Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου 2019

Απάντηση ΕΤΕΑΕΠ σχετικά με τις λανθασμένες αναρτήσεις εισφορών Εφάπαξ και Επικουρικού

Αναρτούμε την απάντηση του ΕΤΕΑΕΠ στο έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ σχετικά με τις λανθασμένες αναρτήσεις εισφορών Εφάπαξ και Επικουρικού σε μισθωτούς Μηχανικούς. Το ΕΤΕΑΕΠ αναγνωρίζει το σφάλμα, επαναλαμβάνει να αγνοηθούν τα ειδοποιητήρια και δεσμεύεται να το αποκαταστήσει έως τις 31/10!Υπενθυμίζουμε το έγγραφο της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ:

Κε Υφυπουργέ, κε Διοικητά 


Επανερχόμαστε σε συνέχεια του από 19/3/2019 εγγράφου μας, όταν με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι για πρώτη φορά, έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του ΕΤΕΑΕΠ ειδοποιητήρια εισφορών Εφάπαξ και Επικουρικού Μη Μισθωτού για το 2019 καθώς και αναδρομικά 2018 και 2017 σε Δημοσίους Υπαλλήλους Μηχανικούς με αποκλειστικά μισθωτή απασχόληση. 


Η ενέργεια αυτή (και μάλιστα με αναδρομικά ετών για τα οποία έχουμε ήδη καταβάλει τις εισφορές μας στο ΕΤΕΑΕΠ), παρά τις διαβεβαιώσεις και τις παρατάσεις ασφαλιστικής ενημερότητας που δόθηκαν, δυστυχώς ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. 


Σας καλούμε να αποσυρθούν άμεσα τα προφανώς λανθασμένα ειδοποιητήρια (επισυνάπτουμε ένα από αυτά) και να αποκατασταθεί η δυσλειτουργία αυτή, η οποία ενδεχομένως θα δημιουργήσει πολλαπλά προβλήματα στην ασφαλιστική ικανότητα των συναδέλφων μας. Οι μισθωτοί μηχανικοί -που δεν έχουν ανοικτά βιβλία στην Εφορία- πρέπει με μόνιμο τρόπο να εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ. Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι Μηχανικοί έχουν Μόνιμη Μισθωτή Σχέση Εργασίας, οι ασφαλιστικές τους εισφορές καλύπτονται από αυτή και σε καμία περίπτωση δεν είναι Αυτοαπασχολούμενοι, ώστε να τους εκδίδονται ειδοποιητήρια. Τα δε στοιχεία της μισθοδοσίας μας και των αντίστοιχων κρατήσεων τα έχει η Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου