθηση μπορεί να συνδέεται με την απασχόληση και τη σταδιοδρομία. Υπό το πρίσμα της κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής ''Ευρώπη 2020'', η οποία στοχεύει στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και η αντιστοίχισή του με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων προσφέρει ένα εργαλείο ''μετάφρασης'' και συγκρισιμότητας των προσόντων».

Τα πάντα εν σοφία εκποίησαν – Μάχη συμφερόντων για την ΤΕΕ
Επί οχτώ μήνες, από τις 9 Ιουλίου 2013, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς συνέβη και η κυβέρνηση κατήργησε τις πιο δημοφιλής ειδικότητες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και έθεσε σε διαθεσιμότητα τους καθηγητές της. Η Τρόικα λένε κάποιοι. Βόλευαν οι αριθμοί λένε κάποιοι άλλοι. Αν φύγουμε από τη μικρή εικόνα της δικής μας διαθεσιμότητας και αν ανοίξουμε το φακό εστίασης σε όλη την εκπαίδευση θα δούμε τα εξής:
Το Μάρτιο του 2012 επί κυβέρνησης Παπαδήμα,  η κυρία Διαμαντοπούλου με έγγραφο της προς τον κ. Σαμαρά (αρ. πρωτ.1828/1-3-2012) ζητά την παρέμβαση του ώστε να περάσει το νομοσχέδιο που αφορά στο Τεχνολογικό και το Γενικό Λύκειο. Το νομοσχέδιο αυτό είναι αποτέλεσμα τριετούς διακομματικής διαβούλευσης και χαρακτηρίζεται στο έγγραφο ως έτοιμο για ψήφιση. Ο κ. Σαμαράς και ο κ. Αρβανιτόπουλος (τότε υφυπουργός Παιδείας) αγνοούν την έκκληση και μπλοκάρουν τη διαδικασία κατάθεσης του. Την ίδια περίοδο διεξάγεται συζήτηση για τη δημιουργία του Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων και την αντιστοίχηση του με τα 8 επίπεδα του Ευρωπαϊκού. Στη συζήτηση της περιόδου η πρόταση ήταν:
Επίπεδο 3: Απόφοιτοι ΕΠΑΛ (με το μεταλυκειακό έτος που προτεινόταν στο νομοσχέδιο), ΙΕΚ, ΚΕΣ.
Επίπεδο 4: Απόφοιτοι κολεγίων.
Επίπεδο 5: Πτυχιούχοι των ΤΕΙ (αναφέρω μόνο τα επίμαχα επίπεδα σπουδών).
Ένα χρόνο μετά (Ιούλιος 2013), έρχεται η κατάργηση των ειδικοτήτων και οι διαθεσιμότητες. Το Σεπτέμβριο ψηφίζεται ο νόμος 4186/2013 για το Νέο Λύκειο, το ΕΠΑΛ, τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και τα ΙΕΚ. Τα δύο τελευταία ανήκουν στην μη τυπική εκπαίδευση. Στις ΣΕΚ εγγράφονται μαθητές μετά το Γυμνάσιο (ηλικία 15 ετών). Άρα το κράτος άρει την υποχρέωση του να εκπαιδεύει το σύνολο των μαθητών που το επιθυμούν από την ηλικία των 15 ετών. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης. Ποτέ στα εκπαιδευτικά χρονικά δεν έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο.  Άλλο παράδοξο στους 15χρονους θα διδάσκουν εκπαιδευτές ενηλίκων (άρθρο 27). Άρα οι 15χρονοι νοούνται από την πολιτεία ως ενήλικες.
Επανερχόμαστε στα πτυχία. Με το νόμο 4186/2013 το ΕΠΑΛ (συν το έτος μαθητείας) χορηγεί πτυχίο Επιπέδου 4 ενώ το ΙΕΚ Δίπλωμα Επιπέδου 4. Και στα δύο απαιτούνται εξετάσεις πιστοποίησης. Και τα δύο (πτυχίο και δίπλωμα), σύμφωνα με πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΟΠΕΠ),  κατατάσσονται στο 5ο επίπεδο (εκεί που ήταν τα ΤΕΙ). Τα κολέγια επομένως ανεβαίνουν και κατατάσσονται στο 6ο επίπεδο, μαζί με τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.
Συμπεράσματα: α) Τα κολέγια (ιδιωτικά) με εύσχημο τρόπο και χωρίς έλεγχο από την πολιτεία για το πτυχίο που δίνουν, τρυπώνουν στο ίδιο επίπεδο σπουδών με τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ.
Β) Από τη στιγμή  που τα ΕΠΑΛ/ΙΕΚ χορηγούν το ίδιο επίπεδο πτυχίου, για φανταστείτε το ενδεχόμενο οι καταργημένοι τομείς και ειδικότητες να παρέμεναν στο ΕΠΑΛ, ποιο θα ήταν το μέλλον των ιδιωτικών ΙΕΚ; Προσθέστε το γεγονός ότι επιτράπηκε στα ιδιωτικά ΙΕΚ να ανοίγουν και νέες ειδικότητες πέραν αυτών που αναφέρονται στο νόμο, π.χ. ενώ η Γηριατρική Νοσηλευτική είναι μια ειδίκευση της νοσηλευτικής με εξαιρετικά καλές επαγγελματικές προοπτικές, δεν υπάρχει στο νόμο. Άρα μόνο τα ιδιωτικά ΙΕΚ μπορούν να την ιδρύσουν.
Είναι απόλυτα κατανοητό επομένως γιατί ο κ. Σαμαράς μπλόκαρε την τότε διαδικασία και ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από την απόφαση για την κατάργηση των τομέων και ειδικοτήτων. Επειδή η γνώση είναι δύναμη, ας γνωρίσουμε προτού ψηφίσουμε ποιους ψηφίζουμε.
Με εκτίμηση
Σακατζής Δημήτρης, Εκπαιδευτικός σε διαθεσιμότητα
Λάρισα 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου