Τρίτη, 14 Απριλίου 2015

Οι νέες συνθέσεις της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και του ΔΣ του ΕΤΑΑ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ (241/2015) με τις συνθέσεις της νέας ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ και του νέου ΔΣ του ΕΤΑΑ.

1. Διορίζονται στο Δ.Σ. του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.) τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Ο Παπαστεργίου Βασίλειος του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 672897, Δικηγόρος, ως αναπληρωτής του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Ο Ιωάννης Γαμβρίλης του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ως Αντιπρόεδρος Α, ο Τσούκαλος Ευστάθιος − Ναπολέων του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 022066, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών, ως Αντιπρόεδρος Β΄, και ο Αλεξανδρής Βασίλειος του Ευσταθίου, με Α.Δ.Τ. Φ 136280 Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, ως Αντιπρόεδρος Γ΄, με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Θεόδωρο Βασιλείου του Παύλου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 056944, Κούλα Χαράλαμπο του Θεοδοσίου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 121848 και Βερβεσό Δημήτριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. Χ 714721.
γ) Από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων, ο Παναγιώτης Μούζιος του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Τ 141015, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ξενοφώντα Καρκαντζό του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756.
δ) Από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Υγειονομικών η Κεσίδου Όλγα του Ζαχαρία με Α.Δ.Τ. ΑΕ 564018, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Αντωνοπούλου Αδαμαντία του Αναστασίου, με  Α.Δ.Τ. Θ 382289. 
ε) Από τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής Νομικών, η Παναγιώτα Μιχαηλίδη – Κοκκαλιάρη του Σπυρίδωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 559227, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Πουλατζά − Αγρέβη του Φωκίωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΕ 055443, ομοίως.
στ) Ο Τσιτσιόλης Βασίλειος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 135357, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Α βαθμό και η Γλυκού Μαριάννα του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Φ 382030, υπάλληλοι ΠΕ κατηγορίας με Β βαθμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως τακτικά μέλη, με αναπληρωτές αντίστοιχα τον Νιάρχο Παναγιώτη του Χρήστου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 610310, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Γ βαθμό και τη Ρίζου Μαρία του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 508584, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Γ βαθμό ομοίως.
ζ) Ο Ροδιτάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 013384, ειδικός επιστήμονας, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια την Παλαμίτη Ελένη του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. Χ 528024, ομοίως.
η) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΑΥ, ως τακτικό μέλος ο Μακρυγιάννης Ιωάννης του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 408102, με αναπληρωτή τον Κατσίκη Αθανάσιο του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 748729.
θ) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων του ενταχθέντος ΤΣΜΕΔΕ, ως τακτικό μέλος ο Πλατσάκης Γεώργιος του Στυλιανού, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 111728, με αναπληρωτή τον Γιουβανόπουλο Χρήστο του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 523461.
ι) Ο Καραπάνος Χρήστος του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 595179, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Τσιβεριώτη Γρηγόριο του Κων/νου, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 652215, ομοίως.


Ως Κυβερνητικός Επίτροπος ο Παπαθεοδώρου Αλέξανδρος του Θεόδωρου με ΑΔΤ ΑΙ 621107, προϊστάμενος Δ/νσης του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αναπληρώτρια την Παπαϊωάννου Σωτηρία του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 731014, προϊσταμένη Τμήματος ομοίως.
Όταν συζητούνται θέματα προσωπικού ή οργάνωσης και λειτουργίας του Ταμείου, θα μετέχει με δικαίωμα ψήφου από τους υπαλλήλους του Ταμείου ο Νεκτάριος Μελεσσανάκης του Νικολάου με Α.Δ.Τ. ΑΖ 072093, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή το Χαράλαμπο Λυμπερά του Φωτίου με Α.Δ.Τ. ΑΙ 082194, ομοίως.
2. Διορίζονται στη Διοικούσα Επιτροπή Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων τα παρακάτω πρόσωπα:
α) Οι Ιωάννης Γαμβρίλης του Πέτρου, με Α.Δ.Τ. ΑΖ 995770, και Ανδρέας Κολοβός του Ιωάννη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 068725, εκπρόσωποι του ΤΕΕ, ως τακτικά μέλη με αναπληρωτές αντίστοιχα τους Θεόδωρο Βασιλείου του Παύλου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 056944 και Κων/νο Κιμπιζή του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ  599548, ομοίως.
β) Από τους εκπροσώπους των ασφαλισμένων και εργοδοτών, ως τακτικά μέλη οι:
1. Μούζιος Παναγιώτης του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Τ 141015,
2. Καρκαντζός Ξενοφώντας του Βασιλείου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 104756,
3. Τσουρέκας Δημήτριος του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΑ 257171, 
με αναπληρωτές αντίστοιχα τους:
1. Τριανταφυλλοπούλου Πλουμίτσα του Γερασίμου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ 102849,
2. Πάνα Αντώνιο του Θεοδώρου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ 662039,
3. Βλάχο Γεώργιο του Παναγιώτη, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 145105.
γ) Ο Φιλιππίδης Αθανάσιος του Φωκίωνος, με Α.Δ.Τ. ΑΒ 349519, εκπρόσωπος των συνταξιούχων, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κατσούλη Ιωάννη του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. Π 326102, ομοίως.
δ) Η Χρυσομάλλη−Μυλωνά Δήμητρα του Αντωνίου, με ΑΔΤ ΑΙ 146001, προϊσταμένη Τμήματος ΠΕ κατηγορίας με Β΄ βαθμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαθιουδάκη Ιωάννα του Μιχαήλ, με Α.Δ.Τ. Κ 969531, ομοίως.
Ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής ορίζεται ο Ιωάννης Γαμβρίλης, εκπρόσωπος του ΤΕΕ, με αναπληρωτή το Θεόδωρο Βασιλείου, ομοίως.

1 σχόλιο:

  1. Ωραία τα πρόσωπα άλλαξαν η πολιτική της εξαθλίωσης προς τους μηχανικούς πότε θα αλλάξει? Εδω και 3 μήνες ακούμε λόγια μόνο...και φοβάμαι ότι θα συνεχίσουμε να ακούμε μόνο λόγια...

    ΑπάντησηΔιαγραφή