Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2012

Νέα Υπηρεσία Ηλεκτρονικής ενημέρωσης & εξυπηρέτησης eΤΣΜΕΔΕ

Για να αποκτήσετε «πρόσβαση» στις Νέες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. είναι απαραίτητη η εγγραφή σας στον διαδικτυακό τόπο του Ταμείου www.tsmede.gr.
Τα βασικά βήματα και οδηγίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε είναι:
1) Η εγγραφή σας μέσω του διαδικτυακού τόπου για την απόκτηση ενός λογαριασμού με το Όνομα Χρήστη (UserName) που εσείς θα καθορίσετε.
2) Η ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας, που για μεν τις εταιρείες γίνεται «αυτόματα» εντός 48 ωρών για δε τα φυσικά πρόσωπα (για λόγους ασφαλείας) – γίνεται από τα υποκαταστήματα του ταμείου (θα πρέπει κατά την μετάβασή σας στο υποκατάστημα να γνωρίζετε το Username σας και να επιδείξετε την ταυτότητά σας
Λόγω της πρόσφατης αναβάθμισης του διαδικτυακού του Ταμείου (πρωτόκολλο ασφάλειας SSL), όσοι ήδη είχατε «Λογαριασμό Χρήστη» θα πρέπει να μπείτε στην διαδικασία «επαν-εγγραφής σας». (Η επανεγγραφή ισχύει μόνο για τα φυσικά πρόσωπα, ενώ για τις εταιρείες θα γίνει «αυτόματα»).
Eπιστολή του Προέδρου του ΤΣΜΕΔΕ κ. Γαμβρίλη σχετικά με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ταμείου
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ μέσω του eΤΣΜΕΔΕ (http://www.tsmede.gr) στους ασφαλισμένους του «ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ» Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. / Ε.Τ.Α.Α.
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ
Αγαπητοί ασφαλισμένοι του Ταμείου μας, από την Παρασκευή 15/6/2012 μπαίνει σε λειτουργία μια καινούργια υπηρεσία που τόσο όλοι περιμένατε, αυτή της Παροχής Υπηρεσιών και Ενημέρωσης μέσω του Internet (http://www.tsmede.gr). Τις Βεβαιώσεις όπως της Ασφαλιστικής Ενημερότητας, Προϋπηρεσίας, Διακοπής Εργασιών και πολλές άλλες θα μπορείτε πλέον να τις αιτήστε και να τις παραλαμβάνεται μέσω του Internet χωρίς να απαιτείται η μετάβασή σας σε κάποιο υποκατάστημα του Ταμείου.
Ακολούθως τις βεβαιώσεις αυτές, θα μπορείτε να τις εκτυπώνετε μέσω του Υπολογιστή – Εκτυπωτή σας και να τις προσκομίζετε «απευθείας» στους αποδέκτες βάσει του Νόμου Ν.4075/2012, άρθρο 26, παρ.12. Από το Ταμείο μας έχουν ενεργοποιηθεί ήδη όλοι οι απαραίτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί ώστε ο ίδιος ο αποδέκτης να μπορεί να «επιβεβαιώσει» την εγκυρότητα η μη του εκάστοτε εγγράφου.
Με το νέο Σύστημα ευελπιστούμε την δραματική μείωση της αναμονής, του χαμένου χρόνου στις ουρές και του εκνευρισμού που αυτά συνεπάγονται και μείωση του χρόνου αναμονής περισσότερο του 50% του σημερινού στα Τμήματα Ασφάλισης, Εισφορών, Συντάξεων και Κλάδου Υγείας.
Ποιο συγκεκριμένα σε πρώτη φάση θα παρέχονται ηλεκτρονικά:
Α. Για το τμήμα Ασφάλισης
1) (Β)εβαιώση (Α)σφάλισης (Μ)ηχανικών, 2) ΒΑΜ για Διακοπή, 3) ΒΑΜ για ΟΑΕΕ και 4) ΒΑΜ για διακοπή ΙΚΑ
Β. Για το Τμήμα Εισφορών
5) (Β)εβαίωση (Α)σφαλιστικής (Ε)νημερότητας Μισθωτών, 6) ΒΑΕ Ελευθ. Επαγγελματιών, 7) ΒΑΕ για Εφορία Εισοδήματος, 8) ΒΑΕ Προϋπηρεσίας, 9) ΒΑΕ Εφορίας για Θεώρηση Βιβλίων
Γ. Για τον Κλάδο Συντάξεων
10) (Β)εβαίωση (Σ)ύνταξης, 11) ΒΣ με Αιτιολόγηση Συνταξιοδότησης, 12) Βεβαίωση Μηνιαίων Αποδοχών Συνταξιούχου, 13) Βεβαίωση Κρατήσεων Περίθαλψης Συνταξιούχου, 14) Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών Συνταξιοδότησης, 15) Βεβαίωση για Εφορία για τον Κλάδο συντάξεων.
Σταδιακά οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες θα επεκτείνονται και πολύ σύντομα θα προστεθούν και άλλες που αφορούν τον Κλάδο Υγείας του Ταμείου.
Για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι απαραίτητη η «εγγραφή σας» στο Web Site για την απόκτηση ενός προσωπικού λογαριασμού (υπάρχει στην κεντρική σελίδα του). Ακολούθως «για λόγους ασφαλείας» θα πρέπει να μεταβείτε σε κάποιο υποκατάστημα με την ταυτότητά σας για να γίνει η ενεργοποίηση του λογαριασμού σας (αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο www.tsmede.gr).
Όπως καλά γνωρίζετε και θα επαναλαμβάνω σε κάθε ανακοίνωσή μου - για την επιτυχία κάθε Καινούργιου Ηλεκτρονικού Συστήματος, χρειάζεται πάντα την «θετική» υποδοχή και αντιμετώπιση από τους άμεσα εμπλεκομένους.
Γι αυτό σας καλούμε να σταθείτε δίπλα του - ειδικά - στη «αρχική» μεταβατική του λειτουργία, αναγνωρίζοντας ότι το Ταμείο μας «στέλνει ένα μικρό μήνυμα αισιοδοξίας για το αύριο» στην δύσκολη αυτή περίοδο.
Για το Ταμείο
Γιάννης Γαμβρίλης
Πρόεδρος Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.
Α’ Αντιπρόεδρος Ε.Τ.Α.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου