Σάββατο, 10 Μαΐου 2014

Συνεχίζουν να προσλαμβάνουν από το... παράθυρο

Από εδώ
Mόνο στα λόγια φαίνεται να μένουν οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο για την αξιοκρατία σε προσλήψεις προσωπικού όσο και για την επιλογή προϊσταμένων στο δημόσιο με την υπαγωγή όλων των διαδικασιών των προσλήψεων του δημοσίου τομέα στο ΑΣΕΠ.  Το τελευταίο διάστημα πληθαίνουν οι φορείς του δημοσίου που προσλαμβάνουν εκτός ΑΣΕΠ, αλλά και αυτοί που ετοιμάζονται να προσλάβουν προσωπικό με αδιαφανείς και εν κρυπτώ διαδικασίες εκτός ΑΣΕΠ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αδιαφάνειας αποτελούν οι προσλήψεις προσωπικού στην εταιρεία  ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΕ, που ανήκει και ελέγχεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, οι οποίες, όπως αποκάλυψε το Diorismos.gr πραγματοποιήθηκαν άρον άρον μέσα στο Πάσχα χωρίς λίστα μορίων των υποψηφίων (διαβάστε σχετικό άρθρο εδώ)
Όπως καταγγέλουν πολίτες επικοινωνώντας με το Diorismos.gr (διαβάστε καταγγελίες και εδώ) o πρόεδρος και τα στελέχη του Δ.Σ. της εταιρείας ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Α.Ε. σπατάλησαν 17.000 ευρώ από τις θυσίες των Ελλήνων για να αποζημιώσουν γνωστή εταιρία συμβούλων η οποία θα συνέλεγε μόνο τις αιτήσεις των υποψηφίων, ενώ προχώρησαν στις προσλήψεις μέσα στο Πάσχα χωρίς να δημοσιεύσουν τα μόρια των υποψηφίων έστω και για τα μάτια του κόσμου.
Όπως καταγγέλουν οι πολίτες στη λίστα των προσλήψεων βρίσκονται οικογενειακοί φίλοι του Πρωθυπουργού αλλά και συνάδελφοι του Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου σε τεχνική εταιρεία που εργαζόταν, η οποία έσπευσε αμέσως μετά τις αποκαλύψεις του Diorismos.gr να αλλάξει τα δεδομένα στην ιστοσελίδα της προσπαθώντας να αποκρύψει τα γεγονότα.
Οι προσλήψεις στην παραπάνω εταιρεία φαίνεται, σύμφωνα με καταγγελίες, να φτάνουν μέχρι και το μέγαρο Μαξίμου, γεγονός που εξηγεί γιατί ούτε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης, ο οποίος έχει υπό την εποπτεία του την συγκεκριμένη ΔΕΚΟ, αλλά ούτε και ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης κ. Κυριάκου Μητσοτάκης, που ενεργεί άμεσα όταν πρόκειται να ικανοποιήσει την Τρόικα απολύοντας υπαλλήλους, πήραν ακόμα θέση για το θέμα που θίγει για άλλη μία φορά τη δημοκρατία και την αξιοκρατία στη χώρα μας.
Και η φάμπρικα δεν σταματάει εδώ. Το "μήνυμα" φαίνεται να το έχουν "πιάσει" και άλλοι υπουργοί οι οποίοι ετοιμάζονται να προσλάβουν και εκείνοι συγγενείς, γνωστούς και φίλους από το ... "παράθυρο".
Για του λόγου το αληθές, στη δημόσια διαβούλευση http://www.opengov.gr/yyka/?p=960 που αφορά Σχέδιο Νόμου με θέμα: «Γενικές Διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος κατανομής αποζημίωσης νοσοκομείων, Σύσταση και Καταστατικό της "Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε." (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές οργανωτικές διατάξεις.» και υπογράφεται απο τον Υπουργό Υγείας κ. Άδωνι Γεωργιάδη
το άρθρο 29 αναφέρεται στον τρόπο πρόσληψης του προσωπικού της νέας εταιρείας του Υπουργείου Υγείας
"....Άρθρο 29- Θέματα Προσωπικού.
1. Η Εταιρεία προσλαμβάνει το πάσης φύσεως προσωπικό της σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005....."
Τι λέει ο Νόμος 3429/2005;
"Αρθρο 13

Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό

1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν στο εξής, για λόγους γενικού συμφέροντος που συνδέονται με τη λειτουργία τους, κατά παρέκκλιση των διατάξεων των εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών τους που έχουν ισχύ νόμου ή ισχύ κανονιστική ή οποιαδήποτε άλλη ισχύ, καθώς και κατά παρέκκλιση οποιωνδήποτε διατάξεων ή συμφωνιών, να προσλαμβάνουν το πάσης φύσεως προσωπικό τους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι επτά (7) μηνών, ύστερα από προκήρυξη στην οποία καθορίζονται, από την ίδια τη δημόσια επιχείρηση, τα κριτήρια πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού των δημοσίων επιχειρήσεων, καθώς και της μετέπειτα σύναψης της σχετικής σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου από την οικεία δημόσια επιχείρηση, ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις που διέπουν τις αρμοδιότητες του και τις ειδικότερες ρυθμίσεις της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού. Η σύμβαση του προηγούμενου εδαφίου διέπεται αποκλειστικά από τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις εργοδότη και εργαζομένου στον ιδιωτικό τομέα.

2. Ειδικότερα, συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου των προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, μετά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας.

3. Η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας δεν επιτρέπεται να γίνεται καταχρηστικά, αλλά μέσα στα όρια που ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού Κώδικα.

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και του εποπτεύοντος την οικεία δημόσια επιχείρηση Υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν στην εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων κατά παρέκκλιση των τυχόν αντίθετων διατάξεων εσωτερικών κανονισμών ή οργανισμών ή συλλογικών συμβάσεων ή οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων ή συμφωνιών που ισχύουν στις επιχειρήσεις αυτές.
Για όποιον δεν θυμάται είναι ο Νόμος περι ΔΕΚΟ που επανεργοποιείται (!)... όπου το ΑΣΕΠ περιορίζεται μόνο σε έναν απλό έλεγχο διαδικασίας χωρίς καμία ουσία και κανέναν έλεγχο των προσόντων και μορίων των υποψηφίων.
Σχόλιο: Φανταστείτε τι έχει να γίνει με την εισαγωγή της συνέντευξης και την κατάργηση της μοριοδότησης των τυπικών προσόντων (πτυχία, επιμορφώσεις, μεταπτυχιακά, διδακτορικά) που προωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου