Τρίτη, 30 Δεκεμβρίου 2014

Επαναφορά των 25 ετών για την παραγραφή ποινικής ευθύνης μηχανικών

Οι μηχανικοί εγγυητές της ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών


Το ΤΕΕ διατηρεί σημαντικές προσβάσεις στον κρατικό μηχανισμό, όπως αποδεικνύουν  αυτές οι ρυθμίσεις. Είναι σίγουρο ότι θα μπορούσε να πετύχει πολλές βελτιώσεις και σε πολλά ακόμα ζητήματα.

ΕΠΑΝΑΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας χαιρετίζει τη νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε στη Βουλή ως βασική διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ, «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», η οποία προβλέπει επαναοριοθέτηση του χρόνου και του πλαισίου ευθύνης των διπλωματούχων μηχανικών στην παραγωγή του οικιστικού πλούτου της χώρας. Η νέα ρύθμιση, η οποία κωδικοποιεί και διατηρεί τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τους μηχανικούς, προβλέπει ταυτοχρόνως, όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο έναρξης της παραγραφής, κατ ́ εναρμονισμό με τον Ποινικό Κώδικα, ότι δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε έτη από την ελεγχόμενη παραβίαση των κανόνων.
Το ΤΕΕ σημειώνει ότι αποτελεί ένα πρώτο και θετικό βήμα της πολιτείας στην κατεύθυνση άρσης της απόλυτης, διαρκούς και ισόβιας ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Ταυτοχρόνως το ΤΕΕ εκφράζει την ικανοποίηση του, για το γεγονός ότι η πολιτεία, έστω με μεγάλη καθυστέρηση, εισακούγοντας επιτέλους τις πάγιες, νομικά και τεχνικά τεκμηριωμένες θέσεις και παρεμβάσεις του ΤΕΕ και των τεχνικών επιστημονικών συλλόγων της χώρας έρχεται να αναγνωρίσει και να διορθώσει ένα μεγάλο και εγκληματικό εις βάρος των μηχανικών, λάθος της. Σκόπιμο λάθος δύο δεκαετιών, στην διάρκεια των οποίων κατ ́εξαίρεση των δικαιωμάτων που ισχύουν για όλους τους έλληνες πολίτες έναντι του Ποινικού Νόμου, προς αποθέωση του λαϊκισμού και της μετάθεσης ευθυνών του κράτους στον πολίτη επιστήμονα και παραγωγό, επιβλήθηκε και εφαρμόστηκε η ποινική δικονομία εις βάρος των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, κατά πρωτοφανή, παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο, τόσο για τα εγχώρια όσο και διεθνή δεδομένα.
ΝΟMΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΥΠΕΚΑ ΤΕΕ
Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας χαιρετίζει τη νομοθετική ρύθμιση, που ψηφίστηκε στη Βουλή ως βασική διάταξη στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΚΑ, «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα - Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις», η οποία προβλέπει επαναοριοθέτηση του χρόνου και του πλαισίου ευθύνης των διπλωματούχων μηχανικών στην παραγωγή του οικιστικού πλούτου της χώρας. Η νέα ρύθμιση, η οποία κωδικοποιεί και διατηρεί τις γενικές διατάξεις του Ποινικού Κώδικα για τους μηχανικούς, προβλέπει ταυτοχρόνως, όσον αφορά τον πραγματικό χρόνο έναρξης της παραγραφής, κατ ́ εναρμονισμό με τον Ποινικό Κώδικα, ότι δεν μπορεί να υπερβεί τα είκοσι πέντε έτη από την ελεγχόμενη παραβίαση των κανόνων.
Το ΤΕΕ σημειώνει ότι αποτελεί ένα πρώτο και θετικό βήμα της πολιτείας, στην κατεύθυνση άρσης της απόλυτης, διαρκούς και ισόβιας ποινικοποίησης του επαγγέλματος του μηχανικού. Ταυτοχρόνως το ΤΕΕ εκφράζει την ικανοποίηση του, για το γεγονός ότι η πολιτεία, έστω με μεγάλη καθυστέρηση, εισακούγοντας επιτέλους τις πάγιες, νομικά και τεχνικά τεκμηριωμένες θέσεις και παρεμβάσεις του ΤΕΕ και των τεχνικών επιστημονικών συλλόγων της χώρας έρχεται να αναγνωρίσει και να διορθώσει ένα μεγάλο και εγκληματικό, εις βάρος των μηχανικών, λάθος της. Μετά τον μεγάλο σεισμό του Αιγίου το 1995, η πολιτεία αποποιούμενη των ευθυνών της επινόησε νομική εκτροπή από το Ποινικό Δίκαιο, αγκιστρώνοντας ισοβίως τους μηχανικούς αλλά και τα μέλη των οικογενειών τους ως κληρονόμους, σε ποινικές και αστικές ευθύνες για ζημιά σε κατασκευή, ανεξαρτήτως του χρόνου επέλευσης αποτελέσματος. Πρόκειται για σκόπιμο λάθος δύο δεκαετιών, στην διάρκεια των οποίων κατ ́εξαίρεση των δικαιωμάτων που ισχύουν για όλους τους έλληνες πολίτες έναντι του Ποινικού Νόμου, προς αποθέωση του λαϊκισμού και της μετάθεσης ευθυνών του κράτους στον πολίτη επιστήμονα και παραγωγό, επιβλήθηκε και εφαρμόστηκε η ποινική δικονομία εις βάρος των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών, κατά πρωτοφανή, παράνομο και αντισυνταγματικό τρόπο, τόσο για τα εγχώρια όσο και διεθνή δεδομένα.
Αιτιολογική έκθεση
Είναι εντυπωσιακή και άκρως αποκαλυπτική για την μέχρι τώρα στάση της πολιτείας προς τους μηχανικούς, η αναφορά στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, σύμφωνα με την οποία:
-«Η κύρια βάση καθίδρυσης στο παρελθόν ειδικού ποινικού καθεστώτος των μηχανικών επικαλείται τον «ιδιαιτέρως κινδυνώδη χαρακτήρα των τεχνικών έργων» και τις «δυσμενείς συνέπειες στο περιβάλλον» από την παραβατική συμπεριφορά των μηχανικών. Επισημαίνεται ότι ανάλογη εξαίρεση προβλέπεται μόνο για το έγκλημα των βασανιστηρίων υπό καθεστώς σφετερισμού της λαϊκής κυριαρχίας (άρθρο 137Δ παρ. 3 ΠΚ). Παράλληλα, κατά τρόπο ασυνήθιστο, προβλέπεται το ίδιο πλαίσιο ποινής για την τέλεση της πράξης από δόλο και από αμέλεια, γεγονός που καθιστά δυσμενέστερη τη θέση του κατηγορουμένου στη δεύτερη περίπτωση, που συντρέχει κατά κανόνα».
Η νομοθετική αλλαγή τεκμηριώνεται επαρκώς επίσης στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, όπου σημειώνεται ότι: «Σήμερα γίνεται κατανοητό από τον εφαρμοστή του δικαίου ότι λόγω των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης και κατασκευής των έργων (νέος τρόπος έκδοσης αδειών – ελεγκτές δόμησης (Ν.4030/2011) – Αφαίρεση άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού – βεβαίωση Μηχανικού (Ν.4178/2013)) και κυρίως από την εξέλιξη της επιστήμης στον τομέα της αντισεισμικής θωράκισης των κτιρίων τα τελευταία χρόνια ότι η σχετική διάταξη θεωρείται ατελέσφορη και σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη και η επιβολή των κυρώσεων θα πρέπει να διέπεται από την αρχή της αναλογικότητας, αφού συνιστά περιορισμούς των δικαιωμάτων του ανθρώπου ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος). Οι κυρώσεις για την περίπτωση παραβιάσεως των επιτακτικών ή απαγορευτικών κανόνων που διέπουν την επαγγελματική δραστηριότητα των μηχανικών πρέπει να συνεκτιμούν την ευθύνη του Κράτους και των ΟΤΑ και τον κατ ́ αρχήν κοινωνικώς πρόσφορο χαρακτήρα του έργου των μηχανικών».
Θετικός ρόλος
«Έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση προωθήθηκε και ψηφίστηκε στη Βουλή ως βασική διάταξη του νομοσχεδίου του ΥΠΕΚΑ, καθώς επίσης ότι αποτελεί προϊόν τεκμηριωμένων παρεμβάσεων και συνεργασίας του ΤΕΕ με το ΥΠΕΚΑ, και νομοτεχνικής επεξεργασίας από ειδική διυπουργική επιτροπή νομικών, στο πλαίσιο συνεργασίας των υπουργείων ΠΕΚΑ και Δικαιοσύνης για το νέο Κώδικα Ποινικής Δικονομίας», τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης σε δήλωση του. Ο ίδιος υπογραμμίζει «το θετικό ρόλο που ανέλαβαν στην αντιμετώπιση του θέματος, προς την ορθή και δίκαιη κατεύθυνση, τόσο για τους μηχανικούς όσο και για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος, των κατοχυρωμένων ποινικών δικαιωμάτων και την ασφάλεια και ποιότητα των κατασκευών, προς όφελος των ελλήνων πολιτών, ο αναπληρωτής υπουργός ΠΕΚΑ Ν. Ταγαράς και ο αρμόδιος ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ Σωκράτης Αλεξιάδης». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ καταλήγοντας επισημαίνει ότι «διαχρονικά είναι καθιερωμένος στη συνείδηση όλων των ελλήνων πολιτών, με τρανή απόδειξη τον πρόσφατο μεγάλο σεισμό της Κεφαλλονιάς, που σώθηκαν ανθρώπινες ζωές και περιουσίες, ο πραγματικός ρόλος των ελλήνων διπλωματούχων μηχανικών στην παραγωγή του οικιστικού πλούτου. Από την πολιτεία είναι λοιπόν αυτονόητη, αυτοδίκαιη και επιβεβλημένη η αναγνώριση του κατοχυρωμένου επιστημονικού και επαγγελματικού ρόλου των διπλωματούχων μηχανικών, ως εγγυητών της ασφάλειας και ποιότητας των κατασκευών».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου