Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

Καταγγελία των ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ & Δυτ Κρήτης

Αριθ. Πρωτ. 28                                     Ηράκλειο, 08 Οκτωβρίου 2010
                                                                                                                                                    
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Των Δ.Σ. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης

 Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης σε κοινή τους συνεδρίαση στις 08 Οκτωβρίου 2010 στο Ηράκλειο Κρήτης αποφάσισαν ομόφωνα να καταγγείλουν τη συμπεριφορά του κ. Λαμπρόπουλου Γ.Γ. Συγχρηματοδοτούμενων Έργων του Υπουργείου Υποδομών απέναντι σε όλους μας που  υπηρετούμε τόσα χρόνια τη δημόσια διοίκηση.
Ο κ. Λαμπρόπουλος κλήθηκε να κάνει ενημέρωση για την υπό σύσταση εταιρεία  «Αναπτυξιακές Δομές ΚΡΗΤΗ Α.Ε.» στην κοινή συνεδρίαση των Τμημάτων του ΤΕΕ Ανατολικής και Δυτικής Κρήτης που έγινε στο Ηράκλειο στις 2 του Οκτώβρη.
Μεταξύ άλλων είπε:
Η δημιουργία Ανωνύμων Εταιρειών θα είναι τομή στη σημερινή δημόσια διοίκηση. Μια δημόσια διοίκηση που:
Οι μελέτες που εγκρίνονται είναι «φάκελοι που περιέχουν ακόμη και εφημερίδες» και που παραλαμβάνονται από τις υπηρεσίες «χωρίς έλεγχο» και οι επιτροπές αξιολόγησης είναι «αναξιόπιστες».
Η επίβλεψη των έργων από τις υπηρεσίες γίνεται ως εξής: «αφήνουν επιμετρήσεις και λογαριασμούς στα συρτάρια για πάνω από 3 μήνες για να θεωρούνται αυτοδίκαια παραληφθέντα».
Υπάρχει  «μαύρο χρήμα» στη δημόσια διοίκηση.
Σε μια τέτοια δημόσια διοίκηση πρόβαλε ένα «όραμα» που έρχεται να χτυπήσει τους «βολεμένους»:
Για τις μελέτες απάντηση θα δοθεί με τη «μεταφορά μέρους της αμοιβής των μελετητών» στους «ελεγκτές μελετητές», μέσω των εκπτώσεων που έρχονται μέσα από τις αλλαγές του νόμου για τις μελέτες.
Για την κατασκευή πρότεινε τους «αρνητικούς λογαριασμούς».
Για τη διαπλοκή πρόβαλλε ως λύση τη δημιουργία της προωθούμενης Ανεξάρτητης Αρχής που την περιέγραψε ως «μικρό πυρήνα δημοσίων υπαλλήλων και πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες που θα ελέγχουν τα έργα προσυμβατικά αλλά και κατά την παράδοση».
Σε ερώτηση σχετικά με τη διαφωνία των εργοληπτικών οργανώσεων είπε: «Ξέρετε πόσο χρόνο έχουμε χάσει (!) να συζητάμε με τις εργοληπτικές οργανώσεις; Εγώ δεν ξέρω να υπάρχει καμιά διαφωνία, ούτε απ΄ αυτές ούτε από τους συλλόγους».
Σε ερώτηση σχετικά με τη διαφωνία της Π.Ο.Σ.Ε. ΥΠΕΧΩΔΕ είπε: «Είναι μια ομάδα ανθρώπων που διαφωνούσε με τις Ανώνυμες Εταιρείες και συνεχίζει να διαφωνεί».
Όσο για το ποιοι θα δουλεύουν στη νέα υπό σύσταση εταιρεία είπε: «Θα προσλάβουμε νέους, 30-35 χρονών, που θα έχουν διάθεση, θα θέλουν να μάθουν, θα δουλεύουν και 15 ώρες τη μέρα με ελάχιστα χρήματα, ή και χωρίς χρήματα και θα ανέχονται να φάνε και καμιά φάπα...».
  
Για το Δ.Σ. Ανατολικής Κρήτης

      Η Πρόεδρος                                                         Ο Γενικός Γραμματέας


  Ειρήνη Βρέντζου                                                          Νίκος Ορφανός  
Πολιτικός Μηχανικός                                       Αγρ. Τοπ/φος  Μηχανικός
 
Για το Δ.Σ. Δυτικής Κρήτης

          Ο Πρόεδρος                                                     Ο Γενικός Γραμματέας


 Κων/νος Μανωλικάκης                                       Μιχαήλ Καλαιτζάκης
Μηχανολόγος  Μηχανικός                                         Χημικός  Μηχανικός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου