Πέμπτη, 7 Ιουνίου 2012

Σχετικά με το θέμα του Π.Δ. για τις χρήσεις γης στο Μαρούσι

Σχετικά με το θέμα του Π.Δ. για τις χρήσεις γης στο Μαρούσι, θέλω να επισημάνω τα παρακάτω στοιχεία, που καταδεικνύουν το μέγεθος της ευθύνης για την έκδοση του απαράδεκτου αυτού προεδρικού διατάγματος, που δεν περιορίζεται δυστυχώς μόνο στη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ, αλλά αφορά κυρίως τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ και ιδιαίτερα τη Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

Το σχέδιο του Πρ/κού Δ/γματος απεστάλη για έλεγχο στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 21-2-2012, χωρίς να έχει προηγηθεί η υποχρεωτική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΚΣΧΟΠ), ή του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕΣΥΠΟΘΑ), που αντικατέστησε το ΚΣΧΟΠ. Όπως αναφέρεται στο σχετικό Πρακτικό Επεξεργασίας 81/30-4-2012 του ΣτΕ, η Δνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού απέστειλε δύο έγγραφα στ ΣτΕ, στις 11-4-2012 και 19-4-2012, στα οποία αναφέρεται ότι η έλλειψη γνωμοδότησης των παραπάνω συμβουλίων οφείλεται α) στο επείγον του θέματος, β) στην αποχή των μηχανικών από το ΚΣΧΟΠ κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2011, χωρίς να αναφέρονται καν οι λόγοι αυτής της αποχής, γ) στο γεγονός ότι το ΚΕΣΥΠΟΘΑ δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί.

Όμως α) το θέμα εκκρεμούσε στο ΥΠΕΚΑ από τη τελευταία γνωμοδότηση του Δήμου Αμαρουσίου 24-2-2009, για δύο χρόνια β) η αποχή των μηχανικών από όλα τα Συμβούλια του δημοσίου για δύο μήνες, οφειλόταν σε αποφάσεις του ΤΕΕ και της ΕΜΔΥΔΑΣ για τη προάσπιση των αποθεματικών των ταμείων των μηχανικών μετά το δεύτερο Μνημόνιο και δεν ήταν αυθαίρετη και ετσιθελική, γ) το ΚΕΣΥΠΟΘΑ είχε συγκροτηθεί από τις 29-1-2012 και λειτουργούσε από 3-2-2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 49/2012. Η προϊσταμένη της Δ/νσης Πολ/κού Σχ/σμού είναι τακτικό μέλος του ΚΕΣΥΠΟΘΑ. Δηλαδή το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας ενημερώθηκε εγγράφως με ΕΛΛΕΙΠΗ και ΨΕΥΔΗ στοιχεία.

Η σύνταξη του απαράδεκτου προεδρικού διατάγματος, που επιχειρεί τη νομιμοποίηση όλων των αυθαίρετων κτιρίων και επί πλέον η διατύπωση των διατάξεων με τρόπο που οδηγεί σε πολλαπλές αναγνώσεις και ερμηνείες, έγινε από τις αρμόδιες υπαλλήλους της Δ/νσης Πολ/κού Σχ/σμού, κατά παράβαση των νόμων και του συντάγματος και σε συνέργεια με τη πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ.

Προφανώς το ΕΠΕΙΓΟΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ήταν οι επικείμενες εκλογές. Υποθέτω επίσης ότι έχουν εκδοθεί και άλλα Π.Δ. με επείγουσες διαδικασίες.

Μαρία Βερνάρδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου