Κυριακή 7 Μαΐου 2017

«Αττική σε Κρίση»: Συνέδριο του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ, 20-21-22 Οκτωβρίου 2017, Κτίριο Αβέρωφ, Ε.Μ.Πολυτεχνείο

«Αττική σε Κρίση»: Συνέδριο του Τμήματος Αττικής του ΣΑΔΑΣ, 20-21-22 Οκτωβρίου 2017, Κτίριο Αβέρωφ, Ε.Μ.ΠολυτεχνείοΣυνέδριο Τμήματος Αττικής Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ)


Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού


20-22 Οκτωβρίου 2017, Κτίριο Αβέρωφ, Ε.Μ.Πολυτεχνείο, Πατησίων 42, Αθήνα

Η σύνθεση της επιστημονικής και της οργανωτικής επιτροπής.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Όσες και όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν στο Συνέδριο ανακοίνωσή τους σχετική με τον τίτλο του, καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και την 31 Μαΐου 2017 προς την ηλεκτρονική διεύθυνση της γραμματείας του ΣΑΔΑΣ Τμήματος Αττικής (tmattikissp@gmail.com ή tmattikissp@tee.gr). Λεπτομέρειες εδώΣυνδεθείτε με την ιστοσελίδα του Συνεδρίου (https://atticaincrisis.com/) προκειμένου να ενημερώνεστε για την προετοιμασία να συμμετέχετε στην εξέλιξη και να παρακολουθήσετε τη διεξαγωγή του Συνεδρίου και των παράλληλων εκδηλώσεων.


Η απόφαση της προκήρυξης του Συνεδρίου

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ


ΤΙΤΛΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΔιανύουμε τον 8ο χρόνο κρίσης και ενώ ο κυρίαρχος λόγος αφορά κυρίως την οικονομική πλευρά της, μέσα από τη δημόσια συζήτηση δεν προβάλλεται επαρκώς:

(α) το γεγονός ότι πίσω από τους αριθμούς και τους υπολογισμούς βρίσκονται άνθρωποι που πλήττονται από τις πολιτικές «για την έξοδο της χώρας από την κρίση»,

(β) ότι οι επιπτώσεις των κάθε λογής μέτρων (επιπτώσεις και στον χώρο, μεταξύ άλλων) κατανέμονται άνισα, καθώς εγγράφονται σε προϋπάρχουσες ανισότητες: π.χ. μεταξύ περιοχών, μεταξύ γυναικών και ανδρών, μεταξύ ντόπιων και μεταναστών, μεγάλων και μικρών εργοδοτών, μόνιμων και επισφαλών εργαζόμενων και, κυρίως, συνδυασμών των παραπάνω.

Στις εντάσεις προστίθεται η προσφυγική κρίση, η οποία εισάγει νέες προκλήσεις στην πόλη, σχετικές με την εγκατάσταση ενός νέου πληθυσμού, μικρού μεν αλλά με άγνωστη διάρκεια παραμονής και άρα ανάγκες στήριξης και ένταξης στην πόλη διαφορετικές από εκείνες που ως τώρα καθοδηγούσαν σχεδιασμούς σε διάφορες κλίμακες.

Ο χώρος ανάγεται σε σημαντική συνιστώσα των ριζικών ανακατατάξεων που υλοποιούνται μέσα στο καθεστώς «έκτακτης ανάγκης» που επιβάλλει η κρίση. Σε πολύ περιορισμένο χρόνο, μεταβάλλονται ριζικά οι όροι ανάπτυξης και σχεδιασμού του χώρου δημιουργώντας μέσα σε ελάχιστο διάστημα έντονα φαινόμενα αστικής συρρίκνωσης και ασταθείς, μεταβατικές, ασαφείς συνθήκες πραγματοποίησης οποιουδήποτε σχεδιαστικού εγχειρήματος.

Οι επιπτώσεις της κρίσης είναι πολύ εντονότερες στις πόλεις, όπου, όπως αναφέρει και η διεθνής βιβλιογραφία, «η λιτότητα δαγκώνει» – και η μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας-Αττικής είναι χαρακτηριστικό πεδίο αποτύπωσης της έντασης αυτής.

Στο πιο πάνω σύνθετο πλαίσιο, οι αρχιτέκτονες έχουμε και μπορούμε να εμβαθύνουμε και να προσφέρουμε τις δικές μας ερμηνείες και προτάσεις για την κρίση που εκδηλώνεται στο καθ΄ ύλην επαγγελματικό μας αντικείμενο, τον χώρο και τον σχεδιασμό του, να προσεγγίσουμε την στάση, τους προβληματισμούς και την κριτική όσων υφίστανται με τρόπο διαφορετικό και άνισο την σημερινή κρίση, ανάμεσα στους οποίους ήδη βρίσκεται η μεγάλη πλειοψηφία των αρχιτεκτόνων: Η διοργάνωση ενός συνεδρίου προβληματισμού και κατανόησης αυτών των νέων δεδομένων, αλλά και για διατύπωση προτάσεων, είναι περισσότερο από αναγκαία και επίκαιρη.

Για αυτούς τους λόγους, τον προσεχή Οκτώβρη, ο ΣΑΔΑΣ Τμήμα Αττικής, θα προχωρήσει στην διεξαγωγή Αρχιτεκτονικού Συνέδριου με Τίτλο:

«Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής:  Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού.”

Επιδίωξή μας είναι να προσεγγίσουμε τα φαινόμενα της κρίσης σε όλα τα επίπεδα του χωρικού σχεδιασμού.

Μόνη προϋπόθεση για τη συμμετοχή των εισηγητών στο Συνέδριο είναι η συνάφεια του θέματος που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν με τον τίτλο του Συνεδρίου. Αυτή η συνάφεια θα διαπιστωθεί από την Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου, με τον έλεγχο μιας συνοπτικής περίληψης των εισηγήσεων που θα συνυποβληθούν με τις αιτήσεις συμμετοχής.

Η διαμόρφωση των τελικών ενοτήτων για την διαμόρφωση του Προγράμματος του Συνέδριου, θα γίνει με ευθύνη της Επιστημονικής Επιτροπής του.

Ενδεικτικά, στις ενότητες αυτές, συγκαταλέγονται οι ακόλουθες:
 • ΡΣΑ 1985 – 2014, εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου (οικιστικοί νόμοι) και των σχετικών διοικητικών δομών και πρακτικών κατά την ίδια περίοδο.
 • Ζητήματα γης και ακινήτων (ιδιοκτησίες ΝΠΔΔ και Δημοσίου, κενό απόθεμα, ένταξη πακέτων γης στην αγορά, χρήσεις γης, αστική και γεωργική γη, ελεύθεροι χώροι, παραλίες, ορεινοί όγκοι, περιβαλλοντικά αγαθά κλπ).
 • Για την «ιδιωτικοποίηση» του πολεοδομικού σχεδιασμού (παρεμβάσεις των Ιδρυμάτων, «μεγάλες» επενδύσεις, ιδιωτικοποίηση υποδομών, κλπ).
 • Διερεύνηση της κρίσης των ρόλων της Αττικής μέσα στον Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, αξιολόγηση των στρατηγικών διεξόδου που προτείνονται ή επιστρατεύονται.
 • Όψεις της κρίσης στις λειτουργίες και τις υποδομές της πόλης. Επιπτώσεις της κρίσης στα δίκτυα συλλογικής κατανάλωσης και τις μεταφορές.
 • Οι χωρικά άνισες επιπτώσεις της λιτότητας στη μητροπολιτική περιοχή της Αττικής (κοινωνικές, επαγγελματικές, έμφυλες, ανάμεσα σε Έλληνες πολίτες – μετανάστες – πρόσφυγες κλπ).
 • Πρακτικές διεκδίκησης, αλληλεγγύης και επιβίωσης στις γειτονιές της πόλης.
 • Η αστική πολυκατοικία σε συνθήκες κρίσης, (αναδιάταξη σχέσεων, λειτουργιών, χρήσεων, ανάγκες και δυνατότητες αναβάθμισης).
 • Σχεδιάζοντας για το «ζήτημα της κατοικίας» (αστεγία, κόκκινα δάνεια, ενεργειακή κρίση, κενό κτιριακό απόθεμα, στέγαση προσφύγων, κλπ).
 • Επιπτώσεις της κρίσης στις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τάσεις και θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση της πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής.
 • Οι εκδηλώσεις της κρίσης στα μελετητικά και κατασκευαστικά σχήματα (στρατηγικές που προτείνονται είτε επιδιώκονται, κριτική και διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους).
  

1 σχόλιο:

 1. Οι εμπνευστές του συνεδρίου και του τίτλου του δεν έκαναν καν τον κόπο να βάλουν τη λέξη "κρίση" σε εισαγωγικά. Η επιλογή όμως της λέξης "κρίση" για να χαρακτηριστεί αυτό που διέρχεται η Ελλάδα τα τελευταία 8 χρόνια είναι επιλογή του κυρίαρχου συστήματος, καθώς αναπαράγεται συνεχώς από τον κυρίαρχο λόγο και επομένως δεν είναι ουδέτερη λέξη. Υποκρύπτει τη συσκότιση των αιτιών και την αμνήστευση των υπαιτίων - κυρίως το δεύτερο! Γι αυτό και κάποιοι από αυτούς μπορούν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο συνέδριο που θα έπρεπε να δώσει πρωτίστως προτάσεις για λύσεις, αλλά τι είδους λύσεις θα προτείνει εάν δεν περιγράψει τις πραγματικές αιτίες; Όσο για τη "διανόηση" των αρχιτεκτόνων - διδάκτορες, καθηγητικές έδρες κλπ - που προσέτρεξε αμέσως να δηλώσει συμμετοχή - αλίμονο, μια τέτοια συμμετοχή καταγράφεται θαυμάσια στο βιογραφικό μας - τι ακριβώς έχει κάνει αυτά τα 7 χρόνια "κρίσης"; Πού είναι ο δημόσιος λόγος της και σε ποια κατεύθυνση έχει συνεισφέρει; Ή μήπως δεν είναι δουλειά της διανόησης να εκφέρει δημόσιο λόγο και μάλιστα αυτής που έχει αναγνωρισμένο δημόσιο βήμα;

  ΑπάντησηΔιαγραφή