Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ετοιμάζουν σοβαρές περικοπές και στο πενιχρό εφάπαξ του ΤΣΜΕΔΕ

Αναδημοσίευση από το Έθνος. Όπως έχουμε ξαναγράψει εκτός των υπολοίπων - περικοπές στη δεύτερη σύνταξη, εξοντωτικές αυξήσεις εισφορών - ετοιμάζουν σοβαρές περικοπές και στο πενιχρό εφάπαξ των μηχανικών. Επίσης όλα δείχουν ότι κόβονται οριστικά τα υπόλοιπα των επιδομάτων αδείας, πάσχα και χριστουγέννων, για όλες τις συντάξεις, όπως ακριβώς είχαμε γράψει μία βδομάδα πριν.

Μέχρι και 20.000 ευρώ το βοήθημα στους μηχανικούς
Εφάπαξ βοήθημα που μπορεί να φτάσει μέχρι και 20.000 ευρώ δικαιούνται οι μηχανικοί κάθε είδους του ιδιωτικού τομέα, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες. Ο πρώην Ειδικός Λογαριασμός Προσθέτων Παροχών, που έγινε αυτοτελής κλάδος «εφάπαξ» την 1η/1/2007 και είναι πλέον ενταγμένος στο ΕΤΑΑ, χορηγεί έκτακτο βοήθημα σε όλους τους μηχανικούς όλων των ειδών και των βαθμίδων (μέλη του ΤΕΕ κ.λπ.), αρκεί να μην είναι υποχρεωτικώς ασφαλισμένοι σε κάποιο άλλο κλαδικό Ταμείο Πρόνοιας που χορηγεί «εφάπαξ» (όπως, για παράδειγμα, είναι το αντίστοιχο Ταμείο στον κλάδο των τσιμέντων).
Οσοι, επίσης, έχουν άλλο Ταμείο κύριας ασφάλισης από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (όπως είναι, για παράδειγμα, οι μηχανικοί του Δημοσίου) δεν είναι εγγεγραμμένοι στον κλάδο και άρα δεν δικαιούνται εφάπαξ παροχής.
Σύμφωνα, ωστόσο, με τις πλέον πρόσφατες αναλογιστικές μελέτες, το εφάπαξ που χορηγεί ο κλάδος του ΕΤΑΑ σε μηχανικούς και εργολήπτες ξεπερνά κατά 17,42% τις εισπραττόμενες εισφορές, γεγονός που δεν αποκλείεται να οδηγήσει σε περικοπές του βοηθήματος. Σημειώνεται πως πρόσφατο είναι το ψαλίδι 22,67% στο εφάπαξ των δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο αναμένεται να λειτουργήσει ως «πιλότος» για όλα τα Ταμεία Πρόνοιας που χορηγούν εφάπαξ υψηλότερο από τις εισφορές που εισπράττουν.
Προϋποθέσεις
Οι δύο βασικές προϋποθέσεις για να εκταμιευτεί το εφάπαξ είναι η συμπλήρωση 10ετούς πραγματικής ασφάλισης με πληρωμένες εισφορές στον κλάδο και η απονομή της κύριας σύνταξης από το πρώην ΤΣΜΕΔΕ (κλάδος σήμερα του ΕΤΑΑ).
Ο τρόπος υπολογισμού διαφοροποιείται για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους, όσους δηλαδή πρωτοασφαλίστηκαν πριν την 1η/1/1993 και όσους μπήκαν στην αγορά εργασίας μετά. Παρ' όλα αυτά, η διαφοροποίηση περιορίζεται στα χρόνια εργασίας και ασφάλισης πριν από την 1η/1/2007. Κι αυτό επειδή οι παλαιοί ασφαλισμένοι υπολογίζουν το εφάπαξ τους για τα χρόνια εργασίας μετά την 1η/1/2007 όπως και οι νέοι ασφαλισμένοι.
Πιο συγκεκριμένα οι παλαιοί ασφαλισμένοι υπολογίζουν το εφάπαξ τους ως εξής: για τα χρόνια που έχουν μέχρι 31/12/2006 πολλαπλασιάζουν κάθε έτος ασφάλισης με το ποσό 315,38 ευρώ. Για τα υπόλοιπα χρόνια, από 1/1/2007 και εφεξής ο υπολογισμός ακολουθεί τους κανόνες των νέων ασφαλισμένων.
Για τους νέους ασφαλισμένους ο υπολογισμός του εφάπαξ διαφοροποιείται ανάμεσα σε ελεύθερους επαγγελματίες και μισθωτούς.
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες λαμβάνονται υπόψη οι ασφαλιστικές κατηγορίες βάσει των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές το προηγούμενο έτος από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.
Οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι πολλαπλασιάζουν το 85% της ασφαλιστικής τους κατηγορίας, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί στις 31/12 του προηγούμενου της συνταξιοδότησης έτους επί τα έτη ασφάλισης. Η υποχρεωτική ασφαλιστική κατηγορία στην οποία εντάσσεται η συντριπτική πλειονότητα των ασφαλισμένων είναι αυτή τη στιγμή διαμορφωμένη στα 693,85 ευρώ (693,35*85%=589,35).
Οι μισθωτοί πολλαπλασιάζουν το 70% των συντάξιμων αποδοχών της τελευταίας 5ετίας, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, επί τα έτη ασφάλισης. Συντάξιμες αποδοχές είναι ο μέσος όρος των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας, χωρίς δώρα κι επιδόματα.
Ισχύει πλαφόν 2.081 ευρώ, που είναι το τριπλάσιο της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας (693,85). Οσοι δηλαδή λαμβάνουν μισθό μεγαλύτερο από 2.081 υπολογίζουν το εφάπαξ τους με αυτόν τον μισθό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου