Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

Κρατήσεις επί αμοιβών μηχανικών μετά την 6-6-2016

Αγαπητοί συνάδελφοι.


Λάβαμε από το συνάδελφο Αρχιτέκτονα Μηχανικό, Δ. Μαλασπίνα την παρακάτω επιστολή - καταγγελία, σχετικά με τη διατήρηση των κρατήσεων επί των αμοιβών των μηχανικών και μετά την 6-6-2016, καταληκτική ημερομηνία σύμφωνα με τον νέο νόμο (Ν. 4393/ΦΕΚ106Α/6-6-2016 αρ.2 παρ.6) βάση του οποίουκαταργείται η κράτηση του αρ.7 παρ. 1ε του Ν.2326/40 (2% υπέρ ΤΣΜΕΔΕ επί των αμοιβών), και οι εξαρτώμενες από αυτό το 2% κρατήσεις υπέρ ΕΜΠ (0,5χ2%), καθώς και το 2% χαρτοσήμου επί των κρατήσεων αυτών και το 20% επί του χαρτοσήμου υπέρ ΟΓΑ.

Όπως καταγγέλει ο συνάδελφος στην επιστολή του την οποία έχει ήδη αποστείλει και προς το ΤΕΕ "κάποιες υπηρεσίες (ΥΔΟΜ) αρνούνται να εφαρμόσουν τον νόμο και ζητούν καταβολή κρατήσεων, χωρίς καμία νόμιμη αιτιολόγηση, εμποδίζοντας με τον τρόπο αυτό την έκδοση αδειών δόμησης και εκβιάζοντας συναδέλφους να προβαίνουν σε καταβολές ποσών δήθεν υπέρ ΕΜΠ και κάποιες φορές και υπέρ ΤΣΜΕΔΕ".

Παρακαλώ τον πρόεδρο της ΔΕ, συνάδελφο Γ. Στασινό να εισάγει το ζήτημα όπως περιγράφεται στην επιστολή του συναδέλφου Δ. Μαλασπίνα στην ΔΕ της 1.8.2016.

συναδελφικά

Γιάννης Πάνου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου