Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου 2017

ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ: Ενημέρωση προς τους συναδέλφους για εκκρεμή ασφαλιστικά θέματα

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
Αθήνα, 4/12/2017

Προς : Α΄βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ
Αρ. Πρωτ.: 7231
Ενημέρωση προς τους συναδέλφους για εκκρεμή
ασφαλιστικά θέματα

Σε συνέχεια των συναντήσεων μας τον Ιούνη του 2017 (βλέπε σχετική ανακοίνωση) με την ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και συγκεκριμένα με την Γεν. Γραμματέα Στ. Βρακά υπεύθυνη για την κοινωνική ασφάλιση, πραγματοποιήσαμε την Παρασκευή 1/12/2017, νέα συνάντηση όπου θέσαμε τα παρακάτω θέματα:

1. Για τον υπολογισμό της προσαύξηση του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης στην περίπτωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις του ΤΣΜΕΔΕ για τον χρόνο που έχει διανυθεί στο Δημόσιο υπήρξε επιβεβαίωση της αποδοχής της πρότασής μας για τον υπολογισμό του συντελεστή αναπλήρωσης σύμφωνα με το γινόμενο 0,075% Χ 20% Χ έτη ασφάλισης. Αναμένουμε τους πρώτους υπολογισμούς συντάξεων διπλοσυνταξιούχων που να επισημοποιούν αυτή τη θετική εξέλιξη.
2. Για την επιστροφή των εισφορών της Ειδικής Προσαύξησης στους μετά το 93 ασφαλισμένους, η θέση του Υπουργείου δεν είναι απορριπτική τόσο για τους ελεύθερους επαγγελματίες (να γίνει συμψηφισμός με οφειλές), όσο και για τους μισθωτούς οι οποίοι μη έχοντας οφειλές δεν υπάρχει η δυνατότητα του συμψηφισμού, παρά μόνο με μελλοντικές εισφορές. Το θέμα θα επανέλθει σε επόμενη συνάντηση με το νέο έτος. Η κατάθεση αγωγών από πλευράς μας είναι προφανές ότι αυξάνει την πίεση, ώστε να δοθεί λύση και σε αυτό το θέμα.
3. Θέσαμε ξανά την ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης, για αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της Ειδικής Προσαύξησης που προσαυξάνει το ανταποδοτικό μέρος της σύνταξης, ώστε να αμβλυνθεί η τεράστια μείωση που προβλέπει ο Ν.4387/16. Δυστυχώς σε αυτό το ζήτημα οι εξελίξεις είναι αρνητικές για τους μονοσυνταξιούχους συναδέλφους, μια και επιβεβαιώθηκε ότι το ποσοστό αναπλήρωσης θα είναι μόλις 0,9% ανά έτος (0,075 Χ 12%). Για το ζήτημα αυτό θα επανέλθουμε σε συνεννόηση με τις Ενώσεις Συνταξιούχων και το ΤΕΕ.
4. Υπήρχε ξανά σαφής δέσμευση ότι η κατανομή των καταργηθέντων κοινωνικών πόρων που αυξάνουν τις συντάξιμες αποδοχές θα συμπεριλαμβάνει και τους μισθωτούς, θα συμπεριλαμβάνονται δε και στον ασφαλιστέο μισθό της Ειδικής Προσαύξησης.
5. Στο παρελθόν μεταξύ Δημοσίου και ΤΣΜΕΔΕ δεν υπήρχε διαδοχική ασφάλιση για τον μη παράλληλο χρόνο, παρά μόνο μεταφορά και εξαγορά (διπλοπληρωμή δηλ.). Με την εγκύκλιο της 19/9/2017 υπήρξε διαβεβαίωση ότι επιλύεται το εν λόγω θέμα. Η εξέλιξη αυτή βοηθά τους πρώην διπλοσυνταξιούχους συναδέλφους να προσθέσουν το χρόνο ασφάλισης στο ΤΣΜΕΔΕ, πριν το διορισμό τους στο Δημόσιο, με αυτόν του Δημοσίου, ώστε να θεμελιώνουν συντομότερα (με βάση τις ευνοϊκότερες διατάξεις του Δημοσίου) συνταξιοδοτικό δικαίωμα (διαβάστε εδώ τη σχετική εγκύκλιο). Η ίδια εγκύκλιος προτείναμε να επιλύει και το θέμα τον διανυθέντα χρόνο στον πρώην ΕΛΠΠ ώστε να δοθεί η δυνατότητα επιλογής είτε για αξιοποίηση της διαδοχικής ασφάλισης (πχ σε κάποιο επικουρικό) είτε της προσαύξησης στην σύνταξη.

6. Υπήρχε σαφής δέσμευση ότι θα αναιρεθούν οι αυξήσεις εισφορών του Ν.3986/11, στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης που καταργήθηκε, για τους μισθωτούς (πριν το 93 ασφαλισμένους) στο σκέλος της Ειδικής Προσαύξησης. Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι συνεχίζουν να εκδίδονται ειδοποιητήρια με αναδρομικές εισφορές 2 εξαμήνων. Αναμένουμε εντός της βδομάδας συγκεκριμένη κίνηση πρωτοβουλία για επίλυση.
7. Όσον αφορά την ασφάλιση ιδιότητας, πράγματι νομοθετήθηκε με τον πρόσφατο Ν.4488/17 (άρθρο 20), θέσαμε το θέμα ότι σε αυτή πρέπει να περιλαμβάνεται και πρόβλεψη για απαλλαγή από εισφορές και των δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών που βρίσκονται σε άδεια άνευ αποδοχών και υπήρξε αποδοχή του.
8. Να γίνουν προαιρετικά ταμεία όπως το ΤΑΜΠΥ ΥΕΘΑ, παραμένει σε εκκρεμότητα.

Θέσαμε επίσης τα εξής πρόσθετα ασφαλιστικά θέματα τα οποία έχουν προκύψει έκτοτε:

 1. Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, οφείλει να υπάρξει επέκταση των ισχυουσών διατάξεων συνταξιοδότησης με ανήλικο τέκνο και για τις ασφαλισμένες μητέρες του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, που ήταν η μοναδική κατηγορία που δε δικαιούταν πρόωρης συνταξιοδότησης. Δεν έγινε αποδεκτό.
 2. Αποσαφήνιση του ασφαλιστέου μισθού επί του οποίου γίνονται κρατήσεις σε κάθε κλάδο ασφάλισης του ΕΦΚΑ (ΚΣ, Επικουρικό, Εφάπαξ, Υγεία) για όλες της κατηγορίες (προ και μετά 93). Τι γίνεται με την προσωπική διαφορά. Οι Υπηρεσίες παρακρατούν η καθεμία με το δικό της τρόπο τις εισφορές. Η απάντηση της ΓΓ είναι ότι το για τον υπολογισμό των κρατήσεων ισχύει η σχετική εγκύκλιος που έχει εκδοθεί στις 31/3/2017 (βλέπε επισυναπτόμενο)
 3. Επισημάναμε την τεράστια καθυστέρηση Απονομής Συντάξεων, τόσο κανονικών, όσο και προσωρινών (οι πρώτες δεν έχουν εκδοθεί ακόμα με το Ν.4387/16, οι δεύτερες καθυστερούν 11 ολόκληρους μήνες). Υπήρξε δέσμευση ότι μέχρι το τέλος τους έτους θα εκδοθούν οι πρώτες κανονικές συντάξεις σύμφωνα με το Ν.4387/16. Διευκρινίστηκε επίσης ότι Το 80% της προσωρινής σύνταξης που ανακοινώθηκε θα υπολογίζεται με βάση την εκτιμώμενη σύνταξη. Αντίστοιχο θέμα υπάρχει με την καθυστέρηση καταβολής των Εφάπαξ από το 2013. Η απάντηση είναι ότι υπάρχουν εκκρεμότητες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του.
 4. Ζητήσαμε αποσαφήνιση για την περίπτωσης συνταξιοδότησης (από το Δημόσιο) πριν την εφαρμογή του Ν.4387/16 ενώ από το ΤΣΜΕΔΕ μετά. Υπήρξε αποδοχή της πρότασης μας ότι η προσαύξηση σύνταξης λόγω ΤΣΜΕΔΕ να δίνεται κανονικά μετά το Ν.4387/16, χωρίς αναμονή ορίου ηλικίας του συνταξιούχου.
 5. Για τις περιπτώσεις που υπάρχει θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και στους δύο Φορείς δηλ. Δημόσιο και ΤΣΜΕΔΕ, είτε γιατί έχουν επιτευχθεί και στους δύο οι απαιτούμενοι θεμελιωτικοί παράγοντες δηλ. ο προβλεπόμενος σε κάθε περίπτωση χρόνος ασφάλισης καθώς και το προβλεπόμενο αντίστοιχα ηλικιακό όριο ή γιατί θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση το άνω ηλικιακό όριο (67), η απάντηση ήταν σαφής και συγκεκριμένη από την Γεν. Γραμματέα. Το σύστημα θα πραγματοποιεί αυτόματα και τους τρεις πιθανούς υπολογισμούς δηλ. α) δύο ανταποδοτικά σκέλη συν Εθνική σύνταξη, β) ανταποδοτική με βάση τον χρόνο του Δημοσίου, συν προσαύξηση με βάση τον χρόνο του ΤΣΜΕΔΕ, συν Εθνική και γ) ανταποδοτική με βάση τον χρόνο ΤΣΜΔΕΔΕ, συν προσαύξηση με βάση τον χρόνο του Δημοσίου, συν Εθνική και θα απονέμει ως σύνταξη την υψηλότερη των τριών παραπάνω περιπτώσεων.
 6. Θέσαμε τέλος το ζήτημα της αλλαγής εκπροσώπων της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ στη Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ καθώς και στη ΔΕ του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης του πρώην Προέδρου μας Παν. Μούζιου. Επίσης την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων τους καθώς και την ενίσχυση της λειτουργίας τους μια που αυτή αδρανεί, με αποτέλεσμα για παράδειγμα να καθυστερούν αυτονόητες πράξεις όπως εκατοντάδες αιτήματα συναδέλφων (πχ αναδρομικές αιτήσεις διαγραφών). Υπήρχε δέσμευση ότι θα επιλυθεί αυτό το θέμα.

Σε όλες τις συναντήσεις που έχει πραγματοποιήσει η Ομοσπονδία μας σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4387/2016 (επισυνάπτονται), το κλίμα ήταν θετικό. Επιδίωξή μας ήταν να επιτύχουμε τις θετικότερες δυνατές λύσεις προκειμένου να αμβλυνθούν κάποιες από τις αρνητικές πλευρές του νόμου. Νόμου που η Ομοσπονδία μας κατ’ επανάληψη έχει δηλώσει και συνεχίζει να δηλώνει τη ριζική αντίθεσή της. Για όλα τα παραπάνω θέματα οι προφορικές δεσμεύσεις από την πλευρά του Υπουργείου, σε κάθε περίπτωση οφείλουν να επιβεβαιωθούν οριστικά με την ένταξή τους σε επόμενες εγκυκλίους ή με συγκεκριμένες γραπτές αποφάσεις.

Συνάδελφοι, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ θα συνεχίσει να διεκδικεί, με κάθε τρόπο, το σύνολο των θεσμικών, ασφαλιστικών, οικονομικών μας ζητημάτων. Πλαισιώστε την Ένωση μας και τις δράσεις της, ώστε όλοι μαζί να κερδίσουμε πίσω, τη χαμένη μας αξιοπρέπεια, ως εργαζόμενοι επιστήμονες.

3 σχόλια:

 1. Παρακαλω Μπορείτε να μας ενημερωσετε πως μπορουμε να κινηθουμε ωστε να δικαιωθουμε στο αιτημα ολων τον μητερων μηχανικων παλαιων ασφαλισμενων τσ μεδε που ειναι εκτος νομου αδικως και άνισα σε σχέση με όλους τους αλλους και εχουν εγκλωβιστεί σε ανεργια .Είναι πολύ σημαντικό να διεκδικήσουμε το παρακατω.
  Η εργασία είναι ανύπαρκτη να ξέρετε για όλες εμάς και το μόνο που κάνουν είναι να μας χρεώνουν είναι τουλάχιστον απαράδεκτο.
  Παρακαλώ να επιμένουμε στο δίκαιο αυτό αιτημα και αν μπορούμε να κάνουμε προσφυγή.

  Στα πλαίσια της ίσης μεταχείρισης των ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, οφείλει να υπάρξει επέκταση των ισχυουσών διατάξεων συνταξιοδότησης με ανήλικο τέκνο και για τις ασφαλισμένες μητέρες του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, που ήταν η μοναδική κατηγορία που δε δικαιούταν πρόωρης συνταξιοδότησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Το αίτημα είναι απόλυτα δίκαιο και σήμερα λόγω ΕΦΚΑ και παλαιότερα. Δυστυχώς εκτός της συστηματικής άρνησης του Υπουργείου να δώσει λύση, υπάρχει και η αδιαφορία των φορέων των μηχανικών που δεν θέτουν το θέμα (πλην ΕΜΔΥΔΑΣ). Οι προσφυγές είναι η μια λύση (χωρίς να είμαστε αισιόδοξοι για τα δικαστήρια και τις αποφάσεις τους), ο συντονισμός των ενδιαφερομένων, ώστε με υπογραφές, κινητοποιήσεις κλπ να πιέσουν, η άλλη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Πριν 4 χρόνια έκανα διαγραφή απο ΤΣΜΕΔΕ και ο σύζυγος που είναι επίσης μηχανικός έκανε αίτηση να με ασφαλίσει σαν προστατευομενο μέλος. Το ΤΣΜΕΔΕ αρνητικε και τότε απευθηνθηκα προς το συνήγορο του πολίτη. Μετά απο 3 χρόνια αναμονή με ειδοποίησαν ότι με βάση την ίση μεταχείριση μπορεί να με ασφαλίσει. Μήπως μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και με το ζήτημα της σύνταξης μητέρα με ανήλικο παιδί εφόσον όλα τα υπόλοιπα ταμεία το επιτρέπουν και όλοι τώρα είμαστε στο ΕΦΚΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή