Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Συμπαράσταση στο Σύλλογο Εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών

Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr
                                                                  
Αθήνα,   6/6/2017
Αρ. Πρωτ. : 7104                                    
Προς :   Σύλλογο Εργαζομένων ΓΓΥ

Κοιν.: 1.  Πρόεδρο και ΔΕ  TEE
           2.  ΕΜΔΥΔΑΣ Αττικής

Θέμα : Συμπαράσταση στο Σύλλογο Εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών.

Μέσω του άρθρου 118 του πρόσφατου μνημονιακού Ν.4472/2017 δίνεται η δυνατότητα να μεταφερθεί η διαχείριση και λειτουργία των Μητρώων, η τήρηση των οποίων γίνεται μέχρι σήμερα ηλεκτρονικά από τη Διεύθυνση Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών, σε «αρμόδια επιμελητήρια και συλλόγους». 

Η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ διαφωνεί με τη ρύθμιση αυτή που εκχωρεί αρμοδιότητες Δημόσιων Υπηρεσιών σε Φορείς εκτός Δημοσίου ή σε ΝΠΔΔ μεν αλλά με ιδρυτικούς στόχους και αρμοδιότητες εντελώς διαφορετικές. 

Συνεπώς καλεί τους εμπλεκόμενους μηχανικούς της ΓΓΔΕ να συμμετάσχουν στην απεργία – αποχή από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με τη λειτουργία των επιτροπών της Διεύθυνσης Μητρώων της Γενικής Γραμματείας Υποδομών που προκήρυξε ο Σύλλογος Εργαζομένων τηςΓενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου