Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2018

Σκανδαλώδη λάθη σε συντάξεις

Συνταξιούχοι

Με ψευδή στοιχεία «απαντά» το υπουργείο Εργασίας στις αποκαλύψεις του Α. Κουτσόλαμπρου (νομικού συμβούλου του ΕΦΚΑ) σχετικά με τον παράλογο υπολογισμό των πλασματικών χρόνων στις συντάξιμες αποδοχές και που με το τρικ αυτό, δηλαδή τον συνυπολογισμό στη διαμόρφωση του μέσου μισθού και των πλασματικών χρόνων, μειώνουν τις συντάξεις έως και 20%!
Συγκεκριμένα, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4387/2016, για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, μέσος μισθός θεωρείται «το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των αποδοχών του ασφαλισμένου (προσαυξημένες με τον ΔτΚ) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισής του, από του έτους 2002 και έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης συνταξιοδότησης».
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1.1.2017 και έχει στο διάστημα αυτό σύνολο αποδοχών 360.000 ευρώ και 4.500 ημέρες ασφάλισης. Συνεπώς (4.500:25) 180 μήνες, άρα (360.000:180) μέσο μισθό 2.000 ευρώ. Στο ποσό αυτό (ανάλογα με τα έτη) υπολογίζεται η ανταποδοτική σύνταξη.
ΤΟ ΤΡΙΚ ΤΟΥ ΕΦΚΑ: Για όσους έχουν και πλασματικούς χρόνους, ο ΕΦΚΑ, κατά τη διαμόρφωση του μέσου μισθού, παρανόμως συνυπολογίζει και τον χρόνο αυτό, με αποτέλεσμα να αυξάνεται ο διαιρέτης, να μειώνεται ο μέσος μισθός και το τελικό ποσό της σύνταξης. Παράδειγμα: Εστω ότι ο παραπάνω ασφαλισμένος έχει 5 έτη πλασματικά.
Με την προσθήκη αυτή των (5Χ12) 60 μηνών, ο διαιρέτης αντί για 180 γίνεται 240 μήνες, συνεπώς (360.000:240), ο μέσος μισθός, από τα 2.000 ευρώ, μειώνεται στα 1.500 ευρώ, με αποτέλεσμα τη μείωση του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης!
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 4387/2016: Οι πλασματικοί χρόνοι δεν χωρούν στη διαμόρφωση του μέσου μισθού. Σύμφωνα με το άρθρο 28, ο χρόνος και οι αποδοχές που καθορίζουν τον μέσο μισθό είναι μεταξύ του έτους 2002 και της υποβολής της αίτησης και ως εκ τούτου οποιοσδήποτε χρόνος πέραν αυτού γίνεται απαγορευτικός.
Επιπροσθέτως, οι πλασματικοί χρόνοι αποτελούν χρόνους κατά βάση προ του έτους 2002, οι οποίοι έτσι και αλλιώς δεν υπολογίζονται και, δεύτερον, ο χρόνος που καθορίζει τον διαιρέτη είναι συγκεκριμένος, δηλαδή από το έτος 2002 έως την υποβολή της αίτησης (έως 180 μήνες όπως στο παράδειγμα), συνεπώς, μεγαλύτερος χρόνος πέραν του διαστήματος αυτού δεν χωρεί.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28: Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28, που αναφέρεται στη διαμόρφωση του μέσου μισθού λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές καθ’ όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Σύμφωνα όμως με την παρ. 3, προστίθεται μεταβατική διάταξη που ορίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης.
Κατά τον νομοθέτη (σε βάθος χρόνου) και οι πλασματικοί χρόνοι δύναται να συνυπολογιστούν, υπό την προϋπόθεση όμως να έχουν εκπνεύσει όλοι οι χρόνοι ασφάλισης προ του έτους 2002. Δηλαδή να έχει εξαντληθεί η μεταβατική περίοδος (έτους 2002) όπως τίθεται από το άρθρο αυτό και που οι ασφαλισμένοι εφεξής θα έχουν συνολικό χρόνο ασφάλισης (πραγματικό ή πλασματικό) μετά το έτος αυτό.
ΨΕΥΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΙΕΣ: Το μέγεθος της υπεξαίρεσης του ΕΦΚΑ επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας (10.8.2018), το οποίο, προκειμένου να στηρίξει τον παραλογισμό και το τρικ του ΕΦΚΑ, καταφεύγει σε ψευδή στοιχεία! Και κατασυκοφαντεί όσους συνέβαλαν στην αποκάλυψη αυτή, κάνοντας λόγο για «συνεχιζόμενη επιχείρηση παραπληροφόρησης»!
Στην ανακοίνωση αυτή, το υπουργείο Εργασίας, σκόπιμα αποκρύπτει την εν ισχύι μεταβατική διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 28, σύμφωνα με την οποία, μέσος μισθός αποτελείται από τις αποδοχές του έτους 2002 έως την υποβολή της αίτησης. Και αναφέρεται στην παρ. 2 του άρθρου 28, που μιλά για υπολογισμό αποδοχών του συνολικού εργασίμου βίου!
Γνωρίζοντας, μάλιστα, ότι η διάταξη αυτή είναι ανενεργή και εφαρμόζεται μόνο και εφόσον λήξει η μεταβατική περίοδος της παρ. 3 του άρθρου 28!
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Το υπουργείο Εργασίας (μοναδικό στα χρονικά), αντί της τήρησης του νόμου, αντί για την κοινή λογική και το αίσθημα δικαίου που οφείλει να υπηρετεί, με σημαία τον παραλογισμό και την αδικία έκανε την παρανομία και την αυθαιρεσία καθεστώς. Κάθε μέρα προστίθεται και νέα αυθαιρεσία.
Οι μεθοδεύσεις που ακολουθεί είναι προκλητικές και πρωτόγνωρες, ενώ το μέγεθος παράνομων μειώσεων πρωτοφανές. Γίνεται παράνομα ο επανυπολογισμός των επικουρικών συντάξεων στο σύνολό τους, με παράνομες μειώσεις από 20% έως 70%, ύψους 900 εκατ. ευρώ ετησίως!
Συνεχίζουν οι παράνομες παρακρατήσεις (κύριες) για το ΑΚΑΓΕ και του Ν. 4093/2012, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ!
Παράνομα ο επανυπολογισμός και των κύριων συντάξεων (έχει ολοκληρωθεί και δεν ανακοινώνεται) σύμφωνα με στοιχεία, ενώ παράνομα δεν υπολογίζονται επαρκώς όσα αφορούν εκείνους που είχαν πάνω από 20% ασφαλιστικές εισφορές (Βαρέα, ΔΕΚΟ, Παράλληλη ασφάλιση, Δώρα Χριστουγέννων Πάσχα), με παράνομες μειώσεις ύψους περί τα 2,5 δισ. ευρώ ετησίως!
Και ο κατάλογος συνεχίζεται….
*μέλος Διοικούσας Επιτροπής ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου