Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2011

Ενιαίο Μισθολόγιο : Μισθολογική κατεδάφιση

Αναδημοσιεύουμε από το Ίσκρα
ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑ-«ΛΑΣΤΙΧΟ» ΚΑΙ «ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ» ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΚΗΝΙΚΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ!
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!
Με βροχή ψεμάτων και άθλια προπαγάνδα, η οποία κάνει λόγο ακόμα και για «αυξήσεις» στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, προσπαθεί η κυβέρνηση να «καμουφλάρει» το επερχόμενο, άγριο «πετσόκομμα» - μέσω του ενιαίου μισθολογίου- των αποδοχών των εργαζομένων στο δημόσιο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Οικονομικών, οι νέοι βασικοί μισθοί στο Δημόσιο θα κυμαίνονται από 780 έως 2.200 ευρώ, έναντι 711 - 1.666 ευρώ που ισχύει σήμερα. Σε αυτό βασίζεται η κυβέρνηση και κάνει λόγο για «αύξηση» των αποδοχών των χαμηλόμισθων. Όμως αυτό είναι ένα πελώριο ψέμα, διότι ο βασικός μισθός για τον πρωτοδιόριστο υποχρεωτικής εκπαίδευσης από 711 ευρώ θα πάει μεν στα 780 ευρώ αλλά θα αφαιρεθεί από τον μισθό του η προσωπική διαφορά των 142 ευρώ, που παίρνει σήμερα! Άρα η μείωση των αποδοχών του θα είναι κατακόρυφη! Αναλυτικότερα, δεδομένου ότι ο υπάλληλος αυτός λαμβάνει σήμερα και την προσωπική διαφορά των 142 ευρώ από το παλαιό επίδομα των 176 ευρώ, οι βασικές του αποδοχές διαμορφώνονται σε 853 ευρώ. Καθώς δεν θα υπάρχει η «προσωπική διαφορά» στο νέο μισθολόγιο, το τελικό ύψος των αποδοχών του, από 853 ευρώ, θα μειωθεί σε 780 ευρώ. Όσο δε για τα κλαδικά επιδόματα, τα οποία αυξάνουν σήμερα τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αυτά θα καταργηθούν τελείως.
Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, χωρίς να εξαιρείται καμιά κατηγορία θα δουν τεράστια, περαιτέρω μείωση των αποδοχών τους, η οποία θα κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω στο 30% και σε αρκετές περιπτώσεις θα υπερβαίνει και το 45%! Η βασική αιτία αυτής της μείωσης είναι ότι, σήμερα, πέραν των βασικών μισθών, υπάρχουν και τα επιδόματα που προσαυξάνουν τις τελικές αποδοχές των υπαλλήλων, ενώ, με το νέο μισθολόγιο που θα εφαρμοστεί μέσα στο επόμενο διάστημα, παύουν να υφίστανται και, πλέον, οι τελικές αποδοχές θα είναι κοντά στο βασικό μισθό.
Οι μειώσεις αυτές μισθών θα αφορούν όλα ανεξαιρέτως τα κλιμάκια των δημοσίων υπαλλήλων και ιδιαίτερα τα υψηλότερα. Οι εφιαλτικές αυτές μειώσεις θα συνοδευτούν με τη μετατροπή όλων των δημοσίων υπαλλήλων σε κρατικούς υπαλλήλους, πράγμα που, πέραν των άλλων, θα επιτρέπει την απεριόριστη και ανά πάσα στιγμή ευελιξία των μετακίνήσεων των εργαζομένων σε όλο το δημόσιο τομέα.
Με το ενιαίο μισθολόγιο, οι βασικοί μισθοί αναπροσαρμόζονται και αυξάνονται, με τη μερική ενσωμάτωση ορισμένων από τα επιδόματα. Ωστόσο, το άθροισμα σημερινών βασικών μισθών και επιδομάτων θα είναι πάρα πολύ μικρότερο. Σήμερα, ο βασικός μισθός για την κατηγορία της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) είναι 711 ευρώ, για την κατηγορία δευτεροβάθμιας (ΔΕ) είναι 830 ευρώ, για τους απόφοιτους ΤΕΙ (ΤΕ) 938 ευρώ και για τους αποφοίτους ΑΕΙ (ΠΕ) 984 ευρώ.
Σε γενικές γραμμές πάντως, το νέο μισθολόγιο θα επιφέρει μείωση των τελικών αποδοχών όλων των δημοσίων υπαλλήλων συνολικά κατά 2,8 δισ. ευρώ, καθώς καταργούνται 100 από τα 104 υφιστάμενα επιδόματα. Το νέο μισθολόγιο εγκρίθηκε χθες από το Υπουργικό Συμβούλιο και την επόμενη εβδομάδα η τελική ρύθμιση κατατίθεται στη Βουλή.
Οι μεγαλύτερες μειώσεις των τελικών αποδοχών έως και 1.600 ευρώ αφορά στους υπαλλήλους των υπουργείων Οικονομικών, Δικαιοσύνης ΠΕΚΑ, Εσωτερικών, την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ΥΠΑ, στους οποίους καταργούνται τα επιδόματα που προσαύξαναν το τελικό ύψος των αποδοχών τους, ενώ κάπως μικρότερες αλλά σημαντικότατες απώλειες θα έχουν οι υπάλληλοι των υπουργείων Εθνικής Αμυνας (πολιτικό προσωπικό), Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας και Παιδείας (διοικητικοί υπάλληλοι).
Επιπλέον, δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται να αποφασιστεί μέχρι την Κυριακή το «λουκέτο» 11 φορέων και οργανισμών του Δημοσίου (ΟΔΔΥ, ΙΓΜΕ κτλ) και να τεθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας το σύνολο των εργαζομένων τους! Δηλαδή, στο κυβερνητικό «μενού», εκτός από τις μειώσεις των αποδοχών, βρίσκονται άμεσα και χιλιάδες απολύσεις.
Να σημειωθεί επίσης ότι το ποσό των 2200 ευρώ, που θα είναι ο ανώτατος μισθός στο δημόσιο θα λαμβάνεται από ελάχιστους δημοσίους υπαλλήλους, αποκλειστικά πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (όλες οι άλλες κατηγορίες στον βαθμολογικό και μισθολογικό «καιάδα») οι οποίοι θα αποκτήσουν τον Α' βαθμό, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες που θα προσδιορίζει το νέο σύστημα «αξιολόγησης» στο δημόσιο, το βαθμολόγιο.
Αναλυτικότερα :
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ
Το νέο σύστημα αξιολόγησης καθορίζει τον τρόπο τόσο των βαθμολογικών προαγωγών, όσο και της μισθολογικής εξέλιξης, αφού συνδέει τις αποδοχές ως κίνητρο για τη διάκριση και τη βαθμολογική προαγωγή.
Μεταξύ άλλων, οι θέσεις ευθύνης (Γεν. Δ/ντής, Δ/ντής, Τμηματάρχης) σε όλο το δημόσιο τομέα και τα ΝΠΔΔ θα προκηρύσσονται ανοιχτά, ενώ προβλέπεται η συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών και διαδικασιών αξιολόγησης, παρακολούθησης και παραλαβής με κλήρωση.
Πιο αναλυτικά, οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης, διοικούνται, όσον αφορά στα θέματα κινητικότητας μεταξύ υπηρεσιών διαφορετικών Υπουργείων ή αποκεντρωμένων διοικήσεων, από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον οικείο, κατά περίπτωση, Υπουργό. Οι υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες της κεντρικής ή αποκεντρωμένης διοίκησης μπορούν να μετακινούνται στις υπηρεσίες των Υπουργείων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και των οικείων κατά περίπτωση Υπουργών των υπηρεσιών προέλευσης και υποδοχής των υπαλλήλων.
OΙ ΒΑΘΜΟΙ
Οι θέσεις όλων των κατηγοριών εκπαίδευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κατατάσσονται σε έξι (6) συνολικά βαθμούς, κατά φθίνουσα σειρά, ως εξής:
Βαθμός Α
Βαθμός Β
Βαθμός Γ
Βαθμός Δ
Βαθμός Ε
Βαθμός ΣΤ
Οι θέσεις προσωπικού της κατηγορίας Ειδικών θέσεων (ΕΘ) κατατάσσονται στους βαθμούς 1ο και 2ο και αμείβονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
Εισαγωγικός βαθμός για όλες τις κατηγορίες εκπαίδευσης προσωπικού είναι ο Βαθμός ΣΤ και καταληκτικός, ο Βαθμός Α για την ΠΕ και ΤΕ κατηγορία, ο Βαθμός Β για τη ΔΕ κατηγορία και ο Βαθμός Γ για την ΥΕ κατηγορία. Οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Δ. Οι κάτοχοι αναγνωρισμένου μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, συναφούς με τα αντικείμενα, στα οποία είναι δυνατόν, κατά τις οργανικές διατάξεις της υπηρεσίας τους, να απασχοληθούν, κατατάσσονται, ως δόκιμοι στο Βαθμό Ε. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κατατάσσονται, ως μόνιμοι, στο Βαθμό Δ.
Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική και μισθολογική τους ένταξη, μέχρι επτά (7) έτη κατ' ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση του υπηρεσιακού συμβουλίου.
Οι υπάλληλοι, όλων των κατηγοριών, διανύουν δοκιμαστική περίοδο δύο ετών, στο βαθμό που εισάγονται.
ΟΙ ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ
Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, που διενεργείται από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο μία φορά το χρόνο, λαμβάνεται υπόψη:
α) η «αξιολόγηση» του υπαλλήλου στο πλαίσιο του συστήματος αξιολόγησης και συγκεκριμένα:
αα) η απόδοσή του που μετράται με βάση το βαθμό επιτυχούς ή μη υλοποίησης της στοχοθεσίας και
ββ) οι διοικητικές ικανότητές του και η συμπεριφορά στην υπηρεσία (σσ πως μετριέται η συμπεριφορά στην υπηρεσία;) ,
β) το ανώτατο ποσοστό, επί τοις εκατό, προαγωγής στον επόμενο βαθμό, των κρινόμενων υπαλλήλων
γ) ο προβλεπόμενος ελάχιστος χρόνος παραμονής στο Βαθμό.
Για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό, η απόδοση του κρινόμενου υπαλλήλου λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% τουλάχιστον επί του συνόλου, που αφορά στα λοιπά κριτήρια αξιολόγησης των ουσιαστικών και άλλων προσόντων, όπως ορίζονται ειδικότερα από το σύστημα αξιολόγησης. Προκειμένου για την προαγωγή από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α το ποσοστό αυτό είναι 80% τουλάχιστον.
Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση με τους προβλεπόμενους στόχους, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο μονάδας και η συμπεριφορά του υπαλλήλου στην υπηρεσία, αποτελούν αντικείμενο περιοδικής εκθέσεως αξιολόγησης, που συντάσσεται κάθε χρόνο.
Οι προαγωγές από βαθμό σε βαθμό, για όλες τις κατηγορίες προσωπικού, γίνονται με βάση ποσόστωση επί των κάθε φορά κρινομένων, ως εξής:
-Από το Βαθμό ΣΤ στο Βαθμό Ε: μέχρι και 100% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Ε στο Βαθμό Δ: μέχρι και 90% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Δ στο Βαθμό Γ: μέχρι και 80% των κρινόμενων υπαλλήλων,
- Από το Βαθμό Γ στο Βαθμό Β: μέχρι και 60% των κρινόμενων υπαλλήλων.
- Από το Βαθμό Β στο Βαθμό Α: μέχρι και 20% των κρινόμενων υπαλλήλων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μετά από εκτίμηση τόσο των υπηρεσιακών αναγκών όσο και των δημοσιονομικών δυνατοτήτων τουλάχιστον ανά διετία, τα προαναφερόμενα ποσοστά μπορούν να καθορίζονται διαφορετικά. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τύχει αρνητικής κρίσης για προαγωγή χάνει το δικαίωμα συμμετοχής στην κρίση για προαγωγή για τα επόμενα δύο έτη. Επίσης προβλέπεται χρόνος που απαιτείται να διανυθεί σε κάθε βαθμό για προαγωγή στον επόμενο.
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Στο πεδίο εφαρμογής του νέου συστήματος υπάγονται οι μόνιμοι και δόκιμοι πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ):
α) του Δημοσίου,
β) των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' και β΄ βαθμού,
γ) των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων ΟΓΑ ,
δ) οι εκπαιδευτικοί,
ε) οι υπάλληλοι της Γραμματείας των Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων της χώρας,
στ) οι κληρικοί και διάκονοι,
ζ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και μόνιμοι αγροτικοί ιατροί,
η) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό της και
θ) οι υπάλληλοι των Ανεξάρτητων Αρχών
ι) οι υπάλληλοι των επιχειρήσεων των ΟΤΑ α' και β' βαθμού,
ια) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),
ιβ) οι υπάλληλοι των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων,
ιγ) το προσωπικό των νομικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού και των λοιπών εκκλησιών, δογμάτων που επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.
Για τους υπάλληλους των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α., καθώς και για τους υπάλληλους των δημοσίων επιχειρήσεων, οργανισμών και ανώνυμων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α' του ν.3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α') θα οριστούν συγκεκριμένοι ανώτατοι μισθοί ανά εκπαιδευτική κατηγορία και στόχοι στο κατά κεφαλήν μισθολογικό κόστος.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται ανάλογα οι αποδοχές του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Δημοσίου, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ.
Δεν υπάγονται στις διατάξεις, οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους Β' του ν.3205/2003, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ειδικά μισθολόγια).
Πάντως, πέρα από τις όποιες «λεπτομέρειες» του ενιαίου μισθολογίου και του βαθμολογίου, το βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση με τα νέα αυτά «εργαλεία» θα κατεδαφίσει πλήρως τις αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων, οδηγώντας τους στον «καιάδα» της οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης. Και το ερώτημα που μπαίνει είναι ένα: Θα τους το επιτρέψουμε;

4 σχόλια:

 1. Αν περάσει αυτό θα είναι η ταφόπλακα της κοινωνίας, πιστεύω ότι μέσα σε διάστημα το αργότερο 6 μηνών από την εφαρμογή του θα δούμε απίστευτες κοινωνικές αλλαγές.

  Με αυτό το νομοσχέδιο θα δούμε πράγματα που δεν μπορούμε να φανταστούμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ουσιατικά θα αρχίσει ένα ντόμινο αλλαγών που θα παρασύρει τα πάντα.

  Μιλάμε για ένα τσουνάμι που δεν θα αφήσει τίποτα όρθιο.

  Δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά πόσες επιχειρήσεις θα είναι ανοικτές το καλοκαίρι που μας έρχεται.

  Περμένουν το 2012 να έχουμε πλεόνασμα?

  Για πόσο ηλίθιους μας έχουν περάσει.

  πρέπει κάτι να κάνουμε δεν πάει άλλο το μαχαίρι δεν έφτασε στο κόκκαλο το έχει περάσει.

  Ελπίζω να μην ψηφιστεί αυτό το έκτρωμα γιατί πραγματικά μέσα σε λίγα χρόνια το 30% του πληθυσμού θα είναι σε χαρτόκουτες στους δρόμους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Η μόνη λύση είναι η απεργία διρκείας, με τις 24ωρες ρίχνουμε ντουφεκίες στον αέρα.

  Να κλείσουν τα πάντα πρίν είναι πολύ αργά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οι τελικές ρυθμίσεις είναι ακόμα χειρότερες γιατί υποβαθμίζουν την ένταξη μας σε βαθμούς, ο τελευταίος τα είπε όλα. πρέπει να τα κλείσουμε όλα, τώρα

  ΑπάντησηΔιαγραφή