Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

Δεν δεχόμαστε καμιά Απόλυση Διαθεσιμότητα συναδέλφων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (περιοχής ΒΑ Αιγαίου)


Στις 31 Ιουλίου πληροφορηθήκαμε ότι 22 επιστήμονες (13 Αρχιτέκτονες Διπλωματούχοι Μηχανικοί, 5 Περιβαλλοντολόγοι και 6 Τεχνολόγοι Μηχανικοί) που υπηρετούν ως μόνιμοι υπάλληλοι στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, θα τεθούν σε λίγες μέρες σε διαθεσιμότητα, επειδή θα καταργηθούν οι οργανικές θέσεις που κατείχαν στα Τμήματα  και Γραφεία Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς
Όλοι είναι πτυχιούχοι και πολλοί με 2 πτυχία μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα και έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ.
Οι περισσότεροι δε, έχουν προϋπηρεσία και εμπειρία πάνω 10 χρόνια στα παραπάνω Τμήματα και Γραφεία και στο συγκεκριμένο αντικείμενο της αρμοδιότητας τους.
Είναι η πρώτη φορά που βγαίνουν μόνιμοι Διπλωματούχοι Μηχανικοί σε διαθεσιμότητα οι οποίοι δεν είχαν δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου, με ότι αυτό συνεπάγεται για την μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση σε περίπτωση απόλυσης.
Παρόλο που οι αρμοδιότητες των παραπάνω τμημάτων και οι επιτροπές ΣΧΟΠ δεν έχουν καταργηθεί θεσμικά και οι παραπάνω οργανικές μονάδες περιλαμβάνονται στο νέο αξιολογημένο οργανισμό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου όπου υπάγεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής θα τεθούν σε διαθεσιμότητα χωρίς καμία αιτιολογία οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε αυτά.
Όσον αφορά τους συναδέλφους που υπηρετούν σε Τμήματα περιοχής ευθύνης του ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου, σας ενημερώνουμε ότι:
3 αρχιτέκτονες μηχανικοί μέχρι σήμερα υπηρετούν τοποθετημένοι στο Τμήμα Διατηρητέων κτιρίων της Δ/νσης Περιβάλλοντος( ένας εκ των οποίων έχει αναλάβει και χρέη προϊσταμένου του τμήματος και ένας στελεχώνει  το ΣΑ Σάμου και προέρχονται από το Τμήμα Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Λέσβου και Γραφεία Ικαρίας και Μήλου )
1 Αρχιτέκτονας Μηχανικός υπηρετεί μέχρι σήμερα στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς Σάμου και στελεχώνει επίσης, το ΣΑ Σάμου στο οποίο και προεδρεύει  και την επιτροπή αυθαιρέτων για τους παραδοσιακούς οικισμούς.
Σημειώνουμε ότι πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ΣΑ Σαμου βγαίνουν σε διαθεσιμότητα πράγμα που καθιστά προσωρινά αδύνατη τη λειτουργία του παραπάνω Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
Ανάλογα προβλήματα και δυσλειτουργίες δημιουργούνται επίσης και στην περιφέρεια του Ν.Αιγαίου.
Επισημαίνουμε ότι ενώ στο νέο νομό για τα αυθαίρετα «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις»αρθρο 49 συγκροτούνται  στην ΓΓ Αιγαίου & ΝΠ Κεντρικά Συμβουλια ΚΕΣΑ Αιγαίου και ΚΕΣΥΠΟΘΑ Αιγαίου, η αρμόδια Δ/νση Περιβάλλοντος αποψιλώνεται από Αρχιτέκτονες Μηχανικούς οι οποίοι είναι αναγκαίοι στο Τμήμα Παραδοσιακών  Οικισμών και στο Τμήμα Διατηρητέων κτιρίων και για την υποστήριξη της λειτουργίας των νέων επιτροπών(στελέχωση και εισηγήσεις).
Σημειώνουμε ότι  η Δ/νση Περιβάλλοντος(τμήμα Διατηρητέων κτιρίων και τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών) θα μείνει με 3 αρχιτέκτονες μηχανικούς συνολικά (ένας είναι ο προϊστάμενος Διεύθυνσης, ένας ο προϊστάμενος Τμήματος Παραδοσιακών οικισμών και ένας  που έχει ήδη εγκριθεί η απόσπαση του.

Δεν δεχόμαστε  καμιά Απόλυση Διαθεσιμότητα συναδέλφων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου