Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016

Βαριά πρόστιμα για τα κτίρια χωρίς «Ταυτότητας Κτιρίου»Πηγή
Πάλι τους εισπράκτορες θα κάνουν οι μηχανικοί...

Ξεκινά η υποχρεωτική τήρηση της «Ταυτότητας Κτιρίου» για όλα τα κτίρια των οποίων οι ιδιοκτήτες οφείλουν στα επόμενα τρία έως οκτω χρόνια (ανάλογα με την χρήση) να υποβάλλουν τα στοιχεία που απαιτούνται

Η «Ταυτότητα Κτιρίου», θα περιλαμβάνει:

την οικοδομική άδεια του κτιρίου, θεωρημένη από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
τα σχέδια της οικοδομικής άδειας, θεωρημένα από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία,
το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή τμημάτων αυτού,
το πιστοποιητικό ελέγχου κατασκευής, εφ’ όσον υπάρχει
δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων
τα σχέδια κατόψεων, τα οποία αποτυπώνουν το κτίριο στην πραγματική κατάσταση,
το δελτίο δομικής τρωτότητας και η μελέτη στατικής επάρκειας, εφ’ όσον απαιτείται
τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφ’όσον υπάρχουν
και τέλος το πιστοποιητικό πληρότητας της Ταυτότητας Κτιρίου.
Προθεσμία υποβολής ταυτότητας κτιρίου και επανελέγχου

Για δημόσια κτίρια ΟΤΑ και ΝΠΔΔ, κτίρια συνάθροισης κοινού, κέντρα διασκέδασης γήπεδα βιομηχανίες, ξενοδοχεία εμπορικά κέντρα, (κατηγορία Ι) η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται εντός
τριών ετών.
Για κατοικίες καταστήματα γραφεία (κατηγορία ΙΙ) η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται εντός πέντε ετών.
Για αποθήκες θέσεις σταθμευσης (κατηγορία ΙΙΙ) η υποβολή της ταυτότητας κτιρίου γίνεται εντός οκτώ ετών.

Για τα κτίρια κατηγορίας Ι, ο αρμόδιος μηχανικός επανελέγχει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου κάθε πέντε χρόνια από την υποβολή της.Για τα κτίρια κατηγορίας ΙΙ, ο αρμόδιος μηχανικός επανελέγχει τα στοιχεία της
ταυτότητας του κτιρίου κάθε επτά χρόνια από την υποβολή της ενώ για τα κτίρια κατηγορίας ΙΙΙ, ο αρμόδιος μηχανικός επανελέγχει τα στοιχεία της ταυτότητας του κτιρίου κάθε οκτώ χρόνια από την υποβολή της.

Τα πρόστιμα

Σε περίπτωση όπου κατά την συμπλήρωση της ταυτότητας κτιρίου ή κατά τους περιοδικούς ελέγχους διαπιστώνεται ότι συμπληρώθηκαν ψευδώς στοιχεία ταυτότητας κτιρίου από τον επιβλέποντα ή τον αρμόδιο μηχανικό, πέραν των ποινικών κυρώσεων επιβάλλεται:

α) πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ ανάλογα με την επιφάνεια που δεν έχει αποτυπωθεί στην ταυτότητα κτιρίου.

β) αναστολή άδειας άσκησης επαγγέλματος για διάστημα από δύο έως είκοσι τέσσερις μήνες ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου