Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2012

Ανακοίνωση της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ για τις συναντήσεις με Υπουργούς


 Αθήνα,   11-9-2012
Αρ. Πρωτ.: 6442                                                                                       
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,

Στις 6/9 και στις 10/9 η Ομοσπονδία (Προεδρείο) συναντήθηκε με τους Υπουργούς, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Ε. Λιβιεράτο και Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Α. Μανιτάκη.
Στις συναντήσεις αυτές και στα θέματα που τέθηκαν από μέρους μας, δυστυχώς δεν     υπήρξε θετική ανταπόκριση από τους Υπουργούς και δεσμεύσεις για τα κρισιμότερα τουλάχιστον από αυτά.
Και στις δύο συναντήσεις τέθηκε σαν πρώτο ζήτημα "η αξιολόγηση Υπηρεσιών και προσωπικού, η  συνταξιοδοτική διαθεσιμότητα ή όπως αλλιώς βαπτιστεί", διαδικασίες που θα έχουν σαν στόχο, την κατάργηση Υπηρεσιών, τις συγχωνεύσεις και σε κάθε περίπτωση την παραπέρα συρρίκνωση των Δημόσιων Τεχνικών (σε ότι μας αφορά) Υπηρεσιών, για δε το προσωπικό τις απολύσεις.
Στο κρίσιμο αυτό ζήτημα, ο μεν Υπουργός ΠΕΚΑ παρέπεμψε ουσιαστικά στον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και στις τελικές κυβερνητικές αποφάσεις, ο δε υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης με κατηγορηματικό τρόπο μας δήλωσε ότι δεν θα εξαιρεθεί κανείς από την αξιολόγηση, αγνοώντας την επιχειρηματολογία που αναπτύξαμε, για την άδεια άσκησης επαγγέλματος κατόπιν εξετάσεων που πιστοποιεί την επαγγελματική μας επάρκεια, την υπογραφή μας σε ένα μεγάλο αριθμό τεχνικών έργων κατά την διάρκεια της υπηρεσιακής μας θητείας και τις αυστηρές ποινικές ευθύνες που συναρτώνται με αυτό το έργο και πώς όλα αυτά τα στοιχεία μπορούν να χωρέσουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης με οριζόντιο τρόπο ; από επιτροπές με σχεδόν ανύπαρκτη την παρουσία Διπλ. Μηχανικών, συνεπώς χωρίς κανένα εχέγγυο.
Δηλώνουμε συνεπώς ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην ψευδεπίγραφη αξιολόγηση, που έχει σαν μοναδικό στόχο να οδηγήσει τους υπαλλήλους του Δημοσίου σε απολύσεις, ώστε να επιτευχθεί με κάθε τρόπο η μείωση προσωπικού στο Δημόσιο κατά 150.000 – 170.000.
Επιπρόσθετα  στον κ. Μανιτάκη τέθηκε το ζήτημα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας για τους Διπλ. Μηχανικούς από την ημερομηνία απόκτησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος (σύμφωνα με το άρθρο 6 του ν. 4024/2011), σαν ένα ελάχιστο δείγμα άμβλυνσης της μισθολογικής και βαθμολογικής ισοπέδωσης που επέφερε στον Κλάδο μας ο νόμος αυτός.
Η απάντηση και σ΄ αυτό το ζήτημα ήταν κατηγορηματική, το Π.Δ. που θα προσδιόριζε του όρους και τις προϋποθέσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας (άρθρο 6, ν. 4024/2011) δεν πρόκειται να προωθηθεί γιατί σε συνεννόηση του με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης διαπιστώθηκε ότι επιφέρει μεγάλο κόστος.
Στο ζήτημα τέλος των διαδικασιών που αφορούν τους οργανισμούς των υπηρεσιών και τις διαδικασίες κατάληψης των θέσεων ευθύνης στις Τεχνικές Υπηρεσίες, που αποτυπώνεται πλήρης ισοπέδωση των Διπλ. Μηχανικών σε σχέση με άλλους Κλάδους υπαλλήλων του Δημοσίου με σαφώς υποδεέστερο γνωστικό αντικείμενο και επαγγελματικά δικαιώματα, άφησε κάποια περιθώρια θετικής αντιμετώπισης που βέβαια μέλλει να επιβεβαιωθούν. Ήταν αποτέλεσμα βέβαια της επιχειρηματολογίας που του αναπτύξαμε, ότι πέρα από την επιστημονική δεοντολογία, καταλύεται όλο το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο των επαγγελματικών δικαιωμάτων και του αυτονόητου προβαδίσματος του Κλάδου, που εμπεριέχεται στους Κώδικες για Δ.Υ. και για τους δημοτικούς υπαλλήλους, παράλληλα προκύπτουν και σοβαρά προβλήματα ασφάλειας κτιρίων, εγκαταστάσεων και πολιτών από μια τέτοια στρεβλή αντιμετώπιση.
 Σ΄ ότι αφορά στην συνάντηση με τον υπουργό ΠΕΚΑ, εκτός από το ζήτημα που αναφέραμε στην αρχή δηλ. της αξιολόγησης Υπηρεσιών και προσωπικού, συνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας κλπ. θέσαμε και ζητήματα όπως :
α.   Μητρώο ενεργειακών επιθεωρητών για το σύνολο των Δημόσιων κτιρίων, αποκλειστικά από Διπλ. Μηχανικούς του Δημοσίου.
β.   Προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την αφαίρεση ελεγκτικών αρμοδιοτήτων από τις Πολεοδομίες, όπως επίσης και σωρεία προβλημάτων που συναντούν οι συνάδελφοι μας από τις πολλαπλές ασάφειες που περιλαμβάνει η πρόσφατη Πολεοδομική νομοθεσία. 
Η θέση του Υπουργού για το πρώτο θέμα, για το οποίο υποστηρίξαμε, ότι αφενός μεν θα αξιοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό αφετέρου δε θα εξοικονομήσει τεράστιους πόρους που είναι αναγκαίοι στην  παρούσα οικονομική συγκυρία, ήταν ότι πρόκειται για αυτονόητο αίτημα, ευελπιστούμε λοιπόν στην υλοποίησή του.
Για αυτά που τέθηκαν στο δεύτερο θέμα, δήλωσε ανοικτός για συστηματικό και οργανωμένο διάλογο και με τους αρμόδιους παράγοντες του Υπουργείου προκειμένου να δρομολογηθεί  όπου είναι εφικτό η επίλυση τους.
Συμπερασματικά συνάδελφοι, στα ουσιαστικά και μεγάλα ζητήματα καμιά διασφάλιση δεν προέκυψε και καμιά διαφορετική αντιμετώπιση του Κλάδου δεν έγινε αποδεκτή.
Στην πορεία, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια για την πραγματοποίηση των συναντήσεων που εκκρεμούν και με τους άλλους Υπουργούς αλλά πεποίθησή μας είναι ότι δεν έχουμε πολλά να αναμένουμε από αυτές τις συναντήσεις, η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από τον αγώνα με όλους τους άλλους εργαζομένους για την ανατροπή αυτής της βάρβαρης πολιτικής που διαλύει τη χώρα και μας εξαθλιώνει.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου