Πέμπτη, 16 Φεβρουαρίου 2017

Συνδικαλιστική δίωξη συν. Σαράντου Γέμελα (μέλος Δ.Σ. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης)

Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17, 104 34 ΑΘΗΝΑ
τηλ: 210-88.16.583 fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr


Αθήνα, 14-2-2017

Αρ. Πρωτ.: 7055
Προς: 1. Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης
κ. Βασίλη Λαμπρινό
  1. Αντιδήμαρχο Τεχν. Έργων-Αυτεπ/σίας-Ευρωπ.Προγραμ. Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
κ. Ιωάννη Αναστασάκη.
Κοιν: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
  1. Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ.
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
  3. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

Θέμα : Συνδικαλιστική δίωξη συν. Σαράντου Γέμελα (μέλος Δ.Σ. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης).

Κύριε Δήμαρχε,
Με πρωτοφανή έκπληξη, ενημερωθήκαμε για την συνδικαλιστική δίωξη του συναδέλφου μας Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Σαράντου Γέμελα που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου.
Ο συνάδελφός μας, είναι Πρόεδρος στην ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης και ταυτόχρονα εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας ΕΜΔΥΔΑΣ, που ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό Όργανο έχει μέλη 17 Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ και φυσικά μέλη δέκα χιλιάδες Διπλωματούχους Μηχανικούς Πανελλαδικά, που υπηρετούν στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.
Από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το σχετικό με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες προβλέπεται για τα μέλη της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εννέα (9) ημέρες το μήνα συνδικαλιστική άδεια επιπρόσθετα δε προβλέπονται και τρεις (3) ημέρες συνδικαλιστικής άδειας από την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης (οι παραπάνω μέρες αποτελούν ελάχιστο νομοθετημένο όριο με πρόβλεψη για αύξησή τους).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το μέλος μας με "ευλάβεια" τήρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποτελεί τουλάχιστον αυταρχική και βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά των οργάνων του Δήμου η κλήση σε απολογία ( και μάλιστα εντός 24 ωρών), πολύ δε περισσότερο το σκεπτικό που αναπτύσσεται σ΄ αυτήν καλώντας τον να απολογηθεί για τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα. Επισημαίνουμε ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη απολογούνται για τη δράση τους στα συνδικαλιστικά τους όργανα δηλ. Διοικητικά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις και στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, σε καμία δε περίπτωση δεν προβλέπεται να απολογηθούν στα όργανα της εργοδοσίας.

Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η αντιδημοκρατική διαδικασία δεν είναι σε γνώση σας, συνεπώς ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την ανάκληση της ώστε να λήξει ομαλά το ζήτημα και ο συνάδελφος Πρόεδρος να συνεχίσει απρόσκοπτα την άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου